CEIP MENDIA HLHI

CALENDARIO 19-20ko EGUTEGIA

AMPARI ESKER TERTULIA DIALOGIKOAK MARTXAN !!!!

¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS AL AMPA !!!!!

¡¡¡¡¡ LAS TERTULIAS DIALÓGICAS EN MARCHA !!!!!

JANTOKIKO AZKEN GREBA EGUNA

ÚLTIMO DÍA DE LA HUELGA DE COMEDORES

HOY 12 DE ABRIL, viernes, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 12, ostirala , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HOY 11 DE ABRIL, jueves, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 11, osteguna , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HOY 10 DE ABRIL, miércoles, se dará el servicio de comedor con normalidad a todo EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL y educación primaria.

(2-3-4-5 AÑOS, 1º,2º,3º,4º ,5º, 6º CURSO)


GAUR, APIRILAK 10, ASTEazkena, jantokiko zerbitzua normaltasunez emango da.

(2-3-4-5 URTE ETA 1GO, 2. 3. 4. 5. 6. MAILA)

KORRIKA DATORRELA !!!!! ETA EUSKAL EGUNAK ERE BAI!!!!!

Copia de KORRIKA TXIKIA WEB MENDIA.pdf
Copia de EUSKAL EGUNAK WEB MENDIA.pdf

HOY 9 DE ABRIL, martes, excepto 6º TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR todo EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL y educación primaria.

(2-3-4-5 AÑOS, 1º,2º,3º,4º ,5º CURSO)


GAUR, APIRILAK 9, ASTEartea, 6.MAILAKOEK IZAN EZIK BESTE IKASLE GUZTIEK JANTOKIA ERABILIKO DUTE.

(2-3-4-5 URTE ETA 1GO, 2. 3. 4. ETA 5. MAILA)

HOY 8 DE ABRIL, LUNES, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 8, ASTELEHENA, BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HUELGA COMEDOR TODA LA SEMANA DEL 8 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL

ASTE OSOKO JANTOKIKO GREBA APIRILAREN 8TIK -12 ARTE

CCF_000008.pdf

ERLIJIO EDO ALTERNATIBA ARLOAREN HAUTAKETA.

Guraso agurgarriak:

Kurtso hasierako ebazpenean duela urte batzuk agertzen den moduan “Ikasle guztiek, dagokion ikastetxean sartzerakoan, erlijioko ikasgaia egin nahi duten edo ez adierazi beharko dute; nahi badute, eskaintzen diren erlijioen artean zein hautatzen duten adieraziko dute. Ikastetxe horretan egingo den eskolatze-aldi osorako izango da erabakia, familiak hura aldatzeko eskaera idatziz aurkeztu ezean”.

Behin erabakia hartuta ALDAKETA EZIN IZANGO DA BURUTU HURRENGO IKASTURTEAREN APIRILA ARTE. Gurasoak arduratuko dira aldaketa hau gauzatzeaz zuzendaritzan idatzi baten bidez.

Horri hau guri bueltatzeko AZKEN EPEA 2019Ko APIRILAREN 12an izango da.

Adeitasunez, zuzendaritza taldea eta erlijioko irakaslea.

Balmasedan, 2019ko apirilaK 1.

ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN O SU ALTERNATIVA.

Estimadas familias:

En la resolución de principio de curso desde hace ya varios años se cita textualmente que “Todo el alumnado, al acceder al centro educativo correspondiente, expresa su deseo de cursar o no la asignatura de religión indicando, en el primer caso, cuál de las ofertadas es su elección. Esta decisión se considerará estable a lo largo de la escolarización en dicho centro, salvo solicitud de cambio expresada por escrito por la familia”.


Una vez tomada la decisión de la asignatura NO SERÁ POSIBLE realizar CAMBIO ALGUNO HASTA ABRIL DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR durante el cual serán las familias las encargadas de solicitar dicho cambio por escrito en dirección.

La FECHA LÍMITE para la ENTREGA es el día 12 DE ABRIL DE 2019.

Atentamente el equipo directivo y el profesorado de religión.

Balmaseda, a 1 de abril de 2019.

ADI: MARTXOAREN 26an ASTEARTEA ATENCIÓN: El martes 26 de marzo

ORDUTEGI BEREZIA : 9:30-13:00 HORARIO ESPECIAL: 9:30-13:00

Kaixo familiak.docx

MATRIKULA-MATRÍCULA

cartel matricula 2018-2019.pdf
cartel jornada puertas abiertas.pdf
txartela_enkarterri.pdf

FROGA: URTARRILAren 14tik-18ra - PRUEBA PILOTO: DEL 14 AL 18 DE ENERO

Familia agurgarriak:

2018-2019 ikasturtearen hasieran, gure agurrik beroena bidali nahi dizuegu zuzendaritza taldekideen, irakasleen eta langile guztien izenean.

