Møde 2

Få en vision for din klub

At lave en vision for en kajak og roklub, kræver en tur i helikopteren og modet til at turde se på sin klub i et større og længere perspektiv - hvor vil vi hen med klubben om 10 - 20 år?

Det gode ved at have en vision er, at så har alle i klubben en ide om retningen.

Missionen er angiver meningen.

Varighed

3½ - 4 timer. Inkl. 30 minutters pause til spisning (sørg selv for mad).

Hvem kan deltage?

Bestyrelsen + nøglepersoner i klubben, der gerne vil være med.

Hvad forventer vi af jer?

I har inden mødet hver især foretaget Foreningstesten, som tager ca. 15 minutter at gennemføre.

Klubben skal levere en samlet liste over alle de mail adresser der skal deltage i Foreningstesten.

Hvad skal vi nå?

Ud fra resultatet af Foreningstesten, samt en swot analyse af klubben, skal vi sammen finde frem til, hvilke visioner jeres klub har frem mod 2025.

Det får I ud af mødet

Efter mødet vil I have rå-skitsen til en vision for klubben frem mod 2025, som I både skal finpudse sprogligt og "trykprøve" den på klubbens medlemmer.

I får stillet en online medlemsundersøgelse til rådighed, som I kan vælge at benytte. Medlemsundersøgelsen er udarbejdet af Humlebæk Roklub, der venligst har stillet den til rådighed til projektet. Har I behov for at ændre i spørgerammen kan I frit ændre tingene. Undersøgelsen er lavet i Google Forms og I har selv den fulde opgave med at versionere indholdet.