Apie mus

UAB „Minlita“ įsteigta 1996 m. įstatymų numatyta tvarka. Specializuojasi buhalterinės apskaitos srityje: kuria, diegia ir prižiūri įdiegtas apskaitos kompiuterines programas bei tvarko įmonių buhalterinę apskaitą.

Įmonė savo veiklą pradėjo kompiuterizuotos darbo užmokesčio apskaitos programų kūrimu, diegimu ir tobulinimu. Vėliau sukūrėme kitas apskaitos programas ir jas diegėme pas klientus.

Mūsų darbuotojų geras buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų išmanymas garantuoja tvarkingą apskaitą: laiku pateikiame ataskaitas į VMĮ, VSDFV ir Statistikos departamentą, laiku informuojame klientus apie mokesčių sumokėjimą ir jų terminą, teikiame ataskaitas apie jų kreditorių, debitorių skolas, įmonės finansinę būklę ir kitas ataskaitas.

Jūsų mokesčių deklaracijas, finansinę ir statistinę atskaitomybę pasirašo Jūsų įgaliotas mūsų buhalteris.

Sutarties galiojimo metu, esant būtinumui, valstybinėse institucijose teikiame paaiškinimus dėl jūsų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės, ataskaitų bei deklaracijų parengimo.

Visiškai atsakome už savo atliktus darbus, buhalterinių įrašų teisingumą, finansinės, statistinės ir mokestinės atskaitomybės parengimą ir pateikimą laiku.

Jūs nepatirsite išlaidų, susijusių su buhalterio paieška, darbo vietos sukūrimu ir išlaikymu. Mes paslaugas teikiame savo patalpose, savo arba kliento programine įranga.

Mokėsite tik už atlikto darbo kiekį.

Jums nereikės gaišti savo laiko ir vykti į Valstybinę mokesčių inspekciją bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (SODRA).

Savo klientus konsultuojame nemokamai.

Mes paslaugas teikiame kvalifikuotai, sąžiningai ir protingai, rūpinamės klientų interesais, vadovaujamės LR įstatymais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Stengiamės, kad buhalterija ir kompiuteris neatimtų bendravimo tarp žmonių, humoro jausmo.