Språkpraktik

sfi

Elever som studerar sfiAxel Weüdelskolan i Kalmar, har möjlighet att kombinera studierna med språkpraktik på en arbetsplats. Detta utvecklar språket samtidigt som eleven integreras i arbetslivet.

Mer information hittar du här: