Helbidea:
Encartaciones Hiribidea, 2, 48800 Balmaseda, (Bizkaia)
Tfonoa:
94 6800276 688 69 80 92
E-mail: 014449aa@hezkuntza.net
Faxa: 946 801801
www.mendiaeskola.com

CEIP MENDIA HLHI

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren arabera (indarkeriaren aurrean haur eta nerabeei babes integrala emateko legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun- egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren eginkizunak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinarazi beharko die gizarte- zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».
"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".
ONDO PASA OPORRETAN !!!

22-23ko Egutegia

2022-2023 egutegia.pdf
CEIP MENDIA HLHI.CursoEscolar2022-2023Ikasturtea.pdf

Kaixo familiak:

Kurtsoa bukatzear dago eta hurrengo egunetan kurtso bukaerako jaiak ospatuko ditugu. Ekainaren 20an tailerrak izango ditugu AMPAri esker eta 21ean 6.mailako ikasleen agurra.


21ean zuen zain egongo gara guztiok batera agurtzeko! 12:15etan ateak zabalik egongo dira.


Ikasleen irteera 13:30etan izango da, 2 urteko umeak(jantokian gelditzen ez direnak) izan ezik, 12:25ean aterako direla.


Egun hauetan AMPAk hamaiketako emango digute beraz ez da beharrezkoa etxetik ekartzea.


Mila esker! eta Uda disfrutatu!


Zuzendaritza taldea


Hola familias:

El curso está a punto de acabar y vamos a celebrar la fiesta de fin de curso. El día 20 tendremos talleres con la colaboración de la AMPA y el día 21 la despedida del alumnado de 6º.


Os esperamos el día 21 para despedirles todos juntos! A las 12:15 se abrirán las puertas.

La salida del alumnado será a las 13:30, excepto el alumnado de 2 años, que saldrá a las 12:25 (quienes no se queden en el comedor).


Estos días la AMPA nos dará el hamaiketako por lo que no es necesario traerlo de casa.

Muchas gracias!


Disfrutad del verano!


El Equipo directivo


Azken egun hauetan Mendia Eskolan begirada aldatuko dugu!

Ausarten Klubako benetako “ausartak” izateko betaurreko magikoak jarriko ditugu. Hauek lagunduko digute besteen lekuan jartzen eta ea gure herria guztien gaitasunetara egokituta dagoen ikusteko.

Eskolatik elkartze ezberdinak pasako dira beste gaitasun batzuk dituztenen azalean jartzen laguntzeko eta egun hauek pasa eta gero, ziur gaude, GUZTIONTZAKO ESKOLA zein HERRIA eraikiko dugula guztion artean.

Eta zu? Betaurrekoak jarri dituzu jada?


¡Estos últimos días vamos a cambiar de mirada en Mendia Eskola!

Nos pondremos las gafas mágicas que demuestran que formamos parte de nuestro club de Valientes.

Estas gafas nos ayudarán a ponernos en el lugar de los demás y a ver si nuestro pueblo está adaptado a las capacidades de todas las personas.

Por la escuela pasarán diferentes asociaciones que nos ayudarán a ver el mundo cómo lo ven las personas con diversas capacidades y estamos segur@s de que, pasados estos días, vamos a construir una ESCUELA Y PUEBLO PARA TODAS LAS PERSONAS. Y tú? ¿Ya te has puesto tus gafas?

GREBA JANTOKIAN - HUELGA COMEDOR

maiatzaren 23,24,25,26 y 27 de mayo de 2022

Gutxieneko zerbitzuak : 2 eta 3 urte

Servicios mínimos: Sólo 2 y 3 años

ELA sindikatuak greba deitu du 2022eko maiatzaren 23,24,25,26 eta 27rako, lanaldi osoan, eusko Jaurlaritzako hezkuntza saileko sukalde eta garbiketa zerbitzua ematen duten lan kontratuko langileentzat.


Deitutako greban jangelako gutxieneko zerbitzuak kontuan hartuta, 2 eta 3 urteko HAUR HEZKUNTZAko ikasleei eta jangelarako eskubidea duten garraiolariei (2) soilik emango zaie jangela-zerbitzua

Gainerako ikasleek etxera joan beharko dute bazkaltzera.

Dagokion deskontua ( % 100) ekaineko azken ordainagirian egingo da.

La organización sindical ELA ha convocado huelga para los días 23,24,25,26 y 27 de mayo de 2022, en jornada completa, para el personal laboral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco que presta el servicio de cocina y limpieza.

Atendiendo a los servicios mínimos del comedor en la HUELGA convocada sólo se podrá dar servicio de comedor al alumnado de 2 y 3 años de Educación Infantil y al transportado con derecho a comedor (2).

El resto del alumnado deberá ir a casa a comer.

Se realizará el descuento correspondiente (100%) en el último recibo de junio.

Familia agurgarriak:

Dakizuenez, berriki aldatu da COVID19ak eragindako osasun-krisian maskarak nahitaez erabili beharra ezartzen zuen Errege Dekretua. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren jarraibideei jarraituz, datorren astelehenetik, 2022ko apirilaren 25etik aurrera, arau oroko gisa, ez da derrigorrezkoa izango maskara erabiltzea Euskadiko ikastetxeetan. Arau orokor hau ikasleei, irakasleei eta irakasle ez diren langileei aplikatuko zaie, baita ikastetxeko instalazioetara sartzen diren guztiei ere. Arau hori aplikatuz, eskola garraioan derrigorrezkoa izango da sei urtetik gorako ikasleek maskarak erabiltzea, eta gomendatuta egongo da Haur Hezkuntzako ikasleentzat.

2021/22 ikasturtean ikastetxeetan Covid19ren aurreko prebentzio neurriak ezartzen dituen Protokolo Orokorraren martxoaren 3ko azken eguneratzean jaso ziren beste prenbentzio-neurri batzuk ere kendu dira, hala nola, Bizikidetza Egonkorreko Talde edo “burbuilak”. Baina espazioen aireztapen egokiaren garrantzia azpimarratzen jarraitzen du protokoloak. Azken gai horri dagokionez, aireztapen naturala eta gurutzatua da lehentasuna.

