Helbidea:
Encartaciones Hiribidea, 2, 48800 Balmaseda, Bizkaia
Tfonoa: 94 6800276 688 69 80 92
E-mail: 014449aa@hezkuntza.net
Faxa: 946 801801

CEIP MENDIA HLHI

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».
"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la "Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia", los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".
Los que solicitaron beca el curso pasado (19-20) que deseen realizar la solicitud en el Centro deberán traer consigo el impreso de solicitud que se os ha entregado (leerlo con mucha atención) y si deseáis hacer algún cambio deberéis aportar la documentación correspondiente.
Los nuevos solicitantes deberán traer los documentos que aparecen en el adjunto del correo que os hemos enviado (documentación).
BEKEN ORDUTEGIA gastelaniaz.docx.pdf
BEKEN ORDUTEGIA EUSKERA.docx.pdf
Las solicitudes en el Centro Docente solamente se realizarán con cita previa.
En el correo tenéis el enlace y las instrucciones para solicitar dicha cita.
Ikastetxeko eskaerak aldez aurretik hitzordua eskatuta egingo dira.
Hitzordua eskatzeko posta elektroniko bat esteka eta jarraibideekin bidali dizuegu.
BEKEN ORDUTEGIA.docx.pdf

DOKUMENTAZIOA

documentacion becas.pdf
Joan den ikasturtean (19-20) beka eskatu eta eskabidea zentroan egin nahi dutenek entregatu dizueten eskabide-inprimakia ekarri beharko dute (arretaz irakurri), eta aldaketaren bat egin nahi baduzue, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko duzue.
Eskatzaile berriek bidali dizuegun mezuaren eranskinean (dokumentazioa) agertzen diren dokumentuak ekarri beharko dituzte.
Hoja informativa becas 2020-2021.doc

POR SI ACASO...

Queridas familias os informamos que el centro se está preparando para atender al alumnado ante una eventual situación de confinamiento.

El centro está tomando decisiones sobre los siguientes aspectos:

Formas de comunicarse con las familias.

Formas y momentos de conexión telemática con el alumnado: cómo y cuándo.

Procedimientos para aclarar dudas en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Metodología a desarrollar.

Procedimientos de evaluación que se van a llevar a cabo.

Criterios de evaluación y promoción.

Procedimientos y momentos de coordinación del profesorado.

Protocolo ante cambios: horario del centro, de la hora de sesión de clase...

Momentos de tutorización.

Procedimientos para asegurar que se atiende a la totalidad del alumnado confinado.

Garantizar la competencia del profesorado para impartir clase online.

El seguimiento del proceso e-a del alumnado se realizaría mediante:

Comunicaciones frecuentes con el alumno y/o la familia (on-line, telefónicas...)

Herramientas específicas para el registro de la evolución del alumnado.

Reuniones de coordinación entre el profesorado.

Control y seguimiento de la conexión (p.ej telemática) del alumnado.

BADAEZPADA...

Familia agurgarriak jakinarazten dizuegu ikastetxea prestatzen ari dela ikasleei arreta emateko konfinamendu-egoera baten aurrean.


Ikastetxeak honako alderdi hauei buruzko erabakiak hartuko ditu:

Familiekin komunikatzeko moduak.

Ikasleekin konexio telematikoa egiteko moduak eta uneak: nola eta noiz.

Irakatsi eta ikasteko prozesuaren garapenean zalantzak argitzeko prozedurak.

Garatu beharreko metodologia.

Egingo diren ebaluazio-prozedurak.

Ebaluatzeko eta mailaz igotzeko irizpideak.

Irakasleak koordinatzeko prozedurak eta uneak.

Aldaketen aurreko protokoloa: ikastetxearen ordutegia, eskola-orduen ordutegia...

Tutoretza-uneak.

Konfinatutako ikasle guztiak artatzen direla bermatzeko prozedurak.

Irakasleek online eskolak emateko gaitasuna dutela bermatzea.

Ikasleen e-a prozesuaren jarraipena honela egingo da:

Ikaslearekin eta/edo familiarekin maiz komunikatzea (on-line, telefonoz...)

Ikasleen bilakaera erregistratzeko tresna espezifikoak.

Irakasleen arteko koordinazio-bilerak.