Web honen bitartez, gure eskolari buruzko informazioa zabaldu nahi dizuegu, ikasturtearen zehar behar baliogarria izango zaizuelakoan.

Aipatzen ditugun aholkuak eta arauak errespetatzea eskatu nahi dizuegu .

Gurasoak hezkuntza komunitatearen partaide aktiboak zarete eta Ikasleen Guraso Elkarteak egiten duen lan azpimarratzekoa da. Hori dela eta, zuzendaritza taldeak animatu nahi zaituzte elkarteko kideak izatera eta ahal duzuen neurrian elkar lanean aritzera.

Besterik gabe, agur bero bat

Estimadas familias:

El equipo directivo, el profesorado y todo el personal del centro os enviamos un saludo al comienzo de este curso 2018-2019.

Queremos poner a vuestra disposición información práctica y útil sobre nuestra escuela.

Os pedimos encarecidamente que nos ayudéis, siendo de gran importancia, para el buen funcionamiento del centro, el cumplimiento de las recomendaciones y las normas que figuran en esta página.

Las familias sois una parte muy importante, por lo que es necesario que seáis una parte activa de la comunidad escolar. Es de destacar la gran labor realizada por la actual AMPA. Por ello, desde el equipo directivo os queremos animar a que os hagáis socios de dicha asociación así como que colaboréis, en la medida de lo posible, en todas las actividades que realizan durante el curso escolar.

Un saludo.

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».


"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la "Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia", los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

ELECCIONES O.M.R. O.O.G.ko HAUTESKUNDEAK

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

MENDIA HLHI EUSKARALDIAREKIN

(pincha encima-Gainean sakatu)

ESKATZEKO EPEA: Irailaren 17tik urriaren 19ra

PLAZO DE SOLICITUD: Del 17 de septiembre a 19 de octubre

CALENDARIO ESCOLAR 18-19ko EGUTEGIA

BADATOZ EUSKAL EGUNAK!

MENDIAN ERE EUSKARAREN ALDE!

EUSKARAREN ALDE MEDIAESKOLA.mp4

2018/04/27

"ESKOLA BIDEA" - "HAURREN KONTSEILUA" AURKEZPENA -

PRESENTACION " CAMINO ESCOLAR" - "CONSEJO DE LA INFANCIA"

2018/05/09 17:30 KULTUR ETXEAN

Gonbidapena.pdf

2018/04/23

BERTSO LEHIAKETA SARIEN BANAKETA

2018ko apirilak 9

9 abril de 2018

ERLIJIOA / RELIGIÓN

Tal y como se indica en el apartado “2.1.8 Religión en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria” de la Resolución sobre la organización del curso 2017-2018, los centros públicos comunicarán a la administración educativa durante el mes de abril la demanda actualizada de la asignatura de Religión. En consecuencia, el plazo para la grabación de los datos solicitados finaliza el próximo día 30 de abril de 2018.

2017-2018 ikasturtea antolatzeko moduari buruzko Ebazpenaren “2.1.8. Erlijioa Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzan” atalak dioen arabera, apirilaren zehar jakinaraziko dio ikastetxe publiko bakoitzak hezkuntza administrazioari Erlijioko ikasgaiaren eskaera eguneratua. Hori dela eta, datuak grabatzeko epea datorren 2018ko apirilaren 30ean bukatuko da.

2018ko otsailak 28

HOY 28 DE FEBRERO LA ESCUELA PERMANECERÁ CERRADA

temporal de nieve / elurra

GAUR, OTSAILAK 28, ESKOLA ITXITA EGONGO DA

2017-18ko IKASTURTEA CURSO 2017-2018

Familia agurgarriak:

2017-208 ikasturtearen hasieran, gure agurrik beroena bidali nahi dizuegu zuzendaritza taldekideen, irakasleen eta langile guztien izenean.

Web honen bitartez, gure eskolari buruzko informazioa zabaldu nahi dizuegu, ikasturtearen zehar behar baliogarria izango zaizuelakoan.

Aipatzen ditugun aholkuak eta arauak errespetatzea eskatu nahi dizuegu .