Halaber, arau orokor gisa, ikastetxeetan egin ohi diren bilerak, bai irakasleenak bai familienak, aurrez aurre egin ahal izango dira, betiere Protokoloan bertan azaltzen diren higiene- eta aireztapen-neurri guztiak mantenduz.

Estimadas familias:

Como saben, recientemente se ha modificado el Real Decreto que establecía la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Siguiendo las indicaciones de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, a partir del lunes, 25 de abril de 2022, como norma general no será obligatorio y, por lo tanto, tampoco exigible, el uso de mascarilla en los centros educativos de Euskadi. Esta norma general es de aplicación tanto para el alumnado, el personal docente y no docente, así como para cualquier persona que acceda a las instalaciones del centro. En aplicación de esta norma, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en el transporte escolar a partir de los seis años y recomendado para el alumnado de Educación Infantil. También se han suprimido algunas de las otras medidas de prevención establecidas en la última actualización –del 3 de marzo de 2022- del Protocolo General de medidas preventivas frente a la Covid-19 en centros educativos de la CAV para el curso 2021/22, como los Grupos de Convivencia Estable o “burbujas”, pero se sigue remarcando la importancia de una adecuada ventilación de los espacios. En relación a esta última cuestión, la opción preferente es la ventilación natural y cruzada.

Asimismo, como norma general, podrán volver a desarrollarse de manera presencial todas las reuniones que habitualmente tienen lugar en los centros escolares, tanto del profesorado como de las familias, manteniendo siempre todas las medidas de higiene y ventilación.

PROTOKOLO OROKORRA BERRIA - NUEVO PROTOKOLO GENERAL

2022-04-20-PROTOCOLO-GENERAL-2021-2022-eusk.pdf
2022-04-20-PROTOCOLO-GENERAL-2021-2022-gazt.pdf

GREBA JANTOKIAN - HUELGA COMEDOR

29-30-31 de marzo de 2022

Egungo Covid protokoloa dela eta, eta instalazioak erabili ezin direnez...

Gutxieneko zerbitzuak : 2 eta 3 urte BAKARRIk

Debido al protocolo Covid actual y ante la imposibilidad de poder utilizar las instalaciones...

Servicios mínimos: Sólo 2 y 3 años

ELA sindikatuak greba deitu du 2022eko martxoaren 29, 30, 31rako, lanaldi osoan, eusko Jaurlaritzako hezkuntza saileko sukalde eta garbiketa zerbitzua ematen duten lan kontratuko langileentzat.


Deitutako greban jangelako gutxieneko zerbitzuak kontuan hartuta, 2 eta 3 urteko HAUR HEZKUNTZAko ikasleei eta jangelarako eskubidea duten garraiolariei (2) soilik emango zaie jangela-zerbitzua

Gainerako ikasleek etxera joan beharko dute bazkaltzera.

Dagokion deskontua ( % 100) ekaineko azken ordainagirian egingo da.

oLa organización sindical ELA ha convocado huelga para los días 29, 30 y 31 de marzo de 2022, en jornada completa, para el personal laboral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco que presta el servicio de cocina y limpieza.

Atendiendo a los servicios mínimos del comedor en la HUELGA convocada sólo se podrá dar servicio de comedor al alumnado de 2 y 3 años de Educación Infantil y al transportado con derecho a comedor (2).

El resto del alumnado deberá ir a casa a comer.

Se realizará el descuento correspondiente (100%) en el último recibo de junio.

ADI !

KORRIKA DATORRELA !

Gure "Korrika Txikia" ren ibilbidea

martxoaren 31n (osteguna)

KORRIKA TXIKI 2022 Mendia.pdf
KORRIKA.txiki.ibilbidea (1).pdf


2022_02_10_PROTOCOLO_GENERAL_2021_2022_eusk.pdf
2022_02_10_PROTOCOLO_GENERAL_2021_2022_gazt.pdf

inauteriak 21-22 martxoak 1

poztasuna-Tristura-Amorrua

Maitasuna-Lasaitasuna-beldurra

Prebentzio Neurrien Protokolo Orokorraren Eguneraketa

Jarraipen Batzorde Teknikoak, Osakidetzako, Osasun Saileko eta Hezkuntza Saileko arduradunek osatuta, Covid-19ak ikastetxeetan duen eragina aztertu du eta gaur, osteguna, egindako bileran Prebentzio Neurrien Protokolo Orokorra beste behin eguneratzea erabaki du.


Egindako aldaketak, funtsean, maskararen erabilerarekin eta eskolaz kanpoko jarduerekin lotuta daude:

 1. Patioetan eta aire zabaleko jardueretan maskara derrigorrez erabili beharra kendu da.

 2. Eskolaz kanpoko jarduerak Gabonetako oporren aurreko prebentzio-neurri berberekin berraktibatzen dira.

Hau esanda, gogoratzen dizuet erne jarraitu behar dugula ikastetxeetan Covid-19aren aurreko prebentzio neurrien Protokoloaren inplementazioa bermatuz, batez ere aireztapen egokiari dagokionez, taldeen kudeaketa egokiari dagokionez, bizikidetza talde egonkorren estankotasuna bermatuz, eta maskara barrualdean behar bezala erabiliz. Horrez gain, jakina, protokoloaren gainerako neurriak.

2022_02_10_PROTOCOLO_GENERAL_2021_2022_eusk.pdf

actualización del Protocolo General de Medidas Preventivas

LaComisión Técnica de Seguimiento de la incidencia del Covid-19 en centros escolares, formada por responsables de Osakidetza, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, en su reunión de hoy jueves, ha decidido actualizar una vez más el Protocolo General de Medidas Preventivas.

Los cambios introducidos tienen que ver básicamente con el uso de la mascarilla y las actividades extraescolares:

 1. Se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla en patios y actividades al aire libre.

 2. Se reactivan las actividades extraescolares con las mismas medidas preventivas que antes de las vacaciones de Navidad.

De todos modos debemos seguir alerta, garantizando una correcta implementación del Protocolo General de medidas preventivas frente a Covid-19 en centros educativos, especialmente en lo relativo a una correcta ventilación y una gestión adecuada de grupos, con estanqueidad de los grupos de convivencia estable, y el uso correcto de la mascarilla en interiores. Además, claro está, del resto de medidas.

