DENNE SIDEN ER NEDLAGT

31/12-2019 .

Ny side er: www.nmkkrabyskogen.no


Om Krabyskogen Motorsport

Krabyskogen Motorsport organiserer løp, treninger, kurs osv for nybegynnere og erfarne utøvere, barn og voksne, innen forskjellige motorsportsaktiviteter som motocross (mx), rallycross, bilcross, crosskart osv.

Klubben drifter Krabyskogen Motorsenter i Østre Toten.

MX trener tirsdager 17-20 og de fleste lør 10-13.

BIL trener onsdager 18-21 og de fleste lør 13-16.

Se FB for info om daglig drift / endringer.


Navn: Krabyskogen MotorsportWeb: www.krabyskogenmotorsport.noFB: Krabyskogen MotorsportFB: Avd, Motocross og ATVE-post og fakturaadresse: krabyskogenmotorsport@hotmail.com Telefon: 97759852Post: c/o Øyvind J Myhren, Steinbergsgutua 35, 2850 LENABesøksadresse: Krabyskogvegen 412, 2850 LENAGooglemaps: Krabyskogen Motorsenter, FV 74, 2848 SkreiaOrg.nummer: 917507686Kontonummer: 2050.39.29644
Organisering 2019:Leder: Ola Johnsnrud (johnsrud@hotmail.com)Leder BIL/ kasserer: Øyvind Johansen Myhren (omyhren@msn.com)Leder MX: Eskild Busch (eskildb@ifi.uio.no)Øvrig styre: Monica Enerberg, Pål Arne Sæther, Henrik Paulsen, Ronny Nilsen, Mari Simenstad Halvorsen (Anders Midthus, John Andreas Johansen).

Idrettslaget Krabyskogen Motorsport

Idrettslaget Krabyskogen Motorsport gir en unik mulighet for barn og unge (fra 5 år og oppover) til å introduseres for motorsport i et lokalt anlegg. De leker og trener side om side med barn, ungdom og voksne, mosjonister og eliteutøvere i et inkluderende miljø, basert på hjelpsomhet og gjensidig respekt, uavhengig av bakgrunn og sportslig nivå.

Gjennom fokus på trygghet, glede, mesting og utvikling for alle, holder vi flest mulig i aktivitet lengst mulig. Disse uteaktivitetene forbedrer styrke, utholdenhet, koordinering, reaksjon og en rekke andre egenskaper.

Motorsport og kjøretøyrelaterte aktiviteter er et supplement til andre tilbud som håndball, ski, fotball, musikk osv. Det er også et alternativ som kan engasjere barn, unge og voksne som ikke finner seg til rette innen disse andre tilbudene.

Aktivitet på Krabyskogen Motorsenter

Idretsslaget Krabyskogen Motorsport drifter annlegget Krabyskogen Motorsenter. Anlegget har bane for motocross (MX) og rallycross (RC).

Anlegget egner seg for

- konkurranser innen mange motorsportsgrener (MX, ATV, BC, RC, CK, SC osv)

- treninger,

- kjørekurs,

- trafikksikkerhetsopplæring,

- events og opplevelser for grupper, organisasjoner eller bedrifter.

Det har vært økende aktivitet i anlegget de siste årene, med

- motocross-, bilcross- og rallycrosstreninger hver uke,

- treningssamlinger,

- motorhelger og

- flere betydelige billøp.


Innen MX har vi sett en meget hyggelig økning i antall barn, unge og voksne som trener. Typisk er det nå mer enn 30 utøvere på alle treninger. Sammen med utøverne kommer venner, småsøsken og annen familie til treninger – 50-60 personer til sammen er ikke uvanlig. Vi tør kalle miljøet for godt og engasjert.

Vi ser stor grad av samhandling på tvers av

- aldersgrupper (barn, ungdom og voksne på samme trening)

- kompetansenivå (nybegynnere og norgeselite)

- skolekretser

- kommuner (besøk kommer fra hele Østlandet)

- grener (rallycross, bilcross, crosskart, motocross, ATV etc)


Bilbanen er en populær arena for utøvere lokalt og på nasjonalt nivå, med stabil aktivitet over mange år. Det er tilrettelagt for alt fra lavterskeltilbud som crosskart (fra året man fyller 6), autoslalom og bilcross (fra året man 14 ), til nasjonale mesterskap innen rallycross, crosskart osv.


Anlegget brukes til konkret trafikkopplæring, og vi vurderer det som positivt for senere opptreden i trafikken at barn og unge øker sin kompetanse rundt kjøretøyhåndtering, konsekvensen av høy fart, kjøretøyets tekniske stand og fokus på sikkerhetsutstyr.OPPSUMMERING ETTER GJENNOMFØRT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 24/6-19.

Idrettslaget Krabyskogen Motorsport (KMS) ønsker å bli «NMK Krabyskogen» og fusjonere med NMK Gjøvik. NMK Hovedstyre har sagt OK til at klubbene går videre med denne prosessen.

Aktiviteten fortsetter uendret - treninger på tirsdager (mx), onsdager (bil) og lørdager (begge). Medlemmene trenger ikke gjøre noe i denne forbindelsen - bare å fortsette å trene og konkurreres som vanlig.

For spørsmål og info, send gjerne en mail til krabyskogenmotorsport@hotmail.com eller besøk våre facebooksider.