Ikasleen konexioaren kontrola eta jarraipena (adibidez, telematika)

GREBA JANTOKIAN / HUELGA COMEDOR

Convocada para MAÑANA JUEVES 29 octubre huelga de los monitores y monitoras de los comedores escolares.

Atendiendo a los servicios mínimos del comedor en la HUELGA convocada sólo se podrá dar servicio de comedor al alumnado de 2-3 Y 4 AÑOS y al transportado con derecho a comedor (2).

El resto del alumnado deberá ir a casa a comer.

Se realizará el descuento correspondiente a ese día (100%) en el último recibo de junio.

Os hacemos saber que teniendo en cuenta estos datos no podemos asegurar el poder llevar a cabo el protocolo que hemos diseñado para la Covid 19 y que tan bien está funcionando.

Sin otro particular, disculpad las molestias causadas.

Un saludo.

El equipo directivo

Bihar, OSTEGUNA, urriaren 29rako deitu da eskolA jantokietako begiraleen greba.

Deitutako greban jangelako gutxieneko zerbitzuak kontuan hartuta, Haur Hezkuntzako 2-3 ETA 4 URTEKO ikasleei eta jangelarako eskubidea duten garraiolariei (2)soilik emango zaie jangela-zerbitzua

Gainerako ikasleek etxera joan beharko dute bazkaltzera.

Egun horri dagokion deskontua ( % 100) ekaineko azken ordainagirian egingo da.

Jakinarazten dizuegu, datu horiek kontuan hartuta, ezin dugula ziurtatu 19. Koviderako diseinatu dugun protokoloa gauzatu ahal izango dugunik, hain ondo funtzionatzen ari baita.

Besterik gabe, barkatu sortutako eragozpenak.

Zuzendaritza-taldea

sarrerak /entradas

LEHEN HEZKUNTZA / Educación primaria

GIOIZEZ 9:30etan sartuko dira / A LA Mañana Entrarán a las 09:30.

Lehenengo astean 1 eta 2. mailako familiak lagunduko diete ikaskeei iladan jartzen.

Las familias de 1º y 2º de primaria, DURANTE LA PRIMERA SEMANA, pueden acompañar al alumnado a la fila y retirarse hacia atrás.

3. mailatik gora familiak ezin dute pasatu atzeko patiora

A partir de 3º de primaria las familias no podrán pasar de la puerta verde grande del parque infantil.

Atzeko patioan jarriko dira iladan, irakasleak egongo dira bertan.

En el patio trasero harán filas, allí estará el profesorado.

Haur parketik sartuko dira (ate berde haundia)

Accederán a este patio por el parque infantil (puerta verde grande)

eguerdian / Mediodía:

15:00etan sartuko dira. Entrarán a las 15:00

Atzeko patioan egingo dituzte iladak. Harán filas en el patio trasero.

Ate berdetik sartuko dira. Accederán a este patio por el parque infantil.

3. mailatik gora familiak ezin dute pasatu atzeko patiora

A partir de 3º de primaria las familias no podrán pasar de la verja del parque infantil.

Lehenengo astean 1 eta 2. mailako familiak lagunduko diete ikaskeei iladan jartzen.

Las familias de 1º y 2º de primaria, DURANTE LA PRIMERA SEMANA, pueden acompañar al alumnado a la fila y retirarse hacia atrás.

sarrerak /entradas

haur HEZKUNTZA / Educación infantil:

goizean 09:45etan sartu dira / A LA Mañana Entrarán a las 09:45.

Atzeko patioan iladak egingo dituzte. En el patio trasero harán filas, allí estará el profesorado.

Ate berdetatik sartuko dira. Accederán a este patio por el parque infantil (puerta verde grande)

Mediodía/ eguerdian

Frontoiko atetik sartuko dira 14:15etan. Entrarán a las 14:15, por la puerta del frontón.

Irakasleok ikasleen bila joango dira eta familiak ez dira sartuko eskolan.

El profesorado cogerá al alumnado y las familias no accederán al recinto escolar.

Iladak egingo dituzte frontoian. Harán filas en el frontón.

IRTEERAK / SALIDAS

IRTEERAK
SALIDAS LH/HH

COVID 19ren PROTOKOLOA

CEIP MENDIA HLHI-PROTOCOLO.pdf
CEIP MENDIA HLHI-PROTOKOLOA.pdf


ATENCIÓN!!! ADI EGON!!

