Estratègia 

L'ESTRATEGIA DIGITAL de CENTRE ( EDC ) del col·legi Jesús-María Sant Andreu és un instrument pràctic que té la finalitat de formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu de Centre ( PEC) .

OBJECTIUS DE L'ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

 

Objectiu del projecte

L'elaboració de la present Estratègia Digital de centre s'ha produït durant el curs 2022-2023.


D' aquesta manera, al llarg d' aquest procés, hem realitzat les següents activitats: