Skaitmeninės

priemonės

NŠA specialistų parengtas rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (atsisiuntimui pdf formatu)

NŠA metodininkų parengtas ir nuolat atnaujinamas (2 kartus per savaitę: trečiadienį, penktadienį) rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemon nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašas (atsisiuntimui xlsx formatu, 2020.04.02 versija). Sąraše pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naudotojų patogumui sąrašas pateikiamas ir leidinio formatu (atsisiuntimui pdf formatu, 2020.04.02 versija).

Jei pastebite, kad sąraše nėra įtrauktos priemonės, kuri Jūsų manymu, būtų tinkama nuotoliniam mokymui, kviečiame priemones siūlyti pasirenkant skiltį „Dalinuosi“ ir joje užpildžius tinkamą pasirinkimo lauką: skaitmeninė mokymo priemonė, mokymo aplinka, metodinė medžiaga.


Dėkojame visiems, prisidedantiems prie sąrašo pildymo. Kartu mes galime daugiau!

Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 2020-04-02.xlsx