2022_02_10_PROTOCOLO_GENERAL_2021_2022_gazt.pdf

AGATE DEUNA

Otsailaren 4an

AGATE DEUNA BALMASEDA
Oles egitera gatoz!.mp4
OLES OLES

ATE IREKIAK

( Covid dela eta

bisataldi birtuala )

MATRIKULA CEIP MENDIA AURKEZPENA.22-23
ATE IREKIAK 2022/2023

PUERTAS ABIERTAS

( Visita virtual

debido al Covid )

.MATRICULA CEIP MENDIA.PRESENTACIÓN.22-23

DOKUMENTAZIOA

(Idazkaritza ordutegian, 2022ko urtarrilaren 17tik 28ra)

Documentacion_a_presentar_2022_2023.pdf

22-23KO

AURREMATRIKULA

PREMATRÍCULA

URTARRILA 17-28 ENERO

Eskolan edo Online

Hitzordua

cita previa

¿No ves nada arriba? Volver a autenticarse

22_23_egutegia.pdf

ONARPEN PROZESUA

On-line (2022ko urtarrilaren 17tik 28ra, 24:00ak arte)

- Laguntza/Ayuda ikasgunea@hezkuntza.net

Zure-zain-gaude-eusk.mp4
22_23_calendario.pdf


PROTOKOLO OROKORRAREN EGUNERAKETA

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO GENERAL

Medidas_basicas_Covidi_aurre_egiteko_jarraibideak_ERANSKINA_e.pdf
Medidas_basicas_Covidi_aurre_egiteko_jarraibideak_ERANSKINA_c.pdf
2022_01_4_PROTOCOLO_GENERAL_2021_2022_e.pdf
2022_01_4_PROTOCOLO_GENERAL_2021_2022_c.pdf

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON

a64a4302-e47f-4349-bd47-7582149b03dd.MP4

Kaixo familiak


Datorren ostegunean, abenduak 23, Gabonak baino lehenago azkenengo eguna izango da. Aurten ere osasun egoera dela eta ezin izango dugu, urtero bezala, Gabonetako emanaldia eta Udaletxeraino kalejira ospatu. Ziklo eta geletan ekintza bereziak antolatuko dira.


Egun horretan betiko bezala baserritar edo arrantzalez jantzita etor daitezke umeak baina betiere eroso egon behar dira.


AMPAk, aurrekoetan bezala, txokolate eta ogia banatuko ditu, beraz, haur hezkuntzako umeek ez dute fruta ekarri behar.


Bukatzeko Gabon zoriontsuak opa nahi dizuegu eta Urtarrilaren 7an berriro elkarrekin egongo gara.


ONDO PASA ETA DISFRUTATU!!


Zuzendaritza Tadea
Hola familias


El próximo jueves, 23 de diciembre, será el ultimo día antes de Navidad. Este año, debido a la situación sanitaria tampoco podremos celebrar, como todos los años, la actuación de Navidad y el pasacalles al Ayuntamiento. Los ciclos y aulas organizaran actividades especiales para ese día.


Este día, como siempre, l@ niñ@s pueden venir vestidos de baserritar o arrantzal pero siempre teniendo en cuenta que tendrán que estar cómodos.


El AMPA, como en los anteriores, nos traerá chocolate y pan, por lo tanto el alumnado de educación infantil no tendrá que traer fruta.


Para finalizar queríamos desearos una Feliz Navidad y nos volveremos a ver el 7 de enero.


¡¡PASADLO BIEN Y DISFRUTAD!!


El equipo directivo


EUSKARAREN EGUNA

EUSKARAREN EGUNA.mp4

PROTOKOLOAREN EGUNERAKETA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO

2021-10-7 PROTOCOLO GENERAL 2021-22 EUSK (1).pdf
2021-10-7 PROTOCOLO GENERAL 2021-22 (1).pdf
CEIP MENDIA HLHI-PROTOKOLOA.docx.pdf
CEIP MENDIA HLHI-PROTOCOLO.docx (1).pdf

Gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzak

2021-2022

Betetzeko epea:

2021eko irailaren 24tik urriaren 25era, biak barne.
Subvenciones adquisición de dispositivos digitales

2021-2022

Plazo de cumplimentación:

del 24 de septiembre al 25 de octubre de 2021, ambos inclusive.

21-22KO BEKAK

Eskabideak aurkezteko epea:

IRAILAREN 30 azken eguna izang0 da.

Plazo de presentación de solicitudes:

hasta el 30 de septiembre.

Gogoratu eskolako korreoa zabalik eduki behar duzuela. Recordad que hay que tener la cuenta de correo de la escuela abierta.

( hitzordua hartu behar. con cita previa )

¿No ves nada arriba? Volver a autenticarse

21-22 ikasturteko egutegia / Calendario curso escolar 21-22

EGUTEGIA.behin betiko.21-22.pdf
CEIP MENDIA HLHI.CursoEscolar2021-2022Ikasturtea..pdf

ESKERRIK ASKO GUZTIOI !!!

ONDO PASA OPORRETAN !!!

adi !!!

ekainaren 14an, astelehena, jardunaldi jarraia hasiko da.

Atención!!!

El lunes 14 de junio comienza la jornada continua.

9:30 - 13:30

JANTOKIA JARDUNALDI JARRAIAN - COMEDOR EN JORNADA CONTINUA

Jantokian jardunaldi jarraian geratuko diren ikasleak jasotzeko ordutegia gogorarazten dizuegu:


Haur hezkuntza 2 urte:

14:30etan eraikin nagusiko ate gorrietatik.


Haur Hezkuntza 3 eta 4 urte:

14:30etan barruko patioan.


Haur Hezkuntza 5 urte:

14:30etan aterpe txikian.


Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak:

14:30etan aterpe txikian.


Lehen Hezkuntza 3., 4., 5. eta 6. mailak:

15:00etan 3. atetik (anbulategikoko atea)

El horario de recogida del alumnado que se queda en el comedor durante la jornada intensiva:Educación infantil 2 años:

a las 14:30 por las puertas rojas del edificio principal.


Educación infantil 3 y 4 años:

a las 14:30 en el patio interior.


Educación infantil 5 años:

a las 14:30 en cubierta pequeña.


Educación primaria 1º y 2º:

a las 14:30 en cubierta pequeña.


