VIHANNIN 

YHTENÄISKOULU


Ilmakuvat on antanut käyttöömme Timo Muhonen.

Näiltä sivuilta löydät infoa koulumme toiminnasta sekä yhteystietoja. Viralliset tiedotteet ja muu yhteydenpito huoltajien kanssa toteutetaan pääsääntöisesti Wilman kautta.

Koulun tehtävänä on tarjota oppilaille ammattitaitoista ja laadukasta opetusta. Opetus- ja kasvatustyön perusteena on myönteinen ihmiskäsitys, jonka lähtökohtana on aktiivinen, oppimishaluinen, vastuuntuntoinen ja suvaitsevainen oppilas. Tavoitteena on opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi kasvattaa lapsia tulemaan toistensa kanssa toimeen ja opettaa heitä toimimaan elämässään reippaasti ja toiset huomioiden.

Yhteystiedot

Osoite:

Yläkouluntie 6

86400 Vihanti

Puhelin:

puh.  040 136 5070

puh. 040 311 0380

puh. 040 311 0381

Sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@raahe.fi

Vihannin yhtenäiskoulussa on 284 oppilasta lv. 2023-2024. Perusopetusryhmiä on 19. Opettajia on 25 ja koulunkäynninohjaajia 12. Lisäksi koulun puolella työskentelee koulusihteeri ja oppilashuollon henkilöstö: kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja. 


Vihannin yhtenäiskoulu on kengätön koulu (poikkeuksena teknisen työn tilat). Oppilaat jättävät ulkojalkineet ja vaatteet niille tarkoitetuille paikoille. Yläkoululaisten käytössä on lukolliset kaapit eteisessä. Avainten rikkoutuessa tulee kääntyä koulusihteerin puoleen. 

Google ja Wilma-tunnukset

Oppilaille on luotu Google-palveluun omat tunnukset. Ne ovat muotoa etunimi.sukunimi@koulu.raahe.fi ja kirjautua voi osoitteessa www.google.fi

Ohje unohtuneen Wilma-tunnuksen uusimiseen löytyy Wilman kotisivulta: https://raahe.inschool.fi

Lisätietoa: Tiina Turpeinen, Puh. 040 311 0381


Koulullamme on kansainvälinen ympäristömerkki, Vihreä-Lippu. Vihreä lippu -toimijana kehitämme toimintaamme kestävämmäksi esimerkiksi kierrättämällä, lajittelemalla jätteet ja pyrkimällä vähentämään jätteen määrää.

Uudeksi teemaksi syksyllä 2023 on valittu Terve elämä - sen sisällä on teemat: ruoka, liikkuminen, tupakka ja muut päihteet sekä sosiaalinen kestävyys, joista paneudumme ruokaan ja sosiaaliseen kestävyyteen.