Carousel imageCarousel imageCarousel image

เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี

ส่งเอกสารมาที่ E-mail: bms@nmu.ac.th

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โทร 090-969-9879 (ติดต่อในเวลาราชการ)

ส่ง CV ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2564

ทบทวนการใช้ Spill Kits สารเคมี และ Spill Kits ปรอท

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน โดยทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานผ่าและรักษาศพของภาควิชาฯ ร่วมกันทบทวนการใช้ Spill Kits สารเคมี และ Spill Kits ปรอท ในกรณีสารเคมี/ปรอท ตก หก หล่น ปนเปื้อน ณ ห้องปฏิบัติการ ๑ อาคารนวมินทร์ ๑ ตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่แนบมากับชุด Spill Kits เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้สารเคมี/ปรอท ในห้องปฏิบัติการ

การฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ” ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นต้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ชั้น 1 อาคารพยาธิวิทยา ได้เข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นต้นพื้นฐาน

การตรวจประเมินการใช้ Spill Kits ของหน่วยงานในโรงพยาบาล

ในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตัวแทนภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานซึ่งเป็นคณะกรรมการ ในคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจัดการประเมินความรู้เรื่อง การจัดการกับสารเคมี / สารชีวภาพ สารปรอท และสารเคมีบำบัดกรณีหก ตก หล่นหรือปนเปื้อนด้วยการใช้กล่อง Spill Kits

วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบปีที่ 10

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563