Educación primaria 3º, 4º, 5º y 6º:

a las 15:00 por la puerta 3 (salida ambulatorio)


Jantokien greba

maiatzaren 26rako (asteazkena)

Jantoki zerbitzua egongo da

habrá servicio de comedor

Huelga de comedores para el 26 de mayo (miércoles)

21-21KO ERLIJIOKO IKASGAIAREN EDO ALTERNATIBA AUKERAKETA

ELECCIÓN ASIGNATURA DE RELIGIÓN O ALTERNATIVA CURSO 21-22

Famili agurgarriak:

Erlijio irakasleen planifikazioa egiteko, beharrezkoa da jakitea datorren ikasturtean(2021/2022) bigarren zikloko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan zenbat ikasle izango diren ikasgai honetan.

Hori dela eta, hurrengo ikasturterako aldeketa ( erlijiotik gizarte baloretara edo alderantziz) egin nahi baduzue zuzendaritzatik pasatu behar duzue apirilaren 30a baino lehen.

Epea amaituz gero ezinezkoa izango da aldaketarik egin hurrengo ikasturtera arte.

Zuzendaritza taldea.

Estimadas familias:

A fin de realizar la correcta planificación del profesorado que imparte la asignatura de Religión es necesario conocer la previsión del número de alumnos/as de segundociclo de Ed Infantil y de Ed Primaria que recibirán estas enseñanzas durante el próximocurso 2021/2022.

Por este motivo, aquellos que deseen realizar cambio (de religión a valores sociales o viceversa) deberán pasar por dirección antes del 30 de abril para solicitarlo.

Una vez finalizado el plazo no podrán realizarse cambios hasta abril del próximo curso.

Atentamente el equipo directivo.

GREBA deitu dute apirilaren 22rako (OSTEGUNA) EAEKO sektore publiko osoan

Convocada HUELGA para el 22 de abril (JUEVES) en todo el sector público de la CAV

Jantoki-zerbitzua egongo da

(haur hezkuntza bakarrik)

habrá servicio de comedor (sólo infantil)

Deitutako greban jangelako gutxieneko zerbitzuak kontuan hartuta, HAUR HEZKUNTZAko ikasleei eta jangelarako eskubidea duten garraiolariei (2)soilik emango zaie jangela-zerbitzua

Gainerako ikasleek etxera joan beharko dute bazkaltzera.

Egun horri dagokion deskontua ( % 100) ekaineko azken ordainagirian egingo da.

Jakinarazten dizuegu, datu horiek kontuan hartuta, ezin dugula ziurtatu 19. Koviderako diseinatu dugun protokoloa gauzatu ahal izango dugunik, hain ondo funtzionatzen ari baita.

Atendiendo a los servicios mínimos del comedor en la HUELGA convocada sólo se podrá dar servicio de comedor al alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL y al transportado con derecho a comedor (2).

El resto del alumnado deberá ir a casa a comer.

Se realizará el descuento correspondiente a ese día (100%) en el último recibo de junio.

Os hacemos saber que teniendo en cuenta estos datos no podemos asegurar el poder llevar a cabo el protocolo que hemos diseñado para la Covid 19 y que tan bien está funcionando.

GUTXIENEZKO ZERBITZUAK -- SERVICIOS MÍNIMOS

_w02_w43df__09029670808911ee-1619011863952-4933969.pdf

ORDEN DE LA VICELEHENDAKARI SEGUNDA Y CONSEJERA DE TRABAJO Y EMPLEO DE 20 DE ABRIL DE 2021, POR LA QUE SE GARANTIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES A LA COMUNIDAD QUE SE HAN DE PRESTAR DURANTE LA HUELGA CONVOCADA EN EL SECTOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, PARA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021.

Sector Educativo.

En los Centros docentes públicos se garantizarán los servicios que a continuación se señalan con el siguiente personal:

1. En todos los centros de educación reglada no universitaria pública afectados por la huelga: Para garantizar el control de acceso a los Centros, por cada Centro Público y en cada edificio vinculado: 1 persona del equipo directivo y 1 persona de la plantilla de subalternos para el turno de mañana y otra para el turno de tarde, en el caso de que los hubiere y, en todo caso, el coordinador COVID-19 de cada centro.


2. Para salvaguardar la función de protección y la salud, a los servicios fijados en los se añadirán:

a) Un profesor o profesora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional).

b) En las etapas de Educación Infantil, tanto del ciclo 1, como del ciclo 2 (incluyendo las Haurreskolak) y en la etapa de Educación Primaria, a partir de 100 alumnos/as matriculados en cada etapa, se añadirán 2 profesoras o profesores en cada etapa correspondiente.

A partir de 200 alumnos/as, otras dos profesoras o profesores y así sucesivamente por cada 100 alumno/as.

Jantoki-zerbitzua egongo da

habrá servicio de comedor

Jantokien eta eskola garraioaren greba Euskadin OTSAILAREN 23 eta 24rako

Huelga de comedores y transporte escolar en Euskadi para el 23 y 24 de FEBRERO


Gogoratzen dizuegu Inauteri egunean, otsailaren 16an, jaurdunaldi jarraian izango dugula. Beraz, jantokian gelditzen ez direnak 13:30etan aterako dira, 2 urtekoak izan ezik 12:20etan ateratzen direla,

INAUTERIAK CARNAVALES

Otsailak 16 de febrero

Os recordamos que el día de Carnaval, 16 de febrero, tendremos jornada intensiva. Por lo tanto, el alumnado que no se queda al comedor saldrá a las 13:30, excepto los de 2 años que saldrán a las 12:20

Inauteriak ailegatzear daude, eta aurten ezin izango gara zuekin ospatu baina gelan bai ospatuko dugula.


Egun berezi honetan, besteetan bezala, AMPA-k txokolate eta ogia ekarriko du beraz ez da beharrezkoa izango hamaiketako ekartzea.


Covid-19aren egoera dela eta, jantokiaren antolaketa aldatu behar izan dugu egun horretan. Horregatik, ohar hauek kontuan izan behar dituzue :

 • Jantoki-zerbitzua ematen zaie astearteetarako izena eman duten bazkaltiar guztiei. Bazkaltiarra ez badago, jantokiko arduradunari (posta elektronikoz) eta dagokion tutoreari jakinarazi behar zaio.

 • Haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako 1go eta 2. mailetako ikasleak jasotzeko ordutegia: 14:15etan.

