สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Office Of the Non-Formal and Information Education Prachuap)

นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวนันทยา มากเจริญ

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมประชุมสำรวจความพร้อมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566"

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวพรวัฒนา เพชรโรจน์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมสำรวจความพร้อมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566" ณ ห้องประชุมเมืองชายขอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติ

ดูทั้งหมด . . .

ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (วันที่ 24 สิงหาคม 2565)

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565)

ดูทั้งหมด . . .

พ.ศ. 2564

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19


ดูเพิ่มเติม...

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

  • งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มนิเทศและการติดตามประเมินผล

----------------------------------------

e-Budget

(ระบบบริหารงบประมาณ)

----------------------------------------

DMIS

(ระบบฐานข้อมูล สนง.กศน.)

----------------------------------------

e-Office

(ระบบงานสารบรรณ กศน.จ.ปข.)

----------------------------------------

e-Saraly

(ระบบบริหารเงินเดือน)

----------------------------------------

e-Store

(ระบบงานพัสดุ)

----------------------------------------

e-Person

(ระบบงานบุคลากร)

----------------------------------------

MOU

(ระบบสารสนเทศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

----------------------------------------

TKP

(ระบบคลังข้อมูล สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

e-Book

(ระบบวารสารออนไลน์)

----------------------------------------

DPIS

(ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)

----------------------------------------


รายงานงบทดลอง

(สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

Sar


(ระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง


ของสถานศึกษาในสังกัด)

----------------------------------------

e-Office

(ระบบสารบรรณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

----------------------------------------

ระบบทะเบียนฐานันดร

(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

----------------------------------------

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

(สำนักคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

----------------------------------------

ระบบรายงานการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

(กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง)

----------------------------------------

บ้านหนังสือชุมชน


(กลุ่มงานอัธยาศัย)

----------------------------------------

โครงการจิตอาสา'65


(สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น


(สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง


(สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

--------------------------------------------

เลขที่ 22 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร 032-611586 โทรสาร 032-611589

E-mail : prachuap@nfe.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/nfe.prachuap

กศน.อำเภอหัวหิน

กศน.อำเภอปราณบุรี

กศน.อำเภอสามร้อยยอด

กศน.อำเภอกุยบุรี

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

กศน.อำเภอทับสะแก

กศน.อำเภอบางสะพาน

กศน.อำเภอบางสะพานน้อย

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หอรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอปราณบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอสามร้อยยอด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอกุยบุรี

ห้องสมุดประชาชน อำเภอทับสะแก

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางสะพานน้อย