DENNE SIDEN ER NEDLAGT 31/12-2019 .NMK KRABYSKOGEN = Krabyskogen Motorsport + NMK Gjøvik


"NMK Krabyskogen" er nå besluttet!

Årsmøtene i Krabskogen Motorsport og NMK Gjøvik har vurdert at EN FELLES KLUBB tilsluttet Norsk Motorklubb (NMK) vil gi enda bedre vilkår for å videreutvikle det lokale motorsportstilbudet for barn, unge og voksne. Felles klubbfølelse, MX-avdeling sentralt, oppfølgingssystem for unge talenter, nasjonale bilcrossløp, mange medlemsklubber og ekstra medlemsfordeler er noen av faktorene. Aktiviteten fortsetter akkurat som før.


KMS har brukt mye tid på å sikre langtids festeavtale på arealet, eierskap til anlegget, kontroll på konsesjon, drift, utstyr osv, så KMS sitt organisasjonsnummer videreføres etter navneedringen. NMK Gjøvik er den eldste klubben - nesten 100 år gammel. Historien lagres hos NMK sentralt, mens navn og nummer blir borte fra Brønnøysundregisteret. All aktivitet skjer i felleskap i NMK Krabyskogen.


Noen praktiske detaljer:

  • Det sittende styret i KMS fortsetter som styre for NMK Krabyskogen inntil ordinært årsmøtet 2020.
  • Mailadresse / fakturaadresse (krabyskogenmotorsport@hotmail.com), post-adresse, kontaktperson osv forblir som i tidligere KMS inntil vi kommer tilbake med ny informasjon.
  • De aktuelle i medlemsmassen er flyttet over til NMK sentralt sitt register under NMK Krabyskogen. De mottar faktura for medlemskap derfra i disse dager. For å få lisens, må du ha betalt medlemskap. Hvis du ikke får faktura innen 17/12-19, så meld deg inn inn www.nmk.no,

KMS har fra starten vært tilsluttet NBF gjennom «Frittstående Motorklubber (FMK). Samarbeidet med FMK har fungert meget bra, og KMS vil rette en stor takk til FMK sin ledelse for den gode jobben som gjøres og ønsker dem og alle FMK-klubben lykke til videre!


Vi håper gamle og nye medlemmer vil være med å sikre lokal motorsportmoro på Krabyskogen Motorsenter – velkommen til NMK Krabyskogen!