 • Lehen Hezkuntzako 3º-4º-5º-6º jasotzeko ordutegia: 15:00etan.

 • Ikasleak jasotzeko lekua (sakatu gainean)

Agur bero bat

El carnaval esta por llegar y este año no podremos celebrarlo con vosotros pero sí lo haremos en clase.


En este día especial, como en años anteriores, el AMPA nos traerá chocolate y pan por lo que no será necesario traer hamaiketako.


Debido a la situación por Covid-19 nos vemos obligados a modificar la organización del comedor en el día de carnaval. Es por ello que tenéis que tener presente las siguientes consideraciones:

 • Se presta el servicio de comedor a todos los comensales apuntados para los martes. La ausencia del comensal debe ser comunicada tanto al responsable de comedor (mediante correo electrónico) como al tutor/a correspondiente.

 • Horario de recogida del alumnado del comedor de educación infantil y 1º-2º de educación primaria: 14:15h.

 • Horario de recogida de los comensales de 3º-4º-5º-6º de educación primaria: 15:00h.

 • Lugar de recogida del alumnado (haz clic)

Un saludo

IKASTETXEAN COVID-19

KASU BATEKIN KONTAKTU ESTUA IZAN DUTENEN FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES COVID

IKASTETXEAN COVID-19 KASU BATEKIN KONTAKTU ESTUA IZAN DUTENEN FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA.docx
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES COVID_v3.pdf
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES COVID_v3_FR.docx
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES COVID_v3-EN.docx
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES COVID_v3_UR.pdf
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE CONTACTOS ESTRECHOS ESCOLARES COVID_v3-ARABE.pdf

Jantoki-zerbitzua

egongo da

habrá servicio de comedor

Jantokien eta eskola-garraioaren greba Euskadin urtarrilaren 27 eta 28rako

Huelga de comedores y transporte escolar en Euskadi para el 27 y 28 de eneroUmearen garapen naturala eta berezko duen mugimendua autonoma errespetatuz

Metodología que respeta el proceso natural y el movimiento autónomo del niño/a.Umea bere ikasketa prozesuaren protagonista da.

El niño/a es el protagonista de su aprendizaje

aurten bisita birtuala

ATE IREKIAK.mp4

POR PROTOCOLO COVID ESTE AÑO VISITA VIRTUAL

PREMATRIKULA 21-22

( hitzordua hartzea beharrezkoa da

Sólo con cita previa )

Eskabideak aurkezteko epea:

urtarrilaren 18tik urtarrilaren 29ra izango da.

Plazo de presentación de solicitudes:

desde el 18 de enero hasta el 29 de enero.

DOKUMENTAZIOA / DOKUMENTACIÓN

Derrigorrezko dokumentuak.docx
Documentación requerida en relación a la solicitud de admisión a centros para el curso 2021.docx

UMEEK EGINDAKO LIBURUA

GOZATZEKO PATXADAZ !!

LIBURU MENDIA osoa.pdf


ONDO PASA

OPORRETAN

Ongi etorri Euskaraldira !

OOGa berritzea (automatikoki aldarrikatutako hautagaiak)

Renovación del O.M.R. (candidatos proclamados automáticamente)

Ikastetxe publikoetako ordezkaritza-organo goreneko kideak hautatzeko prozesua garatzeko jarraibide osagarrien arabera, baldin eta eskola-komunitateko sektoreren bateko hautagaien kopurua sektore horrek prozesu horretan hautatu behar dituen ordezkarien kopurua baino txikiagoa bada, ez da beharrezkoa izango hauteskunde-prozesua gauzatzea, eta hautagai guztiak automatikoki aldarrikatuko dira.

Hori da gure kasua, eta, beraz, automatikoki aldarrikatutako hautagaiak honako hauek dira:

Amaya Villar, Aranzazu Arechavala, Maider Martínez, Nuria Mateos, Nerea Henales, Goizalde Gómez eta Purificación Ruiz.

De acuerdo con las instrucciones complementarias para el desarrollo del proceso de elección de los miembros del O.M.R. de los centros docentes públicos en los casos en los que el número de personas candidatas de algún sector de la comunidad escolar sea igual o inferior al número de representantes que deben ser elegidos en este proceso por dicho sector, no será preciso llevar a cabo el proceso electoral y todos los candidatos y candidatas serán automáticamente proclamados electos.

Este es nuestro caso, por lo cual las personas candidatas proclamados automáticamente son las siguientes:

Amaya Villar, Aranzazu Arechavala, Maider Martínez, Nuria Mateos, Nerea Henales, Goizalde Gómez y Purificación Ruiz.

Bi urtean behin bezala, OOGen osagaien erdiak berritu behar dira.

Como cada dos años, toca renovar la mitad de las y los componentes de los OMR.

OOGa berritzeko hautagaien zerrenda

Listas de candidatas a la renovación del O.M.R.

OGG2020-Eskuorria.pdf

Amaya Villar

Aranzazu Arechavala

Maider Martínez

Nuria Mateos

Nerea Henales

Goizalde Gómez

Purificación Ruiz

ESKERRIK ASKO !!!

propuesta_calendario_proceso_electoral_2020_e.pdf
propuesta_calendario_proceso_electoral_2020_c.pdf

ADI EGON !!!

¡¡¡ ATENCIÓN !!!

Gailu digitalak erosteko diru-laguntza

Subvención para la adquisición de dispositivos digitales.

( 2020ko azaroaren 15ean AZKEN EGUNA) ÚLTIMO DÍA el 15 de noviembre

CEIP MENDIA HLHI 2020.pdf
ordenag.beka.pdf

EGUERDIKO IRTEERAK (1. maila, 2. maila eta bakarrik ateratzeko ez duten baimena)

SALIDAS MEDIODIA (1º, 2º y el alumnado que no tiene autorización para salir sólo)

Datorren azaroaren 16tik aurrera (astelehena) eguerdian, 13:15ean, jaso behar diren ikasleak (1. maila, 2. maila eta bakarrik ateratzeko ez duten baimena) irristailu-atean dagoen eremutik(karratu gorria) egingo da irteera .

Eskerrik asko zuen laguntzagatik eta barkatu eragozpena.