KURTSO HASIERAREN AURKEZPENA/ PRESENTACION PRINCIPIO DE CURSO

2020-2021

7 DE SEPTIEMBRE LUNES LH / PRIMARIA 10:15- 12:15

IRAILAREN 7 an astelehena HH/ INFANTIL 10:30 - 12:30

20-21eko IKASTURTEKO EGUTEGIA CALENDARIO ESCOLAR 20-21

20-21eko EGUTEGIA.pdf
CursoEscolar2020-2021Ikasturtea.pdf

PROTOCOLO COVID-19

COVID-19_PROTOKOLO_OROKORRA_2020-2021_IKASTURTEA.pdf

COVID-19KO

PROTOKOLO OROKORRA

20-21eko IKASTURTEA

PROTOCOLO_GENERAL_DE_ACTUACION_COVID-19_CURSO_2020-2021(1).pdf

PROTOCOLO GENERAL COVID-19

CURSO 20-21

Protocolo_complementario_inicio_curso_gestion_de_casos_c.pdf

PROTOCOLO Complementario COVID-19

CURSO 20-21

Protokolo_osagarria_ikasturte_hasiera_kasuen_kudeaketa_e.pdf

COVID-19KO

PROTOKOLO OSAGARRIA

20-21eko IKASTURTEA

EKIPO!! MILA ESKER ZUEN LAGUNTZAGATIK !!!!

ESKERRIK ASKo!! DENEN ARTEAN LORTU DUGU!!!! ONDO PASA OPORRETAN!!

AUSARTENAK!!.MP4
AUSARTAK.mp4

SUKALDATU GUREKIN

Macedonia

8. Cocina con Mendia-Macedonia de frutas.mp4

HEMEN ERREZETA GUZTIAK !!

LOS SUPERHÉROES

LOS SUPERHÉROES DEL COLEGIO MENDIA.mp4
LICENCIAS SM.mp4

LIBURUAK (LIBROS DIGITALES)

Lehen Hezkuntzako

1.mailatik 4. mailara

TELELANA-GURE MATERIALA (EMAIL/CLASSROOM)

SAKATU gainean

ETXEAN GOXO EGOTEKO

EUSKARAZKO

BALIABIDEEN ZERRENDA

ETXEAN GOXO EUSKARAZ.pdf.pdf

AMARAUNA:

La plataforma inteligente de contenidos e innovacón educativa de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco

Bihartik aurrera (martxoak 12) Irakasleei dagokie material didaktikoa prestatzea eta ikasleen eskura jartzea, ahal den neurrian, modu ez-presentzialean lan egiten jarraitu ahal izan dezaten.

Horretarako, Lehen Hezkuntzako etapan, tutore bakoitzak aipatutako materiala helaraziko die ikasleen familiei, ikastetxean ezarritako bitarteko

digitalen bidez. Material hori arlo instrumentalagoei, batez ere, lotuta egongo da (irakurketa eta idazketa eta matematika).

A partir de mañana día 12 el personal docente preparará el material didáctico y lo pondrá a disposición del alumnado para que pueda continuar, en la medida de lo posible, trabajando de forma no presencial.

Cada tutor o tutora de Primaria hará llegar a las familias del alumnado, a través de los medios digitales establecidos en el centro (e-mail y otros) el material mencionado que estará vinculado prioritariamente a las áreas de carácter más instrumental (lectura y escritura y matemáticas). En aquellos casos en los que el acceso vía digital no sea posible, se facilitará el material impreso que deberá ser recogido en el propio centro.

Eskola-jarduera aldi baterako etetearen zirkularra.pdf

Estimadas familias

Recordaros que el ROF del CEIP Mendia (Reglamento de Organización y Funcionamiento) para el uso de medios de grabación, teléfonos móviles y nuevas tecnologías en ningún caso permiten grabaciones, fotografías o el uso de teléfonos móviles o relojes de última generación dentro de las clases. No se permite traer y mucho menos utilizar dentro del horario lectivo.

