สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สกร.)

Prachuap Khiri Khan  Provincial Office of Learning Encouragement  

นางสาวนันทยา มากเจริญ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่ง    

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำชมนิทรรศการกิจกรรม นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วันที่ 16 มิถุนายน 2567 นางสาวนันทยา มากเจริญ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายบุคลากรในสังกัด นำชมนิทรรศการกิจกรรม นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดเพิ่มเติม . . .              

ดูทั้งหมด . . .

- ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นำเสนอนโยบาย 

- นโยบายการศึกษา

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (วันที่ 14 มิถุนายน 2566)

ตำแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย (วันที่ 24 สิงหาคม 2565)

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565)

ดูทั้งหมด . . .  

                ประกวดราคาเช่ารถยนต์

                เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์                   

ดูทั้งหมด . . .  

พ.ศ. 2564

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19


ดูเพิ่มเติม...

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กลุ่มนิเทศและการติดตามประเมินผล 

e-Sarabun (ใหม่)

(ระบบสารบรรณ สกร.จ.ปข.)

--------------------------------

e-Office (เก่า)

(ระบบสารบรรณ สกร.จ.ปข.)

--------------------------------

e-SarabunPK

(ระบบงานสารบรรณ จ.ปข.)

--------------------------------

e-Budget 

(ระบบบริหารงบประมาณ)

----------------------------------

DMIS 

(ระบบฐานข้อมูล กรมส่งเสริม

การเรียนรู้)

----------------------------------

e-Saraly 

(ระบบบริหารเงินเดือน)

---------------------------------

e-Store 

(ระบบงานพัสดุ)

--------------------------------

e-Person 

(ระบบงานบุคลากร)

----------------------------------------

MOU 

(ระบบสารสนเทศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

----------------------------------

TKP

(ระบบคลังข้อมูล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------

e-Book

(ระบบวารสารออนไลน์)

----------------------------------

DPIS

(ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)

----------------------------------

รายงานงบทดลอง

(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------

Sar                                                       (ระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด) 

----------------------------------

e-Office 

(ระบบสารบรรณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------

ระบบทะเบียนฐานันดร

(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

----------------------------------

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

(สำนักคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

----------------------------------

ระบบรายงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

(กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง)

----------------------------------

บ้านหนังสือชุมชน

(กลุ่มงานอัธยาศัย)

----------------------------------

โครงการจิตอาสา'65

(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------


ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น

(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------

ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

(กระทรวงศึกษาธิการ)

----------------------------------

แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (Download)

(กระทรวงศึกษาธิการ)

เลขที่ 22 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000

โทร 032-611586   โทรสาร 032-611589 

E-mail : prachuap@nfe.go.th 

Facebook : https://www.facebook.com/nfe.prachuap

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หอรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอปราณบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามร้อยยอด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอกุยบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอทับสะแก

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางสะพานน้อย