Skaitmeninės

priemonės

Nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. informaciją, susijusią su nuotoliniu mokymu(si), kviečiame sekti Švietimo portale www.emokykla.lt/nuotolinis.

  • Atnaujintos svetainės skiltyje „Skaitmeninės mokymo priemonės“ galima susipažinti su skaitmeninių mokymo priemonių sąrašu, kuriame mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais: „Airtable“ lentelėje, „Airtable“ galerijoje, „Excel“ lentelėje, „Google“ skaičiuoklėje.

  • Ugdymo turinio informacinėje sistemoje esančioje Skaitmeninių mokymo priemonių paieškoje galima rasti ne tik skaitmeninių mokymo priemonių, bet ir mokymo objektų.

  • Nuotoliniam mokymui naudojamos ir atvirosios programos – laisvai platinamos programos, kuriomis galima naudotis nemokamai. Jas galima modifikuoti, laikantis licencijose nurodytų sąlygų. Daugiau apie atvirąsias programas galite sužinoti susipažinę su tiriamuoju darbu „Atvirasis kodas švietime“. Šio tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti atvirųjų programų situaciją Lietuvoje, Europos Sąjungos ir kitose šalyse: kaip naudojama atviroji programinė įranga švietime, kokie vykdomi projektai, iniciatyvos, kaip vyksta atvirųjų programų adaptavimas ir lokalizavimas bei aptarnavimas.