schoolraad

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Samenstelling

De samenstelling van de schoolraad is afhankelijk van de onderwijsvorm en het net waartoe je instelling behoort.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

De ouders

Het personeel

De lokale gemeenschap

Termijn

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar: in het basis- en secundair onderwijs

Wat doet de schoolraad?

In het gesubsidieerd onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod

  • Het schoolreglement

  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden

  • Welzijn en veiligheid op de school

  • Infrastructuurwerken

  • Het schoolwerkplan

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.In het gesubsidieerd onderwijs kunnen de schoolraad, maar ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur met vragen of klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie zorgvuldig bestuur.Samenstelling schoolraad VBS ‘t Brugske:Voorzitter en contactpersoon:

Frederick Van Maele: frederick.vanmaele@menen.be


Dadizele:


Directie:

Domien Bekaert : domien.bekaert@moorsledegem.be,


Ouders:

Ingmar Clarysse

Peter Ingelbeen

Birde Vanlerberghe


Plaatselijke gemeenschap:

Guido Bekaert

Peter Naert

Nessim Ben Driss


Leerkrachten:

Patrick Vandewalle

Catherine Olivier

Gwendolien Bekaert


Slypskapelle:


Directie:

Ann Dejonckheere : ann.dejonckheere@moorsledegem.be,


Ouders:

Elvire Vanysacker

Christian Herpoel


Plaatselijke gemeenschap:

Lieva Vynckier

Hilde Pattyn


Leerkrachten :

An Dujardin

Nele Vandermeersch