Paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas.

Tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą ir konsultuojame buhalterinės apskaitos ar mokesčių klausimais.

Mes galime atlikti tokius darbus:

- Pirkimų ir pardavimų apskaita;

- Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;

- Trumpalaikio turto apskaita;

- Banko ir kasos dokumentų registravimas;

- Atsiskaitytinų asmenų apskaita;

- Darbo užmokesčio apskaita;

- Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas;

- Mokestinių deklaracijų sudarymas ir teikimas.

Kiekviena iš paminėtų paslaugų - tai darbas nuo įmonės pirminių dokumentų apdorojimo iki ataskaitų ir deklaracijų vadovui, Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriams, VSDFV (SODRA) bei Statistikos departamentui arba kitoms institucijoms sudarymo ir pateikimo.

Buhalterinių paslaugų kaina priklauso nuo veiklos pobūdžio, pirminių dokumentų kiekio, darbuotojų skaičiaus ir kiekvienu konkrečiu atveju derinama individualiai.

Vienkartinis buhalterijos tvarkymas.

Galime sutvarkyti apleistą senesnių laikotarpių buhalterinę apskaitą.

Deklaracijų pildymas.

Darbo užmokesčio skaičiavimo įmonėms paslauga.