Gurasoak hezkuntza komunitatearen partaide aktiboak zarete eta Ikasleen Guraso Elkarteak egiten duen lan azpimarratzekoa da. Hori dela eta, zuzendaritza taldeak animatu nahi zaituzte elkarteko kideak izatera eta ahal duzuen neurrian elkar lanean aritzera.

Besterik gabe, agur bero bat

Estimadas familias:

El equipo directivo, el profesorado y todo el personal del centro os enviamos un saludo al comienzo de este curso 2017-2018.

Queremos poner a vuestra disposición información práctica y útil sobre nuestra escuela.

Os pedimos encarecidamente que nos ayudéis, siendo de gran importancia, para el buen funcionamiento del centro, el cumplimiento de las recomendaciones y las normas que figuran en esta página.

Las familias sois una parte muy importante, por lo que es necesario que seáis una parte activa de la comunidad escolar. Es de destacar la gran labor realizada por la actual AMPA. Por ello, desde el equipo directivo os queremos animar a que os hagáis socios de dicha asociación así como que colaboréis, en la medida de lo posible, en todas las actividades que realizan durante el curso escolar.

Un saludo.

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».


"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la "Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia", los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

2017-2018ko IKASTURTEKO EGUTEGIA

CALENDARIO ESCOLAR 2017-2018

CursoEscolar2017-2018Ikasturtea_MODELO.doc
2017-2018 IKASTURTERAKO ORDUTEGIA.pdf

2016-17ko IKASTURTEA CURSO 2016-2017

¡¡¡¡ BIODANZA !!!!

De la mano de Inma y Eider

Biodanza para el alumnado de 4 años.


INMA eta EIDER


PSIKOMOTRIZITATE GELAN

Maitzak 30 eta Ekainak 1 eta 2

BIODANTZA!!!


GREBA.23-05.doc

BIODANZA HAUR HEZKUNTZANINMACULADA GREDILLAren ESKUTIK

MAIATZAK 8 eta 11an

PSIKOMOTRIZITATE GELAN

BIODANZA!!!


De la mano de Inmaculada Gredilla

Dos sesiones de Biodanza para el alumnado de 5 años.

El 8 y el 11 de mayo en el aula de psicomotricidad.


ERLIJIO EDO ALTERNATIBA ARLOAREN HAUTAKETA.

Guraso agurgarriak:

Kurtso hasierako ebazpenean duela urte batzuk agertzen den moduan “Ikasle guztiek, dagokion ikastetxean sartzerakoan, erlijioko ikasgaia egin nahi duten edo ez adierazi beharko dute; nahi badute, eskaintzen diren erlijioen artean zein hautatzen duten adieraziko dute. Ikastetxe horretan egingo den eskolatze-aldi osorako izango da erabakia, familiak hura aldatzeko eskaera idatziz aurkeztu ezean”.

Behin erabakia hartuta ALDAKETA EZIN IZANGO DA BURUTU HURRENGO IKASTURTEAREN APIRILERARTE. Gurasoak arduratuko dira aldaketa hau gauzatzeaz zuzendaritzan idatzi baten bidez.

Horri hau guri bueltatzeko AZKEN EPEA 2016Ko APIRILAREN 7a izango da.

Adeitasunez, zuzendaritza taldea eta erlijioko irakaslea.

Balmasedan, 2017ko apirilaren 3.

ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN O SU ALTERNATIVA.

Estimadas familias:

En la resolución de principio de curso desde hace ya varios años se cita textualmente que “Todo el alumnado, al acceder al centro educativo correspondiente, expresa su deseo de cursar o no la asignatura de religión indicando, en el primer caso, cuál de las ofertadas es su elección. Esta decisión se considerará estable a lo largo de la escolarización en dicho centro, salvo solicitud de cambio expresada por escrito por la familia”.

Una vez tomada la decisión de la asignatura NO SERÁ POSIBLE realizar CAMBIO ALGUNO HASTA ABRIL DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR durante el cual serán las familias las encargadas de solicitar dicho cambio por escrito en dirección.

La FECHA LÍMITE para la ENTREGA es el día 7 DE ABRIL DE 2017.

Atentamente el equipo directivo y el profesorado de religión.

Balmaseda, a 3 de abril de 2017.

KORRIKA DATORRELA!!

A.M.P.A.k kilometro bat erosi du eta apirilaren 6an (osteguna) 13:05ean prest egongo gara Korrikan parte hartzeko

Kaixo : LEHEN HEZKUNTZA

Hurrengo ostegunean, apirilaren 6an Korrika Balmasedatik pasatuko da.A.M.P.Ak kilometro bat erosi du eta eskolak parte hartuko du. Eguerdiko 13:05ean etorriko da, beraz, egun horretan ez gara irtengo etxera bazkaltzera eta ume guztiak, korrika egin eta gero, eskolan geratuko dira bokata bat jaten,. Jantokikoek picnic izango dute eta etxekoek bokata ekarri beharko dute.

