กิจกรรมของโรงเรียน


นางธิดารัตน์ บูรณวนิช

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนมหรรณพาราม


เว็บไซต์

Youtube

FB

** ยินดีต้อนรับ **

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Site ครูธิดารัตน์ บูรณวนิช Google Site นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แทรกรายวิชา เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน ของครูธิดารัตน์ บูรณวนิช เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังได้แทรกแหล่งความรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนที่สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน และยังแทรกผลงานผ่านทางเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการประเมิน