ICT


ICT-visie


ICT heeft de laatste jaren op alle aspecten van de samenleving een invloed.

Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat die technologie op het onderwijs geen invloed zou hebben. Juist omwille van die invloed willen we de integratie van ICT, binnen onze scholengemeenschap, kaderen in een zorgvuldige beleidsvoering.

ICT moet binnen onze scholengemeenschap een meerwaarde betekenen. Dit gebeurt door het gebruik van ICT als ondersteuning van processen van leren en onderwijzen. (Dat is het werk met de leerlingen in de klas) Om daaraan te voldoen zullen scholen voorwaarden scheppen om dit te realiseren. ( Dit gaat om alles wat leerkrachten nodig hebben voor de realisatie van hun onderwijsopdracht)

Onze scholengemeenschap opteert voor een geïntegreerde aanpak. ICT is met andere woorden een middel maar geen doel op zich. We gaan dus ICT binnen onze verschillende vakonderdelen gebruiken om de kwaliteitsdoelen van de school te realiseren. Binnen een bepaalde context kunnen er ook nog afzonderlijke ICT-lessen gegeven worden die dan later geïntegreerd worden.

Om dit te kunnen realiseren zullen de scholen zorgvuldig bij de ICT-beginsituatie aansluiten. Er wordt met kleine stappen gewerkt die alle betrokkenen als prioritair en haalbaar ervaren. De scholen voorzien hoe de personeelsleden de nodige competenties kunnen verwerven om ICT in de uitvoering van hun opdrachten spontaan mee te nemen. Daartoe behoort niet alleen de externe ondersteuning van de personeelsleden (nascholing) maar ook de interne coaching van het team (ICT-coördinator)

Binnen onze scholengemeenschap is de leerkracht de eerstelijns-ict’er. Hij / zij kan uiteraard beroep doen op de ict-coördinator die : - de visie op functie van ICT helpt ontwikkelen en bewaken. - Het proces van implementatie van ICT-vernieuwingen ondersteunt. - De professionalisering/het ‘leren’ van de teamleden ondersteunt. - Mee zorg draagt voor de materiële en organisatorische werkvoorwaarden. De invoering van ICT is sterk afhankelijk van materiële voorwaarden.

De scholen zullen er dus voor zorgen dat de materiële voorwaarden voldaan zijn. Dit doen ze door een doordacht aankoopbeleid te voeren, en dit in samenspraak met de ictcoördinatoren. Besluit. De samenleving evolueert naar een kennissamenleving waarin het omgaan met ICT een belangrijke basiscompetentie is geworden.

Naarmate ICT meer geïntegreerd raakt in de maatschappij, wordt het kunnen gebruiken van ICT steeds meer een voorwaarde voor zelfstandig functioneren. Onze scholengemeenschap zal dus aandacht moeten besteden aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes rond ICT.

Gemaakt met de nieuwe versie van Google Sites, een gemakkelijke manier om prachtige sites te maken.