El equipo Directivo

Familia agurgarriak

Gogora ezazu Mendia eskolako AJAk (Antolakuntza eta Jarduera Araudia) inolaz ere ez dituela onartzen grabazioak, argazkiak edo azken belaunaldiko erlojuak edo telefono mugikorrak ekartzea eskolara eta are gehiago erabiltzea eskola barruan.

Zuzendaritza Taldea


20-21eko MATRIKULA

Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea: Entrega de solicitudes y documentación acreditativa:

On-line: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 6ko 24:00etara arte On-line: del 27 de enero al 6 de febrero de 2020, hasta las 24:00

Ikastetxean: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 7ra bitartean En el centro educativo: del 27 de enero al 7 de febrero de 2020

cartel matricula 2020-2021.pdf
dokumentazioa.pdf
Calendario_2020_2021_centros_e.pdf
Calendario_2020_2021_centros_c.pdf
agate.deuna.20.pdf
KARTELA.pdf

urtarrilak 30 GREBA OROKORRA -30 enero HUELGA GENERAL

HOY 30 DE ENER0, JUEVES, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE 2 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 2 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR.

el resto de alumnado deberá salir del centro a las 13:15.


GAUR, URTARRILAK 30, ostEGUNA , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO 2 URTEKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (2 ikasle).

Beste ikasle guztiek 13:15 eskolatik irten behar dira.

greba_01-30.pdf
cartel jornada puertas abiertas.20-21.pdf

ATE IREKIAK URTARRILAREN 23AN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 23 ENERO

ostegunean 16:45etan jueves A las 16:45

ABENDUAK 20ko ORDUTEGIA (Ostirala) HORARIO 20 DICIEMBRE (VIERNES)

BETIKO ORDUTEGIA EL MISMO QUE TODOS LOS VIERNES

Goizean 9:30-13:15 Mañana 9:30-13:15 BAZKALDU 13:15-15:00 COMER (casa o comedor)13:15-15:00 Arratsaldean 15:00-16:30 TARDE 15:00-16:30


23ko ORDUTEGIA (Astelehena) / HORARIO DEL 23 DE DICIEMBRE (Lunes)

9:30-13:30

gabonak.2URTE.pdf
gabonak.pdf
BEKEN ORDUTEGIA.pdf
BEKEN EPEA 2019-2020.pdf
BEKEN ORDUTEGIA EUSKERA.pdf
Hoja informativa becas 2019-2020.doc

IRAILAREN 30tik- AZAROAREN 4ra

PRUEBA PILOTO: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE

ADI EGON!!!

19 DE SEPTIEMBRE OMR A LAS 16:45 EN EL AULA DE MÚSICA

IRAILAREN 19an ESKOLA KONTSEILUA MUSIKA GELAN 16:45ETAN

Venta libros (1).doc

IRAILAREN 9AN AURKEZPENA / 9 DE SEPTIEMBRE PRESENTACIÓN

10:30-12:30

CALENDARIO 19-20ko EGUTEGIA

AMPARI ESKER TERTULIA DIALOGIKOAK MARTXAN !!!!

¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS AL AMPA !!!!!

¡¡¡¡¡ LAS TERTULIAS DIALÓGICAS EN MARCHA !!!!!

JANTOKIKO AZKEN GREBA EGUNA

ÚLTIMO DÍA DE LA HUELGA DE COMEDORES

HOY 12 DE ABRIL, viernes, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 12, ostirala , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HOY 11 DE ABRIL, jueves, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 11, osteguna , BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HOY 10 DE ABRIL, miércoles, se dará el servicio de comedor con normalidad a todo EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL y educación primaria.

(2-3-4-5 AÑOS, 1º,2º,3º,4º ,5º, 6º CURSO)


GAUR, APIRILAK 10, ASTEazkena, jantokiko zerbitzua normaltasunez emango da.

(2-3-4-5 URTE ETA 1GO, 2. 3. 4. 5. 6. MAILA)

KORRIKA DATORRELA !!!!! ETA EUSKAL EGUNAK ERE BAI!!!!!

Copia de KORRIKA TXIKIA WEB MENDIA.pdf
Copia de EUSKAL EGUNAK WEB MENDIA.pdf

HOY 9 DE ABRIL, martes, excepto 6º TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR todo EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL y educación primaria.

