Připravované akce

NEJBLIŽŠÍ AKCE A VÝLETY PRO ČLENY KPMV

Pokud žádný z účastníků nepotvrdí svoji účast na Klubové akci (tj. nejpozději 12 hodin před určeným začátkem) vedoucímu Klubové akce nebo Klubovému předsedovi, nekoná se ani její sraz. Výjimku mají pouze Klubové akce nepořádané Klubem přátel a milovníků výletů a pravidelná Klubová posezení s přáteli.

 • Klubové akce označené logem ☼ se nekonají za deště. Lze však předem telefonicky s účastníky dohodnout náhradní program.
 • Na Klubové akce označené „OBJ“ je nutná rezervace volných míst, nebo zaplacení požadované zálohy v daném termínu, která se nevrací. Lze však poslat náhradníka, který nemusí být evidován v Klubu přátel a milovníků výletů. Přednost však vždy mají členové KPMV.
 • Klubové akce konané v Olomouci se počítají mezi akce KPMV, pouze konají-li se za účasti člena Výboru KPMV.
 • Akce označené logem „REZ“ jsou určeny pouze pro pozvané členy v omezené míře.
 • Na místě srazu se čeká na opozdilce maximálně 21 minut, jen nenaruší-li to čas začátku veřejného programu nebo odjezd vlaku či autobusu.
 • Vedoucí klubové akce a výletu, musí do týdne předat písemný zápis, kde uvede jmenný seznam účastníků a stručný průběh celé akce nebo výletu.


ZASEDÁNÍ VÝBORU KPMV

ve II. klubovně KPMV

ZAČÁTEK V 18:00 HODIN


pátek 26. 1. 2018

OLOMÓCKÉ NOČNÍK

START 18:00 – 20:00 hodin ve Skautském domě v Olomouci

TRASY pěší 7 km po olomouckých hospůdkách

CÍL 20:00 – 23:00 hodin ve Skautském domě v Olomouci

POŘADATEL KČT - odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc

Iveta KLEMEŠOVÁ


sobota 27. 1. 2018

POCHOD PRAHOU HISTORICKOU ROKOKOVOU

START 9:00 – 11:00 hodin, zast. TRAM Bulovka z.c.

TRASY pěší 15 km, dle propozic

CÍL 12:00 - 17:00 hodin v restauraci U Karla IV.

POŘADATEL KČT – odbor Klub přátel a milovníků výletů

Rudolf KRAUSE


sobota 27. 1. 2018

POCHOD ZIMNÍM POLABÍM

START 8:00 – 10:00 hodin dle propozic

TRASY pěší 12 – 35 km dle propozic

CÍL do 17:00 hodin v Libici nad Cidlinou

POŘADATEL KČT – odbor Kostomlaty nad Labem

Zdeněk DUBĚNKA


Sobota 27. 1. 2018

ZMRZLÉ HANÁK aneb memoriál Vlastimla Zbírala

START 7:00 – 11:00 hodin dle propozic ve Skautském domě v Olomouci

TRASY pěší 10 – 50 km dle propozic

CÍL do 10:00 – 19:00 hodin ve Skautském domě v Olomouci

POŘADATEL KČT odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc

Rostislav KLEMEŠ


středa 31. 1. 2018

ZASEDÁNÍ VÝBORU KPMV

ve II. klubovně KPMV

ZAČÁTEK V 17:00 HODIN


PŘIPOMÍNKY / POZNÁMKY K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM

 • Pokud žádný z účastníků nepotvrdí svoji účast na klubové akci (výletu) nejpozději 12 hodin před určeným časem srazu vedoucímu klubové akce (výletu), nekoná se ani její sraz.
 • Pokud se na pravidelné posezení s přáteli nedostaví žádný z účastníků do 18:25 hodin, předseda uhradí škodu za konzumaci a odchází ke svému domovu.
 • Pravidelná posezení s přáteli se konají každé druhé úterý v měsíci již od 16:00 hodin.
 • Akce a výlety označené logem „REZ“ jsou určeny pouze pro některé členy KPMV.
 • Akce a výlety označené logem ☼ se nekonají za deště.
 • Na akce a výlety označené logem „OBJ“ je nutná rezervace volných míst, či zaplacení požadované (nevratné) zálohy s předstihem.