สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สกร.)

Prachuap Khiri Khan  Provincial Office of Learning Encouragement

    

นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน  กศน.

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม

การเรียนรู้

นางสาวนันทยา มากเจริญ

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน  กศน.

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

      ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ ครู และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถวายพระพรออนไลน์                         

ดูทั้งหมด . . .

ตำแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย (วันที่ 24 สิงหาคม 2565)

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565)

ดูทั้งหมด . . .  

พ.ศ. 2564

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19ดูเพิ่มเติม...

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กลุ่มนิเทศและการติดตามประเมินผล 

----------------------------------------

e-Budget 

(ระบบบริหารงบประมาณ)

----------------------------------------

DMIS 

(ระบบฐานข้อมูล กรมส่งเสริม

การเรียนรู้)

----------------------------------------

e-Office 

(ระบบงานสารบรรณ สกร.จ.ปข.)

----------------------------------------

e-Sarabun

(ระบบงานสารบรรณ จ.ปข.)

----------------------------------------

e-Saraly 

(ระบบบริหารเงินเดือน)

----------------------------------------

e-Store 

(ระบบงานพัสดุ)

----------------------------------------

e-Person 

(ระบบงานบุคลากร)

----------------------------------------

MOU 

(ระบบสารสนเทศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

----------------------------------------

TKP

(ระบบคลังข้อมูล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

e-Book

(ระบบวารสารออนไลน์)

----------------------------------------

DPIS

(ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)

----------------------------------------


รายงานงบทดลอง

(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

Sar


(ระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง


ของสถานศึกษาในสังกัด) 

----------------------------------------

e-Office 

(ระบบสารบรรณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

ระบบทะเบียนฐานันดร

(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

----------------------------------------

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

(สำนักคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

----------------------------------------

ระบบรายงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

(กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง)

----------------------------------------

บ้านหนังสือชุมชน


(กลุ่มงานอัธยาศัย)

----------------------------------------

โครงการจิตอาสา'65


(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น


(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง


(สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

เลขที่ 22 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000

โทร 032-611586   โทรสาร 032-611589 

E-mail : prachuap@nfe.go.th 

Facebook : https://www.facebook.com/nfe.prachuap

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หอรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอปราณบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามร้อยยอด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอกุยบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอทับสะแก

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางสะพานน้อย