(2-3-4-5 AÑOS, 1º,2º,3º,4º ,5º CURSO)


GAUR, APIRILAK 9, ASTEartea, 6.MAILAKOEK IZAN EZIK BESTE IKASLE GUZTIEK JANTOKIA ERABILIKO DUTE.

(2-3-4-5 URTE ETA 1GO, 2. 3. 4. ETA 5. MAILA)

HOY 8 DE ABRIL, LUNES, SÓLO TENDRÁN ACCESO AL COMEDOR EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Y 3 alumnos/as más que son LOS TRANSPORTADOS CON DERECHO A COMEDOR

(2-3-4-5 AÑOS)


GAUR, APIRILAK 8, ASTELEHENA, BAKARRIK ERABILIKO DUTE JANTOKIA HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEeK eta garraiatuak ESKUBIDEEKIN direnak (3 ikasle).

(2-3-4-5 URTE)

HUELGA COMEDOR TODA LA SEMANA DEL 8 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL

ASTE OSOKO JANTOKIKO GREBA APIRILAREN 8TIK -12 ARTE

CCF_000008.pdf

ERLIJIO EDO ALTERNATIBA ARLOAREN HAUTAKETA.

Guraso agurgarriak:

Kurtso hasierako ebazpenean duela urte batzuk agertzen den moduan “Ikasle guztiek, dagokion ikastetxean sartzerakoan, erlijioko ikasgaia egin nahi duten edo ez adierazi beharko dute; nahi badute, eskaintzen diren erlijioen artean zein hautatzen duten adieraziko dute. Ikastetxe horretan egingo den eskolatze-aldi osorako izango da erabakia, familiak hura aldatzeko eskaera idatziz aurkeztu ezean”.

Behin erabakia hartuta ALDAKETA EZIN IZANGO DA BURUTU HURRENGO IKASTURTEAREN APIRILA ARTE. Gurasoak arduratuko dira aldaketa hau gauzatzeaz zuzendaritzan idatzi baten bidez.

Horri hau guri bueltatzeko AZKEN EPEA 2019Ko APIRILAREN 12an izango da.

Adeitasunez, zuzendaritza taldea eta erlijioko irakaslea.

Balmasedan, 2019ko apirilaK 1.

ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN O SU ALTERNATIVA.

Estimadas familias:

En la resolución de principio de curso desde hace ya varios años se cita textualmente que “Todo el alumnado, al acceder al centro educativo correspondiente, expresa su deseo de cursar o no la asignatura de religión indicando, en el primer caso, cuál de las ofertadas es su elección. Esta decisión se considerará estable a lo largo de la escolarización en dicho centro, salvo solicitud de cambio expresada por escrito por la familia”.


Una vez tomada la decisión de la asignatura NO SERÁ POSIBLE realizar CAMBIO ALGUNO HASTA ABRIL DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR durante el cual serán las familias las encargadas de solicitar dicho cambio por escrito en dirección.

La FECHA LÍMITE para la ENTREGA es el día 12 DE ABRIL DE 2019.

Atentamente el equipo directivo y el profesorado de religión.

Balmaseda, a 1 de abril de 2019.

ADI: MARTXOAREN 26an ASTEARTEA ATENCIÓN: El martes 26 de marzo

ORDUTEGI BEREZIA : 9:30-13:00 HORARIO ESPECIAL: 9:30-13:00

Kaixo familiak.docx

MATRIKULA-MATRÍCULA

cartel matricula 2018-2019.pdf
cartel jornada puertas abiertas.pdf
txartela_enkarterri.pdf

FROGA: URTARRILAren 14tik-18ra - PRUEBA PILOTO: DEL 14 AL 18 DE ENERO

Familia agurgarriak:

2018-2019 ikasturtearen hasieran, gure agurrik beroena bidali nahi dizuegu zuzendaritza taldekideen, irakasleen eta langile guztien izenean.

Web honen bitartez, gure eskolari buruzko informazioa zabaldu nahi dizuegu, ikasturtearen zehar behar baliogarria izango zaizuelakoan.

Aipatzen ditugun aholkuak eta arauak errespetatzea eskatu nahi dizuegu .

Gurasoak hezkuntza komunitatearen partaide aktiboak zarete eta Ikasleen Guraso Elkarteak egiten duen lan azpimarratzekoa da. Hori dela eta, zuzendaritza taldeak animatu nahi zaituzte elkarteko kideak izatera eta ahal duzuen neurrian elkar lanean aritzera.

