Nyheder

Se hvad der rører sig i de klubber der deltager i et klubudviklingsforløb

Gråsten, Høruphav og Augustenborg

02.05.2018

Tre sønderjyske klubber er gået sammen om at lave et udviklings forløb. To af Klubberne er både ro- og kajak klubber og det er derfor naturligt for både DFfR og DKF at deltage. Alle klubberne er nu kommet langt med deres forløb og er godt igang med årets introkurser og roskoler.

Vordingborg Ro - og Kajakklub

24.10.2018

Nå sæsonen begynder at gå på hæld er der tid til at tænke fremad. Det bestemte de sig for i Vordingborg. De kontaktede derfor Dansk Forening for Rosport omkring et klubudviklingsforløb. Da Vordingborg Ro- og Kajakklub også er en stærk kajakklub var det oplagt at der også var en repræsentant fra Dansk Kano og Kajakforbund. Det blev starten til forløb der skal løbe over hele vinteren sådan at klubben kan stå endnu stærkere, når der kommer nye medlemmer.

Assens Roklub

26.01.2018

Klubben har taget springet og er klar til at "vælte det hele på hovedet". Forlæns- og baglænsroere mødes den 17. februar 2018 for at udarbejde en vision for klubben - sammen.

Høruphav ro-og kajakklub

20.01.2018

Klubben har nu en klar vision:

Gennem en fælles indsats vil vi i år 2025 være:

  • HRK er kendt i området
  • vores medlemstal er øget med 50% (ro) og 10% (kajak)
  • have aktiviteter til de moderne familiemønstre
  • have aktiviteter i vinterhalvåret
  • have det relevante materiel
  • styrke og udvikle klubarbejdet
  • samarbejde med andre foreninger