Program

Program

TRO2022 består av et variert og spennende program. Vi kommer til å ha litt undervisning. Det blir mye samtale og diskusjon.

Vi skal på ulike oppdagelsesferder i kirker og i bøker, i gudstjenesteliv og i bibelen.

Vi har med oss noen av landets beste folk på teologi, bibel, gudstjeneste og kirke til å undervise og til å være sammen med oss på oppdagelsesferdene våre.

Noe av det som skjer på TRO2022

 • Undervisning

 • Samtale og diskusjon

 • Helt ærlig - samtale og debatt

 • Morgenbønn og kveldsbønn

 • Festmiddag

 • Gudstjenestebesøk i flere Oslo-kirker. Bla. MER - Ila kirke for unge voksne

 • Refleksjonsgrupper

 • Speeddate med ulike ressurspersoner fra kirke- og organisasjonsliv

 • Sosialt fellesskap med mye bra folk

 • Mye moro på fantastiske Rønningen folkehøgskole

 • Og mye, mye mer...

Noen av temaene på TRO2022

 • Teologi og populærkultur

 • Hvordan oversette bibelen til et moderne hverdagsspråk?

 • Hvordan er det å jobbe i kirka? Å være prest, organist/kantor, kateket, diakon, eller noe annet...?

 • Hvorfor teologi er det beste i verden

 • Gudstjenesten - samme rammeverk, men veldig ulike uttrykksformer...

 • Bibelen blir til - det historiske perspektivet

 • Teologi og friheten til å ta valg

 • Hvordan er det å studere teologi og andre kirkefag?

 • Helt ærlig - om tro i 2022

 • Og mye, mye mer...

Studenter

Det er flere studenter fra MF og KFUK-KFUM som vil være sammen med oss på leiren. De har ansvar for ulike programposter og med som gruppeledere. På TRO2022 kan du altså glede deg til å bli kjent med flere som har valgt å studere teologi og kirkefag og er aktive i KFUK-KFUMs studentmiljø i Oslo.

Programmet oppdateres fortløpende