Velkommen til Stolkilen i Søgne

Feriestedet Stolkilen eies i felleskap av Norsk Lokomotivmannsforbund, Lokomotivpersonalets forening Kristiansand og JBF Bank og forsikring.  Hyttene er tilgjengelig for utleie for våre medlemmer og ansatte.  Hyttene leies ut som enkeltdager og helger.  Utleiereglementet beskriver ulike priskategorier for høy- og lavsesong, samt ulike kategorier leietakere (medlem, ekstern m.m).  

Sommerukene (uke 24-34) leies de ut på ukesbasis via trekning. Påske og røde dager i mai/juni leies de ut i for hele helligdagsperiodene  via trekning.  

Kommende trekninger:

Søknadsfrist påske og helligdager 2025: 

Søknadsfrist sommer 2025:  


Drift og vedlikehold av Stolkilen gjøres i all hovedsak ved frivillighet og på dugnader, som avholdes to ganger i året. Dugnadsarbeid bidrar til å holde prisene nede, men krever også at alle leietakerne er flinke til å ta ansvar for stedet og for hverandres gode opplevelser mellom dugnadene.

Rengjøring gjøres  av leietakerne. Stolkilen er uten veiforbindelse. Det er dermed ikke tilgang til å leie ekstern utvask av hyttene. Leietagerne må selv sørge for at hyttene rengjøres etter den standard de selv ønsker å oppleve når de ankommer.  Har man for f.eks sølt i skuffer eller mikrobølgeovnen, eller brukt badstua, må man rengjøre etter seg selv, og ikke overlate det til kollegaen som skal leie etter deg. Det anbefales å ta bilder av egen rengjøring når man forlater stedet, som kan legges fram ved eventuelle klager.  Rundvask blir gjort en gang i året etter ca 100 utleiedøgn. 

Båtene settes ut/tar opp på vår- og høstdugnaden. Dato for båtutsett kan derfor variere litt fra år til år.