Program

Program

TRO2021 består av et variert og spennende program. Vi kommer til å ha litt undervisning. Det blir mye samtale og diskusjon.

Vi skal på ulike oppdagelsesferder i kirker og i bøker, i gudstjenesteliv og i bibelen.

Vi har med oss noen av landets beste folk på teologi, bibel, gudstjeneste og kirke til å undervise og til å være sammen med oss på oppdagelsesferdene våre.

Noe av det som skjer på TRO2021

 • Undervisning

 • Samtale og diskusjon

 • Helt ærlig - samtale og debatt

 • Morgenbønn og kveldsbønn

 • Festmiddag

 • Gudstjenestebesøk i flere Oslo-kirker. Bla. MER - Ila kirke for unge voksne

 • Surprisevandring i Maridalen

 • Refleksjonsgrupper

 • Speeddate med ulike ressurspersoner fra kirke- og organisasjonsliv

 • Sosialt fellesskap med mye bra folk

 • Mye moro på fantastiske Rønningen folkehøgskole

 • Og mye, mye mer...

Noen av temaene på TRO2021

 • Teologi og populærkultur

 • Hvordan oversette bibelen til et moderne hverdagsspråk?

 • Hvordan er det å jobbe i kirka? Å være prest, organist/kantor, kateket, diakon, eller noe annet...?

 • Hvorfor teologi er det beste i verden

 • Gudstjenesten - samme rammeverk, men veldig ulike uttrykksformer...

 • Bibelen blir til - det historiske perspektivet

 • Teologi og friheten til å ta valg

 • Hvordan er det å studere teologi og andre kirkefag?

 • Helt ærlig - om tro i 2021

 • Og mye, mye mer...

Studenter

Det er flere studenter fra MF og KFUK-KFUM som vil være sammen med oss på leiren. De har ansvar for ulike programposter og med som gruppeledere. På TRO2021 kan du altså glede deg til å bli kjent med flere som har valgt å studere teologi og kirkefag og er aktive i KFUK-KFUMs studentmiljø i Oslo.

Noen av de du vil møte på TRO2021

Knut Tveitereid

Prest, forfatter og førsteamanuensis på MF. Har bla. skrevet En helt overkommelig bibel


Maria Saxegaard

Utdannet kunstner, Helt ærlig-gründer og nå prosjekt-medarbeider i KFUK-KFUM Norge

Morten Holmqvist

Sokneprest på Ljan og forsker. Var med på å starte opp SubChurch. Har bla. skrevet mye om ungdomskultur, konfirmanttid og leirliv.

Sunniva Gylver

Soknerprest på Fagerborg, universitetslektor på MF og en aktiv stemme i kirke- og samfunnsliv

Hans Olav Mørk

Prest, forfatter og sjef for oversetteravdelingen i Bibelselskapet. Tidligere gateprest i Oslo.

Silje Mathea Kleftås Nygård

Prest og program-koordinator i KFUK-KFUM Oslo og Akershus, med bla. ansvar for MER - Ila kirke for unge voksne

Hanne Birgitte Sødal Tveito Universitetslektor og bibelforsker på MF med ansvar for grunnstudiene i teologi.

Elise Sandnes

Prest og generalsekretær i bispemøtet.

Bendik Vollebæk

Prest, og nå prosjektleder for den nye konfirmantbibelen i Bibelselskapet.

Astrid Sandsmark

Diakon og høyskolelektor på MF, har i mange år hatt ansvar for UKT (Ungdom, kultur og trosopplæring), og er nå leder for diakonifaget på MF

Hans Olav Baden

Organist på Holmlia, musiker og programutvikler kirke og kultur i KFUK-KFUM Norge. Prosjektleder for TRO2021


Programmet oppdateres fortløpende