*Euria egitekotan, bakarrik 3.4.5. eta 6.mailakoek aterako dira korrika egitera txubaskeroarekin. 1. Eta 2. Mailakoak ez dira irtengo korrika egitera eta 13:15etan joango dira etxera bazkaltzeko egunero bezalaxe.

Zuzendaritza Taldea

Kaixo : HAUR HEZKUNTZA

Hurrengo ostegunean, apirilaren 6an, eguerdiko 13:05etan korrika Balmasedatik pasatuko da.A.M.P.Ak kilometro bat erosi du eta eskolak parte hartuko du. 4 eta 5 urteko umeek tramo bat egingo dute eta 3 urtekoak animatzera aterako dira.Beraz, eskatu nahi dizuegu etxera joaten diren umeak hartzeko korrika amaitu arte itxarotea, 13:15ak baino beranduago bukatuko dugu eta. Dena den, norbaitek arazoak izatekotan beranduago jasotzeko bere seme-alaba, korrikara atera baino lehenago, 12:45etan, jasotzeko aukera izango du. Horretarako tutorea abisatu ,mesedez.

*Euria egitekotan ez gara irtengo korrika egitera eta betiko orduan irtengo dira bazkaltzera.

Zuzendaritza Taldea


Hola familias: PRIMARIA

El próximo jueves 6 de abril, sobre las 13:05 del mediodía, la Korrika pasará por Balmaseda. La A.M.P.A. ha comprado un kilómetro y el Centro participará, por lo que ese día el alumnado no irá a casa a comer. Después de correr comeremos un bocata en la escuela. El alumnado usuario del comedor tendrá picnic y el que habitualmente come en casa deberá de traer bocadillo.

* En caso de lluvia solo saldrá el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º.Tendrán que traer chubasquero. El alumnado de 1º y 2º no saldrá y a las 13:15 irán a casa a comer como siempre.

El Equipo Directivo.


Hola familias: INFANTIL

El próximo jueves 6 de abril, sobre las 13:05 del mediodía, la korrika pasará por Balmaseda. La A.M.P.A. ha comprado un kilómetro y el Centro participará. El alumnado de 4 y 5 años saldrá a correr un tramo, y el de 3 años a verles y animar, por lo que ese día os queremos pedir que esperéis hasta que terminemos el recorrido para recoger al alumnado que va a casa a comer, ya que acabaremos más tarde de las 13:15. De todos modos, si alguna familia tiene dificultad para recoger a su hijo o hija más tarde tendréis también la posibilidad de recogerles las 12:45, antes de que salgamos a la Korrika, previo aviso de ello a la tutora.

*En caso de lluvia no saldremos a correr y el horario será el habitual.

El Equipo Directivo.

APIRILAK 2, AUTISMOAREN EGUNA

2 de abril | DIA MUNDIAL

DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

Hemen Informazio gehiago

El videoclip cuenta la historia de Ugaitz alumno del CEIP MENDIA , (Auritz) desde que a este le diagnostican TEA (Trastorno del Espectro Autista) a la edad de 7 años, . El vídeo quiere hacer ver que el TEA de Ugaitz no ha sido impedimento para que sus sueños se hagan realidad. La madre de Ugaitz también participa en el video.

"Por mi parte agradecer a la dirección de este colegio (CEIP MENDIA HLHI). Decir que en este colegio Ugaitz ha tenido suerte , también sé que hay mucho trabajo de los "hezitzailes".No tendré forma suficiente de agradecérselo en esta vida (Jose).Personas como él, con su implicación, hacen que la calidad de vida de est@s niñ@s sea inmensamente mejor . También ha tenido buenos compañeros que le han aceptado , aún queda mucho por recorrer para esa ansiada diversidad , pero la sensibilización es muy importante y desde las instituciones tenéis un gran poder , aunque esto sea trabajo de cuna . Entre tod@s podemos como digo facilitar y mejorar esas barreras de dificultad que se presentan"

(Mónica, ama de Ugaitz)

XAKE MENDIAN

Udalari esker

badaukagu gure...

" Zona Cardioprotegida!!! "

MENDIA ESKOLA ETA BALMASEDAKO T.E.

Gurasoen gutuna ostailak 8.doc