Välkommen till Grön Ungdom Väst!

Vi är ett politiskt ungdomsförbund som förenar gröna ungdomar i hela västsverige som vill jobba för en mer hållbar värld .

Vi är över 1200 medlemmar och vi täcker in alla 72 kommuner i Värmland, Halland och Västra Götaland.

Vi är ett distrikt inom Grön Ungdom som är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund.

Vi finns för att:

  • Samla ungdomar som vill jobba för grön politik och en mer hållbar värld för och med ungdomar.
  • Påverka politiken. Särskilt vara pådrivande i politiska frågor gentemot Miljöpartiet för att utveckla partiets politik.
  • Föra ut den gröna politiken bland ungdomar.
  • Utveckla ungdomar i sitt politiska engagemang.

Välkommen att engagera dig!

Vi finns på:

Facebook: Gilla och följ vår sida där våra events kommer upp löpande. Är du medlem får du gärna gå med i våran grupp!

Instagram: gronungdomvast

Nyhetsbrev: Varje månad skickar vi ut nyhetsbrev till alla de som uppgett sin mejladress i medlemsregistret, så håll utkik i din mejl-korg.

På gång hos oss?

Det hittar du alltid bland våra events på Facebook.

Mitt land!

Trots att landsbygden utgör den största delen av Sverige är den ändå den del som oftast glöms bort i den politiska debatten. Vi i Grön Ungdom Väst är trötta på att landsbygden inte prioriteras. Därför lanserar vi nu en landsbygdskampanj, vars syfte är att lyfta landsbygdens roll i den gröna omställningen, samt hur vi kan minska klyftan mellan stad och land.

I höst kommer vi att fokusera på landsbygdens möjligheter och utmaningar. Nu lanserar vi vår nya landsbygskampanj #MittLand!

♻️ Landsbygdens roll i den gröna omställningen

När klimatförändringarna slår till är det landsbygden som drabbas hårdast. Samtidigt har landsbygden en potential att bli den drivande motorn i den gröna omställningen. Den möjligheten måste tas vara på!

♻️ Minskade klyftor mellan stad och land

Det är ett stort problem att klyftan mellan stad och land växer. Landsbygden utgör den allra största delen av Sverige och får inte glömmas bort. Politiken måste skapa förutsättningar för att hela landet ska kunna leva – på riktigt.