Jalostuksen toimintaohje

Jalostuksen toimintaohje


Yhdistelmän on täytettävä PEVISAn ehdot ja Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset.

Täyttääkseen kasvattajien yhdessä määrittelemän jalostuksen toimintaohjeen, on yhdistelmän lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:

 • Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä 22 kk ja alle 8 vuotta.
 • Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, joka on toistuvasti saanut näyttely- tai koearvostelussa ”hylätyn” tai ”ei voida arvostella” aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.
 • Uroksen ja nartun BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101 tiedusteluhetkellä.
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 12 kk vanha. HC:ta tai PRA:ta sairastavan tai sitä epäillyn koiraa ei voi käyttää jalostukseen. Jos koiralla on diagnosoitu gRD tai tRD, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Mikäli koiralla on jokin muu kuin edellä mainittu perinnöllinen silmäsairaus, suositellaan toiselle yhdistelmän koiralle tervettä silmätulosta.
 • Sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % laskettuna kuudesta sukupolvesta (kts. Suomen Kennelliiton KoiraNet). Sukukatokertoimen on oltava yli 0,85 laskettuna kuudesta sukupolvesta.
 • Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla pentuiän epilepsiageenin, kertymäsairauden, hyperurikosurian, ja NAD geenistatus normaali. Geenin suhteen sairaita ei tule käyttää jalostukseen.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelypalkinto, vähintään erittäin hyvä tai hyväksytty jalostustarkastus. Myös yhdistyksen Klubishown tulokset hyväksytään.
 • Uusintayhdistelmiä ei tule tehdä.

Lisäksi seuraavien kohtien täyttymistä suositellaan:

 • Kolmen pentueen jälkeen suositellaan, että vähintään 50% jälkeläisistä olisi lonkkakuvattuja ennen kun yksilöä käytetään uudestaan.
 • Suositellaan että molemmilla vanhemmilla on viralliset kyynär- ja polvitutkimuslausunnot.
 • Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan luonnetestiä tai MH-luonnekuvausta.
 • Koiraa, jolla on takajaloissa kannuskynnet tai siltä on operoitu ne pois (HUOM! Suomessa typistyskielto, kts. Eläinsuojelulaki, MMM), ei suositella käytettäväksi jalostukseen.