Besterik gabe, agur bero bat

Estimadas familias:

El equipo directivo, el profesorado y todo el personal del centro os enviamos un saludo al comienzo de este curso 2018-2019.

Queremos poner a vuestra disposición información práctica y útil sobre nuestra escuela.

Os pedimos encarecidamente que nos ayudéis, siendo de gran importancia, para el buen funcionamiento del centro, el cumplimiento de las recomendaciones y las normas que figuran en esta página.

Las familias sois una parte muy importante, por lo que es necesario que seáis una parte activa de la comunidad escolar. Es de destacar la gran labor realizada por la actual AMPA. Por ello, desde el equipo directivo os queremos animar a que os hagáis socios de dicha asociación así como que colaboréis, en la medida de lo posible, en todas las actividades que realizan durante el curso escolar.

Un saludo.

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».


"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la "Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia", los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

ELECCIONES O.M.R. O.O.G.ko HAUTESKUNDEAK

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

MENDIA HLHI EUSKARALDIAREKIN

(pincha encima-Gainean sakatu)

ESKATZEKO EPEA: Irailaren 17tik urriaren 19ra

PLAZO DE SOLICITUD: Del 17 de septiembre a 19 de octubre

CALENDARIO ESCOLAR 18-19ko EGUTEGIA

BADATOZ EUSKAL EGUNAK!

MENDIAN ERE EUSKARAREN ALDE!

EUSKARAREN ALDE MEDIAESKOLA.mp4

2018/04/27

"ESKOLA BIDEA" - "HAURREN KONTSEILUA" AURKEZPENA -

PRESENTACION " CAMINO ESCOLAR" - "CONSEJO DE LA INFANCIA"

2018/05/09 17:30 KULTUR ETXEAN

Gonbidapena.pdf

2018/04/23

BERTSO LEHIAKETA SARIEN BANAKETA

2018ko apirilak 9

9 abril de 2018

ERLIJIOA / RELIGIÓN

Tal y como se indica en el apartado “2.1.8 Religión en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria” de la Resolución sobre la organización del curso 2017-2018, los centros públicos comunicarán a la administración educativa durante el mes de abril la demanda actualizada de la asignatura de Religión. En consecuencia, el plazo para la grabación de los datos solicitados finaliza el próximo día 30 de abril de 2018.

2017-2018 ikasturtea antolatzeko moduari buruzko Ebazpenaren “2.1.8. Erlijioa Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzan” atalak dioen arabera, apirilaren zehar jakinaraziko dio ikastetxe publiko bakoitzak hezkuntza administrazioari Erlijioko ikasgaiaren eskaera eguneratua. Hori dela eta, datuak grabatzeko epea datorren 2018ko apirilaren 30ean bukatuko da.

2018ko otsailak 28

HOY 28 DE FEBRERO LA ESCUELA PERMANECERÁ CERRADA

temporal de nieve / elurra

GAUR, OTSAILAK 28, ESKOLA ITXITA EGONGO DA

2017-18ko IKASTURTEA CURSO 2017-2018

Familia agurgarriak:

2017-208 ikasturtearen hasieran, gure agurrik beroena bidali nahi dizuegu zuzendaritza taldekideen, irakasleen eta langile guztien izenean.

Web honen bitartez, gure eskolari buruzko informazioa zabaldu nahi dizuegu, ikasturtearen zehar behar baliogarria izango zaizuelakoan.

Aipatzen ditugun aholkuak eta arauak errespetatzea eskatu nahi dizuegu .

Gurasoak hezkuntza komunitatearen partaide aktiboak zarete eta Ikasleen Guraso Elkarteak egiten duen lan azpimarratzekoa da. Hori dela eta, zuzendaritza taldeak animatu nahi zaituzte elkarteko kideak izatera eta ahal duzuen neurrian elkar lanean aritzera.

Besterik gabe, agur bero bat

Estimadas familias:

El equipo directivo, el profesorado y todo el personal del centro os enviamos un saludo al comienzo de este curso 2017-2018.

Queremos poner a vuestra disposición información práctica y útil sobre nuestra escuela.

