Meesterproef

Wat is het?

De Meesterproef is het sluitstuk van het examenvak O&O, een proeve van bekwaamheid. Al je O&O ervaring van de afgelopen jaren en de competenties waarin je jezelf hebt ontwikkeld komen in dit project tot uiting. Het is een O&O project waarin jij alle regie hebt met je team. Je stelt een team samen, zoekt op basis van gemeenschappelijke interesses naar een vakgebied of betawereld, gaat op zoek naar een opdrachtgever en bepaalt samen met de opdrachtgever de opdracht. Dan zoek je er zelf een expertbegeleider vanuit het hoger onderwijs bij en ga je aan de slag: projectplan, eisen & wensen, vooronderzoek, ontwerp, presentatie, reflectie... een gewoon O&O project maar dan anders!

Combi met PWS èn stage

Op het Fortes Technasium doe je net als alle andere havo en vwo leerlingen ook een profielwerkstuk. Dat is een verplicht onderdeel van het curriculum voor havo en vwo waarin je een onderzoek dient uit te voeren, een verslag schrijft en een presentatie verzorgt tijdens de PWS-avond. Maar ja, als O&O-er heb je al veel vaker met dit bijltje gehakt!

Omdat er veel overlap is in de doelstellingen van het profielwerkstuk en de Meesterproef is er op het Fortes Technasium voor gekozen deze twee te integreren. Dat wil zeggen dat je het profielwerkstuk doet in het kader van je Meesterproef, met hetzelfde team (in principe). Wat dat betekent wordt hieronder uitgelegd.

Ook de stage die je loopt in het kader van oriëntatie op studie en beroep (OSB) kan bij de Meesterproef worden getrokken. Het is dan wel belangrijk dat je dit ruim van tevoren regelt!

Meesterproef en PWS: hoe dan?

In maart wordt er een Meesterproef-dag georganiseerd. Dan presenteert elk team zijn onderzoek en ontwerp aan de beoordelingscommissie, bestaande uit de opdrachtgever, de expertbegeleider en een aantal docenten. Maar ook ouders, klasgenoten en andere geïnteresseerden zijn dan welkom.

200 klokuren - tick tock!

Voor de Meesterproef staan 120 studielasturen (SLU). Voor het profielwerkstuk nog eens 80 SLU. Er wordt dus van je verwacht dat je 200 klokuren aan de combinatie van PWS en MP besteedt. Dit houd je zelf bij, bijvoorbeeld met een gedeelde spreadsheet in Google of Office 365.

Geen PWS presentatie, wel een PWS verslag

Het PWS traject loopt zo goed mogelijk parallel met het reguliere traject van de andere havo/vwo leerlingen, maar je hoeft niet mee te doen aan de PWS presentatie-avond. Wel verwachten we een PWS verslag van je. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een deel van het vooronderzoek voor je Meesterproef, maar dan wat extra uitgediept.

Begeleiding en beoordeling

Je O&O/MP docent is in je examenjaar ook je PWS begeleider. Daarnaast wordt het PWS-verslag ook door een andere docent beoordeeld, evenals de Meesterproef presentatie.

Het PWS cijfer wordt opgebouwd uit 3 hoofdcomponenten:

  • Product ( = onderzoeksverslag en evt ontwerp) / beoordeling door MP docent + andere docent
  • Presentatie / beoordeling door MP docent + andere docent
  • Proces / beoordeling door MP docent

De Meesterproef zelf wordt beoordeeld op product en proces, zoals gebruikelijk bij O&O. Daarvoor wordt een beoordelingsrubrik ontwikkeld. De MP docent heeft hierin de doorslaggevende stem, bijgestaan door hele beoordelingscommissie.