Zuzendaritza taldea

A partir del día 16 de noviembre (lunes) al mediodía, a las 13:15, la salida de los/as alumnos/as que tienen que ser recogidos (1º, 2º y el alumnado que no tiene autorización para salir sólo) harán la salida por el espacio de la puerta corredera (cuadrado rojo).

Gracias por vuestra colaboración y disculpad las molestias.

El equipo directivo

BADAEZPADA...

Familia agurgarriak jakinarazten dizuegu ikastetxea prestatzen ari dela ikasleei arreta emateko konfinamendu-egoera baten aurrean.


Ikastetxeak honako alderdi hauei buruzko erabakiak hartuko ditu:

Familiekin komunikatzeko moduak.

Ikasleekin konexio telematikoa egiteko moduak eta uneak: nola eta noiz.

Irakatsi eta ikasteko prozesuaren garapenean zalantzak argitzeko prozedurak.

Garatu beharreko metodologia.

Egingo diren ebaluazio-prozedurak.

Ebaluatzeko eta mailaz igotzeko irizpideak.

Irakasleak koordinatzeko prozedurak eta uneak.

Aldaketen aurreko protokoloa: ikastetxearen ordutegia, eskola-orduen ordutegia...

Tutoretza-uneak.

Konfinatutako ikasle guztiak artatzen direla bermatzeko prozedurak.

Irakasleek online eskolak emateko gaitasuna dutela bermatzea.

Ikasleen e-a prozesuaren jarraipena honela egingo da:

Ikaslearekin eta/edo familiarekin maiz komunikatzea (on-line, telefonoz...)

Ikasleen bilakaera erregistratzeko tresna espezifikoak.

Irakasleen arteko koordinazio-bilerak.

Ikasleen konexioaren kontrola eta jarraipena (adibidez, telematika)

POR SI ACASO...

Queridas familias os informamos que el centro se está preparando para atender al alumnado ante una eventual situación de confinamiento.

El centro está tomando decisiones sobre los siguientes aspectos:

Formas de comunicarse con las familias.

Formas y momentos de conexión telemática con el alumnado: cómo y cuándo.

Procedimientos para aclarar dudas en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Metodología a desarrollar.

Procedimientos de evaluación que se van a llevar a cabo.

Criterios de evaluación y promoción.

Procedimientos y momentos de coordinación del profesorado.

Protocolo ante cambios: horario del centro, de la hora de sesión de clase...

Momentos de tutorización.

Procedimientos para asegurar que se atiende a la totalidad del alumnado confinado.

Garantizar la competencia del profesorado para impartir clase online.

El seguimiento del proceso e-a del alumnado se realizaría mediante:

Comunicaciones frecuentes con el alumno y/o la familia (on-line, telefónicas...)

Herramientas específicas para el registro de la evolución del alumnado.

Reuniones de coordinación entre el profesorado.

Control y seguimiento de la conexión (p.ej telemática) del alumnado.

Joan den ikasturtean (19-20) beka eskatu eta eskabidea zentroan egin nahi dutenek entregatu dizueten eskabide-inprimakia ekarri beharko dute (arretaz irakurri), eta aldaketaren bat egin nahi baduzue, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko duzue.
Eskatzaile berriek bidali dizuegun mezuaren eranskinean (dokumentazioa) agertzen diren dokumentuak ekarri beharko dituzte.
BEKEN ORDUTEGIA EUSKERA.docx.pdf
BEKEN ORDUTEGIA gastelaniaz.docx.pdf
Las solicitudes en el Centro Docente solamente se realizarán con cita previa.
En el correo tenéis el enlace y las instrucciones para solicitar dicha cita.
Ikastetxeko eskaerak aldez aurretik hitzordua eskatuta egingo dira.
Hitzordua eskatzeko posta elektroniko bat esteka eta jarraibideekin bidali dizuegu.
BEKEN ORDUTEGIA.docx.pdf

DOKUMENTAZIOA

documentacion becas.pdf
Los que solicitaron beca el curso pasado (19-20) que deseen realizar la solicitud en el Centro deberán traer consigo el impreso de solicitud que se os ha entregado (leerlo con mucha atención) y si deseáis hacer algún cambio deberéis aportar la documentación correspondiente.
Los nuevos solicitantes deberán traer los documentos que aparecen en el adjunto del correo que os hemos enviado (documentación).
Hoja informativa becas 2020-2021.doc

GREBA JANTOKIAN / HUELGA COMEDOR

Bihar, OSTEGUNA, urriaren 29rako deitu da eskolA jantokietako begiraleen greba.

Deitutako greban jangelako gutxieneko zerbitzuak kontuan hartuta, Haur Hezkuntzako 2-3 ETA 4 URTEKO ikasleei eta jangelarako eskubidea duten garraiolariei (2)soilik emango zaie jangela-zerbitzua

Gainerako ikasleek etxera joan beharko dute bazkaltzera.

Egun horri dagokion deskontua ( % 100) ekaineko azken ordainagirian egingo da.

Jakinarazten dizuegu, datu horiek kontuan hartuta, ezin dugula ziurtatu 19. Koviderako diseinatu dugun protokoloa gauzatu ahal izango dugunik, hain ondo funtzionatzen ari baita.

Besterik gabe, barkatu sortutako eragozpenak.

Zuzendaritza-taldea

Convocada para MAÑANA JUEVES 29 octubre huelga de los monitores y monitoras de los comedores escolares.

Atendiendo a los servicios mínimos del comedor en la HUELGA convocada sólo se podrá dar servicio de comedor al alumnado de 2-3 Y 4 AÑOS y al transportado con derecho a comedor (2).

El resto del alumnado deberá ir a casa a comer.

Se realizará el descuento correspondiente a ese día (100%) en el último recibo de junio.

Os hacemos saber que teniendo en cuenta estos datos no podemos asegurar el poder llevar a cabo el protocolo que hemos diseñado para la Covid 19 y que tan bien está funcionando.

Sin otro particular, disculpad las molestias causadas.

Un saludo.

El equipo directivo

sarrerak /entradas

haur HEZKUNTZA / Educación infantil:

goizean 09:45etan sartu dira / A LA Mañana Entrarán a las 09:45.

Atzeko patioan iladak egingo dituzte. En el patio trasero harán filas, allí estará el profesorado.