Os pedimos encarecidamente que nos ayudéis, siendo de gran importancia, para el buen funcionamiento del centro, el cumplimiento de las recomendaciones y las normas que figuran en esta página.

Las familias sois una parte muy importante, por lo que es necesario que seáis una parte activa de la comunidad escolar. Es de destacar la gran labor realizada por la actual AMPA. Por ello, desde el equipo directivo os queremos animar a que os hagáis socios de dicha asociación así como que colaboréis, en la medida de lo posible, en todas las actividades que realizan durante el curso escolar.

Un saludo.

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».


"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la "Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia", los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

2017-2018ko IKASTURTEKO EGUTEGIA

CALENDARIO ESCOLAR 2017-2018

CursoEscolar2017-2018Ikasturtea_MODELO.doc
2017-2018 IKASTURTERAKO ORDUTEGIA.pdf

2016-17ko IKASTURTEA CURSO 2016-2017

¡¡¡¡ BIODANZA !!!!

De la mano de Inma y Eider

Biodanza para el alumnado de 4 años.


INMA eta EIDER


PSIKOMOTRIZITATE GELAN

Maitzak 30 eta Ekainak 1 eta 2

BIODANTZA!!!


GREBA.23-05.doc

BIODANZA HAUR HEZKUNTZANINMACULADA GREDILLAren ESKUTIK

MAIATZAK 8 eta 11an

PSIKOMOTRIZITATE GELAN

BIODANZA!!!


De la mano de Inmaculada Gredilla

Dos sesiones de Biodanza para el alumnado de 5 años.

El 8 y el 11 de mayo en el aula de psicomotricidad.


ERLIJIO EDO ALTERNATIBA ARLOAREN HAUTAKETA.

Guraso agurgarriak:

Kurtso hasierako ebazpenean duela urte batzuk agertzen den moduan “Ikasle guztiek, dagokion ikastetxean sartzerakoan, erlijioko ikasgaia egin nahi duten edo ez adierazi beharko dute; nahi badute, eskaintzen diren erlijioen artean zein hautatzen duten adieraziko dute. Ikastetxe horretan egingo den eskolatze-aldi osorako izango da erabakia, familiak hura aldatzeko eskaera idatziz aurkeztu ezean”.

Behin erabakia hartuta ALDAKETA EZIN IZANGO DA BURUTU HURRENGO IKASTURTEAREN APIRILERARTE. Gurasoak arduratuko dira aldaketa hau gauzatzeaz zuzendaritzan idatzi baten bidez.

Horri hau guri bueltatzeko AZKEN EPEA 2016Ko APIRILAREN 7a izango da.

Adeitasunez, zuzendaritza taldea eta erlijioko irakaslea.

Balmasedan, 2017ko apirilaren 3.

ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN O SU ALTERNATIVA.

Estimadas familias:

En la resolución de principio de curso desde hace ya varios años se cita textualmente que “Todo el alumnado, al acceder al centro educativo correspondiente, expresa su deseo de cursar o no la asignatura de religión indicando, en el primer caso, cuál de las ofertadas es su elección. Esta decisión se considerará estable a lo largo de la escolarización en dicho centro, salvo solicitud de cambio expresada por escrito por la familia”.

Una vez tomada la decisión de la asignatura NO SERÁ POSIBLE realizar CAMBIO ALGUNO HASTA ABRIL DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR durante el cual serán las familias las encargadas de solicitar dicho cambio por escrito en dirección.

La FECHA LÍMITE para la ENTREGA es el día 7 DE ABRIL DE 2017.

Atentamente el equipo directivo y el profesorado de religión.

Balmaseda, a 3 de abril de 2017.

KORRIKA DATORRELA!!

A.M.P.A.k kilometro bat erosi du eta apirilaren 6an (osteguna) 13:05ean prest egongo gara Korrikan parte hartzeko

Kaixo : LEHEN HEZKUNTZA

Hurrengo ostegunean, apirilaren 6an Korrika Balmasedatik pasatuko da.A.M.P.Ak kilometro bat erosi du eta eskolak parte hartuko du. Eguerdiko 13:05ean etorriko da, beraz, egun horretan ez gara irtengo etxera bazkaltzera eta ume guztiak, korrika egin eta gero, eskolan geratuko dira bokata bat jaten,. Jantokikoek picnic izango dute eta etxekoek bokata ekarri beharko dute.

