สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Office Of the Non-Formal and Information Education Prachuap)

นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน  กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวนันทยา มากเจริญ

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน  กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 

        วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวนันทยา มากเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับกลุ่มสมุทรคีรี ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติ                                               

ดูทั้งหมด . . .

ตำแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย (วันที่ 24 สิงหาคม 2565)

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565)

ดูทั้งหมด . . .  

พ.ศ. 2564

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19


ดูเพิ่มเติม...

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กลุ่มนิเทศและการติดตามประเมินผล 

----------------------------------------

e-Budget 

(ระบบบริหารงบประมาณ)

----------------------------------------

DMIS 

(ระบบฐานข้อมูล สนง.กศน.)

----------------------------------------

e-Office 

(ระบบงานสารบรรณ กศน.จ.ปข.)

----------------------------------------

e-Saraly 

(ระบบบริหารเงินเดือน)

----------------------------------------

e-Store 

(ระบบงานพัสดุ)

----------------------------------------

e-Person 

(ระบบงานบุคลากร)

----------------------------------------

MOU 

(ระบบสารสนเทศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

----------------------------------------

TKP

(ระบบคลังข้อมูล สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

e-Book

(ระบบวารสารออนไลน์)

----------------------------------------

DPIS

(ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)

----------------------------------------


รายงานงบทดลอง

(สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

Sar


(ระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง


ของสถานศึกษาในสังกัด) 

----------------------------------------

e-Office 

(ระบบสารบรรณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

ระบบทะเบียนฐานันดร

(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

----------------------------------------

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

(สำนักคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

----------------------------------------

ระบบรายงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

(กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง)

----------------------------------------

บ้านหนังสือชุมชน


(กลุ่มงานอัธยาศัย)

----------------------------------------

โครงการจิตอาสา'65


(สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น


(สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง


(สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

เลขที่ 22 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000

โทร 032-611586   โทรสาร 032-611589 

E-mail : prachuap@nfe.go.th 

Facebook : https://www.facebook.com/nfe.prachuap

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หอรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอปราณบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามร้อยยอด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอกุยบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอทับสะแก

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางสะพานน้อย