Verktøykassa for utdanningsvalg i Vestfold

Dette er et verktøy for utdanningsvalgslærere i Vestfold. Formålet er å gi lærere støtte og inspirasjon til å undervise i faget utdanningsvalg. Det anbefales at utdanning.no brukes som et sentralt læremiddel i faget og at de læringsressursene som dere finner på denne siden brukes som et supplement til denne nettsiden.

Læringsressursene som dere finner på denne siden er samlet inn fra utdanningsvalgslære i Vestfold. Disse er ment som en inspirasjon til det arbeidet som skal gjøres på de forskjellige skolene.

Vi ønsker å utvide læringsressursene på denne siden med enda flere eksempeler på god praksis i Vestfoldskolene. Send forslag på epost til: joachim.gjertsen@larvik.kommune.no

Del gjerne denne siden med dine kollegaer :)

Hjelp oss med å gjøre denne siden bedre: Svar på denne undersøkelsen. Takk for hjelpen :)

I Norge jobbes det nå med utvikling av et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning: klikk her for å følge med på arbeidet

Utdanningsvalg: et fag med 113 timer i løpet av ungdomsskolen. Et fag for personlig utvikling og livsmestring. Et fag hvor elevene blir kjent med seg selv, utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Et fag som er viktig for å oppnå innholdet i den overordnet del av læreplanen. Nedenfor er tre utdrag fra denne planen som viser fagets verdi.

Her er link til overordnet del

Kanvigodt.no

Infofilm med musikk om Restaurant- og matfag.mp4

Restaurant og matfag trenger deg ! Mange ledige læreplasser og spennende yrker

Hva er videregående skole? Film fra Osloskolen