Møde 1

Hvorfor er der behov for udvikling?

Start med at stille de her syv spørgsmål:

  1. Har roklubben oplevet medlems fremgang de seneste 5 år?
  2. Hvornår på året plejer I at rekruttere nye medlemmer?
  3. Hvornår har I sidst fornyet jeres roskole?
  4. Har I oplevet, at det er svært at fastholde de nye medlemmer?
  5. Har I et struktureret trænings tilbud i klubben?
  6. Arbejder I strategisk med rekruttering af nye medlemmer?
  7. Hvor vil klubben være om 10 år? Har klubben en vision, strategi og handleplaner?

Måske tegner der sig allerede nu et billede af, at der er behov for fornyelse og udvikling i din klub.

På det første opstartsmøde dykker vi ned i:

  • Klubbens medlemstal
  • Medlemssammensætningen
  • Hvad søger voksne når de skal vælge en ny idræt? I får en introduktion til en rapport fra Idrættens Analyseinstitut om Danskernes Idrætsvaner fra 1964-2016. Og vi kan love at det er en øjenåbner.

Hvor lang tid varer mødet?

Mødet tager ca. 2½-3 timer og inkluderer både oplæg og øvelser.

Hvem må/kan/skal deltage?

I bestemmer hvem der må og kan deltage. Men det er en god ide at bestyrelsen deltager.

Ved at invitere flere med ind i arbejdet, er der flere hænder til at løfte alle opgaverne.