Statistikk om ungdom.

Nakenbilder og seksuelle kommentarer

Nakenbilder og seksuelle kommentarer

Sosiale medier fører med seg nye muligheter til å komme i kontakt med andre på nettet, også mennesker man ikke kjenner fra før og har møtt fysisk. Gjennom bildedelings- og chattetjenester blir barn og ungdom eksponert i langt større grad enn tidligere. Dette kan for noen resultere i uønskede eller ubehagelige kommentarer fra andre på nettet.

18 % av barn og unge i alderen 13-18 år har opplevd å få uønskede seksuelle kommentarer på internett i løpet av det siste året (Medietilsynet 2018). Jenter er klart mest utsatt, og tendensen øker med alderen. Blant jenter på 16 år har 34 % fått uønskede seksuelle kommentarer på internett i løpet av det siste året.

Kilde: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Fritid/Barn_og_unges_mediebruk/


Oppgave: Gå gjennom statistikken i fellesskap. Felles refleksjon rundt tallene dere har gått gjennom. Er du overrasket over tallene eller kjenner du deg igjen?

Oppgave: Lag en undersøkelse med google skjema med samme emner som ovenfor. Gjennomfør denne undersøkelsen blandt jevnaldrende i Larvik. (minimum 50 ungdommer). Lag en statistikk i google regneark og sammenlign med tallene her på siden.


Tidsbruk: