Elevoppgave

Hva: Dere skal skrive en historie/rollespill som handler om digital mobbing eller en uønsket hendelse på nett (som feks deling av et nakenbilde). Dere står fritt til å dikte opp innhold, men pass på at dere ikke bruker navn eller hendelser som kan virke støtende på andre elever i klassen/ på skolen.Dere må bruke god digital dømmekraft i dette arbeidet.

Dette er en gruppeoppgave med 3-6 medlemmer. Historien skal være kort, men den skal få fram innholdet på en tydelig måte.

Tid: ca. 1 1/2 skoledag


Steg 1:

Hvordan: En av dere oppretter et google dokument som dere deler med gruppa. Alle på gruppa skal bidra i ide/skriveprosessen. I googledokumentet lager dere historien/rollespillet. Dere samskriver i dette dokumentet. Del dokumentet med den/de lærerene dere har denne dagen.

Steg 2:

Dere skal ta den historien/rollespillet dere har laget og gjøre om til enten a: en kortfilm eller b: en tegneserie.

En film:

 • Fordel roller til filmen
 • Øv på hva dere skal si
 • Øv på historien - hvordan skal scenene utspille seg - hvem gjør hva.
 • Bruk filmkameraet på ipaden til å ta opp scenene. Husk at dere må filme et sted uten bakgrunnsstøy og andre forrstyrrende lydelementer. Husk å snakke høyt, rolig og tydelig.
 • Rediger filmen i Imovie. Legg til effekter, undertekster m.m. Husk at dere kan skru opp lydnivået på scener dersom det er nødvendig. Lever til lærer i Classroom "Det digitale mennesket". Den som har filmen på sin ipad melder seg inn i dette klasserommet med denne koden:, og leverer filmen der.
 • Husk å legge til tekst på filmen hvor dere skriver inn navnet på alle i gruppa


En tegneserie:

 • Gjør historien om til en tegneserie med figurer, bilder og snakkebobler, legg til bakgrunner m.m.
 • Bruk Bookcreator og velg tegneseriemalen.
 • Jobb sammen som gruppe med en ipad.
 • Skriv inn navnet på alle i gruppa i på første side.
 • Lever tegneserien i Classroom. Den som har tegneserien på sin ipad melder seg inn i dette klasserommet med denne koden:, og leverer fila der. Lever som PDF

Her er hjelpeside for hvordan lage tegneserie med Bookcreator: https://support.bookcreator.com/hc/en-us/articles/209750645-Creating-comic-books

Steg 3: Deling

Se gruppeproduksjonene felles i klassen

Eksempel på elevproduksjon (til inspirasjon). Elevene som har laget denne har godkjent at produktet deles.

En historie om Nudes