Ate berdetatik sartuko dira. Accederán a este patio por el parque infantil (puerta verde grande)

Mediodía/ eguerdian

Frontoiko atetik sartuko dira 14:15etan. Entrarán a las 14:15, por la puerta del frontón.

Irakasleok ikasleen bila joango dira eta familiak ez dira sartuko eskolan.

El profesorado cogerá al alumnado y las familias no accederán al recinto escolar.

Iladak egingo dituzte frontoian. Harán filas en el frontón.

IRTEERAK / SALIDAS

IRTEERAK
SALIDAS LH/HH

COVID 19ren PROTOKOLOA

CEIP MENDIA HLHI-PROTOKOLOA.pdf
CEIP MENDIA HLHI-PROTOCOLO.pdf


ATENCIÓN!!! ADI EGON!!

KURTSO HASIERAREN AURKEZPENA/ PRESENTACION PRINCIPIO DE CURSO

2020-2021

7 DE SEPTIEMBRE LUNES LH / PRIMARIA 10:15- 12:15

IRAILAREN 7 an astelehena HH/ INFANTIL 10:30 - 12:30

20-21eko IKASTURTEKO EGUTEGIA CALENDARIO ESCOLAR 20-21

20-21eko EGUTEGIA.pdf
CursoEscolar2020-2021Ikasturtea.pdf

PROTOCOLO COVID-19

COVID-19_PROTOKOLO_OROKORRA_2020-2021_IKASTURTEA.pdf

COVID-19KO

PROTOKOLO OROKORRA

20-21eko IKASTURTEA

PROTOCOLO_GENERAL_DE_ACTUACION_COVID-19_CURSO_2020-2021(1).pdf

PROTOCOLO GENERAL COVID-19

CURSO 20-21

Protocolo_complementario_inicio_curso_gestion_de_casos_c.pdf

PROTOCOLO Complementario COVID-19

CURSO 20-21

Protokolo_osagarria_ikasturte_hasiera_kasuen_kudeaketa_e.pdf

COVID-19KO

PROTOKOLO OSAGARRIA

20-21eko IKASTURTEA

EKIPO!! MILA ESKER ZUEN LAGUNTZAGATIK !!!!

ESKERRIK ASKo!! DENEN ARTEAN LORTU DUGU!!!! ONDO PASA OPORRETAN!!

AUSARTENAK!!.MP4
AUSARTAK.mp4

SUKALDATU GUREKIN

Macedonia

8. Cocina con Mendia-Macedonia de frutas.mp4

HEMEN ERREZETA GUZTIAK !!

LOS SUPERHÉROES

LOS SUPERHÉROES DEL COLEGIO MENDIA.mp4
LICENCIAS SM.mp4

LIBURUAK (LIBROS DIGITALES)

Lehen Hezkuntzako

1.mailatik 4. mailara

TELELANA-GURE MATERIALA (EMAIL/CLASSROOM)

SAKATU gainean

ETXEAN GOXO EGOTEKO

EUSKARAZKO

BALIABIDEEN ZERRENDA

ETXEAN GOXO EUSKARAZ.pdf.pdf

AMARAUNA:

La plataforma inteligente de contenidos e innovacón educativa de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco

Bihartik aurrera (martxoak 12) Irakasleei dagokie material didaktikoa prestatzea eta ikasleen eskura jartzea, ahal den neurrian, modu ez-presentzialean lan egiten jarraitu ahal izan dezaten.

Horretarako, Lehen Hezkuntzako etapan, tutore bakoitzak aipatutako materiala helaraziko die ikasleen familiei, ikastetxean ezarritako bitarteko

digitalen bidez. Material hori arlo instrumentalagoei, batez ere, lotuta egongo da (irakurketa eta idazketa eta matematika).

A partir de mañana día 12 el personal docente preparará el material didáctico y lo pondrá a disposición del alumnado para que pueda continuar, en la medida de lo posible, trabajando de forma no presencial.

Cada tutor o tutora de Primaria hará llegar a las familias del alumnado, a través de los medios digitales establecidos en el centro (e-mail y otros) el material mencionado que estará vinculado prioritariamente a las áreas de carácter más instrumental (lectura y escritura y matemáticas). En aquellos casos en los que el acceso vía digital no sea posible, se facilitará el material impreso que deberá ser recogido en el propio centro.

Eskola-jarduera aldi baterako etetearen zirkularra.pdf

Estimadas familias

Recordaros que el ROF del CEIP Mendia (Reglamento de Organización y Funcionamiento) para el uso de medios de grabación, teléfonos móviles y nuevas tecnologías en ningún caso permiten grabaciones, fotografías o el uso de teléfonos móviles o relojes de última generación dentro de las clases. No se permite traer y mucho menos utilizar dentro del horario lectivo.

El equipo Directivo

Familia agurgarriak

Gogora ezazu Mendia eskolako AJAk (Antolakuntza eta Jarduera Araudia) inolaz ere ez dituela onartzen grabazioak, argazkiak edo azken belaunaldiko erlojuak edo telefono mugikorrak ekartzea eskolara eta are gehiago erabiltzea eskola barruan.

Zuzendaritza Taldea


20-21eko MATRIKULA

Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea: Entrega de solicitudes y documentación acreditativa:

On-line: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 6ko 24:00etara arte On-line: del 27 de enero al 6 de febrero de 2020, hasta las 24:00

Ikastetxean: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 7ra bitartean En el centro educativo: del 27 de enero al 7 de febrero de 2020

cartel matricula 2020-2021.pdf
dokumentazioa.pdf
Calendario_2020_2021_centros_e.pdf
Calendario_2020_2021_centros_c.pdf
agate.deuna.20.pdf
KARTELA.pdf

urtarrilak 30 GREBA OROKORRA -30 enero HUELGA GENERAL

HOY 30 DE ENER0, JUEVES, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE 2 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 2 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR.

el resto de alumnado deberá salir del centro a las 13:15.


GAUR, URTARRILAK 30, ostEGUNA , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO 2 URTEKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (2 ikasle).

Beste ikasle guztiek 13:15 eskolatik irten behar dira.

greba_01-30.pdf
cartel jornada puertas abiertas.20-21.pdf

ATE IREKIAK URTARRILAREN 23AN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 23 ENERO

ostegunean 16:45etan jueves A las 16:45

ABENDUAK 20ko ORDUTEGIA (Ostirala) HORARIO 20 DICIEMBRE (VIERNES)

BETIKO ORDUTEGIA EL MISMO QUE TODOS LOS VIERNES

Goizean 9:30-13:15 Mañana 9:30-13:15 BAZKALDU 13:15-15:00 COMER (casa o comedor)13:15-15:00 Arratsaldean 15:00-16:30 TARDE 15:00-16:30


23ko ORDUTEGIA (Astelehena) / HORARIO DEL 23 DE DICIEMBRE (Lunes)

9:30-13:30

gabonak.2URTE.pdf
gabonak.pdf
BEKEN ORDUTEGIA.pdf
BEKEN EPEA 2019-2020.pdf
BEKEN ORDUTEGIA EUSKERA.pdf
Hoja informativa becas 2019-2020.doc

IRAILAREN 30tik- AZAROAREN 4ra

PRUEBA PILOTO: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE

ADI EGON!!!

19 DE SEPTIEMBRE OMR A LAS 16:45 EN EL AULA DE MÚSICA

IRAILAREN 19an ESKOLA KONTSEILUA MUSIKA GELAN 16:45ETAN

Venta libros (1).doc

IRAILAREN 9AN AURKEZPENA / 9 DE SEPTIEMBRE PRESENTACIÓN

10:30-12:30

CALENDARIO 19-20ko EGUTEGIA

AMPARI ESKER TERTULIA DIALOGIKOAK MARTXAN !!!!

¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS AL AMPA !!!!!

¡¡¡¡¡ LAS TERTULIAS DIALÓGICAS EN MARCHA !!!!!

JANTOKIKO AZKEN GREBA EGUNA

ÚLTIMO DÍA DE LA HUELGA DE COMEDORES

HOY 12 DE ABRIL, viernes, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 12, ostirala , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HOY 11 DE ABRIL, jueves, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 11, osteguna , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HOY 10 DE ABRIL, miércoles, se dará el servicio de comedor con normalidad a todo EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL y educación primaria.

(2-3-4-5 AÑOS, 1º,2º,3º,4º ,5º, 6º CURSO)


GAUR, APIRILAK 10, ASTEazkena, jantokiko zerbitzua normaltasunez emango da.

(2-3-4-5 URTE ETA 1GO, 2. 3. 4. 5. 6. MAILA)

KORRIKA DATORRELA !!!!! ETA EUSKAL EGUNAK ERE BAI!!!!!

Copia de KORRIKA TXIKIA WEB MENDIA.pdf
Copia de EUSKAL EGUNAK WEB MENDIA.pdf

HOY 9 DE ABRIL, martes, excepto 6º TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR todo EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL y educación primaria.

(2-3-4-5 AÑOS, 1º,2º,3º,4º ,5º CURSO)


GAUR, APIRILAK 9, ASTEartea, 6.MAILAKOEK IZAN EZIK BESTE IKASLE GUZTIEK JANTOKIA ERABILIKO DUTE.

(2-3-4-5 URTE ETA 1GO, 2. 3. 4. ETA 5. MAILA)

HOY 8 DE ABRIL, LUNES, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 8, ASTELEHENA, BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HUELGA COMEDOR TODA LA SEMANA DEL 8 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL

ASTE OSOKO JANTOKIKO GREBA APIRILAREN 8TIK -12 ARTE

CCF_000008.pdf

ERLIJIO EDO ALTERNATIBA ARLOAREN HAUTAKETA.

Guraso agurgarriak:

Kurtso hasierako ebazpenean duela urte batzuk agertzen den moduan “Ikasle guztiek, dagokion ikastetxean sartzerakoan, erlijioko ikasgaia egin nahi duten edo ez adierazi beharko dute; nahi badute, eskaintzen diren erlijioen artean zein hautatzen duten adieraziko dute. Ikastetxe horretan egingo den eskolatze-aldi osorako izango da erabakia, familiak hura aldatzeko eskaera idatziz aurkeztu ezean”.

Behin erabakia hartuta ALDAKETA EZIN IZANGO DA BURUTU HURRENGO IKASTURTEAREN APIRILA ARTE. Gurasoak arduratuko dira aldaketa hau gauzatzeaz zuzendaritzan idatzi baten bidez.

Horri hau guri bueltatzeko AZKEN EPEA 2019Ko APIRILAREN 12an izango da.

Adeitasunez, zuzendaritza taldea eta erlijioko irakaslea.

Balmasedan, 2019ko apirilaK 1.

ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN O SU ALTERNATIVA.

Estimadas familias:

En la resolución de principio de curso desde hace ya varios años se cita textualmente que “Todo el alumnado, al acceder al centro educativo correspondiente, expresa su deseo de cursar o no la asignatura de religión indicando, en el primer caso, cuál de las ofertadas es su elección. Esta decisión se considerará estable a lo largo de la escolarización en dicho centro, salvo solicitud de cambio expresada por escrito por la familia”.


Una vez tomada la decisión de la asignatura NO SERÁ POSIBLE realizar CAMBIO ALGUNO HASTA ABRIL DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR durante el cual serán las familias las encargadas de solicitar dicho cambio por escrito en dirección.

La FECHA LÍMITE para la ENTREGA es el día 12 DE ABRIL DE 2019.

Atentamente el equipo directivo y el profesorado de religión.

Balmaseda, a 1 de abril de 2019.

ADI: MARTXOAREN 26an ASTEARTEA ATENCIÓN: El martes 26 de marzo

ORDUTEGI BEREZIA : 9:30-13:00 HORARIO ESPECIAL: 9:30-13:00

Kaixo familiak.docx

MATRIKULA-MATRÍCULA

cartel matricula 2018-2019.pdf
cartel jornada puertas abiertas.pdf
txartela_enkarterri.pdf

FROGA: URTARRILAren 14tik-18ra - PRUEBA PILOTO: DEL 14 AL 18 DE ENERO

Familia agurgarriak:

2018-2019 ikasturtearen hasieran, gure agurrik beroena bidali nahi dizuegu zuzendaritza taldekideen, irakasleen eta langile guztien izenean.

Web honen bitartez, gure eskolari buruzko informazioa zabaldu nahi dizuegu, ikasturtearen zehar behar baliogarria izango zaizuelakoan.

Aipatzen ditugun aholkuak eta arauak errespetatzea eskatu nahi dizuegu .