*Euria egitekotan, bakarrik 3.4.5. eta 6.mailakoek aterako dira korrika egitera txubaskeroarekin. 1. Eta 2. Mailakoak ez dira irtengo korrika egitera eta 13:15etan joango dira etxera bazkaltzeko egunero bezalaxe.

Zuzendaritza Taldea

Kaixo : HAUR HEZKUNTZA

Hurrengo ostegunean, apirilaren 6an, eguerdiko 13:05etan korrika Balmasedatik pasatuko da.A.M.P.Ak kilometro bat erosi du eta eskolak parte hartuko du. 4 eta 5 urteko umeek tramo bat egingo dute eta 3 urtekoak animatzera aterako dira.Beraz, eskatu nahi dizuegu etxera joaten diren umeak hartzeko korrika amaitu arte itxarotea, 13:15ak baino beranduago bukatuko dugu eta. Dena den, norbaitek arazoak izatekotan beranduago jasotzeko bere seme-alaba, korrikara atera baino lehenago, 12:45etan, jasotzeko aukera izango du. Horretarako tutorea abisatu ,mesedez.

*Euria egitekotan ez gara irtengo korrika egitera eta betiko orduan irtengo dira bazkaltzera.

Zuzendaritza Taldea


Hola familias: PRIMARIA

El próximo jueves 6 de abril, sobre las 13:05 del mediodía, la Korrika pasará por Balmaseda. La A.M.P.A. ha comprado un kilómetro y el Centro participará, por lo que ese día el alumnado no irá a casa a comer. Después de correr comeremos un bocata en la escuela. El alumnado usuario del comedor tendrá picnic y el que habitualmente come en casa deberá de traer bocadillo.

* En caso de lluvia solo saldrá el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º.Tendrán que traer chubasquero. El alumnado de 1º y 2º no saldrá y a las 13:15 irán a casa a comer como siempre.

El Equipo Directivo.


Hola familias: INFANTIL

El próximo jueves 6 de abril, sobre las 13:05 del mediodía, la korrika pasará por Balmaseda. La A.M.P.A. ha comprado un kilómetro y el Centro participará. El alumnado de 4 y 5 años saldrá a correr un tramo, y el de 3 años a verles y animar, por lo que ese día os queremos pedir que esperéis hasta que terminemos el recorrido para recoger al alumnado que va a casa a comer, ya que acabaremos más tarde de las 13:15. De todos modos, si alguna familia tiene dificultad para recoger a su hijo o hija más tarde tendréis también la posibilidad de recogerles las 12:45, antes de que salgamos a la Korrika, previo aviso de ello a la tutora.

*En caso de lluvia no saldremos a correr y el horario será el habitual.

El Equipo Directivo.

APIRILAK 2, AUTISMOAREN EGUNA

2 de abril | DIA MUNDIAL

DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

Hemen Informazio gehiago

El videoclip cuenta la historia de Ugaitz alumno del CEIP MENDIA , (Auritz) desde que a este le diagnostican TEA (Trastorno del Espectro Autista) a la edad de 7 años, . El vídeo quiere hacer ver que el TEA de Ugaitz no ha sido impedimento para que sus sueños se hagan realidad. La madre de Ugaitz también participa en el video.

"Por mi parte agradecer a la dirección de este colegio (CEIP MENDIA HLHI). Decir que en este colegio Ugaitz ha tenido suerte , también sé que hay mucho trabajo de los "hezitzailes".No tendré forma suficiente de agradecérselo en esta vida (Jose).Personas como él, con su implicación, hacen que la calidad de vida de est@s niñ@s sea inmensamente mejor . También ha tenido buenos compañeros que le han aceptado , aún queda mucho por recorrer para esa ansiada diversidad , pero la sensibilización es muy importante y desde las instituciones tenéis un gran poder , aunque esto sea trabajo de cuna . Entre tod@s podemos como digo facilitar y mejorar esas barreras de dificultad que se presentan"

(Mónica, ama de Ugaitz)

XAKE MENDIAN

Udalari esker

badaukagu gure...

" Zona Cardioprotegida!!! "

MENDIA ESKOLA ETA BALMASEDAKO T.E.

Gurasoen gutuna ostailak 8.doc