Připravované akce

NEJBLIŽŠÍ AKCE A VÝLETY PRO ČLENY KPMV

Pokud žádný z účastníků nepotvrdí svoji účast na Klubové akci (tj. nejpozději 12 hodin před určeným začátkem) vedoucímu Klubové akce nebo Klubovému předsedovi, nekoná se ani její sraz. Výjimku mají pouze Klubové akce nepořádané Klubem přátel a milovníků výletů a pravidelná Klubová posezení s přáteli.

  • Klubové akce označené logem ☼ se nekonají za deště. Lze však předem telefonicky s účastníky dohodnout náhradní program.

  • Na Klubové akce označené „OBJ“ je nutná rezervace volných míst, nebo zaplacení požadované zálohy v daném termínu, která se nevrací. Lze však poslat náhradníka, který nemusí být evidován v Klubu přátel a milovníků výletů. Přednost však vždy mají členové KPMV.

  • Klubové akce konané v Olomouci se počítají mezi akce KPMV, pouze konají-li se za účasti člena Výboru KPMV.

  • Akce označené logem „REZ“ jsou určeny pouze pro pozvané členy v omezené míře.

  • Na místě srazu se čeká na opozdilce maximálně 21 minut, jen nenaruší-li to čas začátku veřejného programu nebo odjezd vlaku či autobusu.

  • Vedoucí klubové akce a výletu, musí do týdne předat písemný zápis, kde uvede jmenný seznam účastníků a stručný průběh celé akce nebo výletu.

NA AKCÍCH NUTNO MÍTI ZAKRYTÁ ÚSTA, NOS A DODRŽOVATI 2m ROZESTUPY !

sobota 27. června

7. ročník akce PRAŽSKÉ HOSPŮDKA A MINIPIVOVÁRKY

106. POSEZENÍ V RESTAURACI U KARLA IV. V NEKLANOVĚ ULICI

START

od 10:30 do 12:30 hodin v Sýpce Břevnovského kláštera

(zajišťuje Marek HIML)

SPOJENÍ

TRAM 22, 25 do zastávky Břevnovský klášter

PĚŠÍ TRASA

v délce cca 12 km, dle popisu zakoupeného na startu

CÍL

od 13:00 do 18:00 hodin v restauraci U Karla IV v Neklanově ulici

(zajišťuje Dana RODINOVÁ)

Úterý 20. ŘÍJNA

107. PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ POSEZENÍ S PŘEDSEDOU

V RESTAURACI U KARLA IV V NEKLANOVĚ ULICI

Začátek v 17:00 hodin

Pokud se nikdo osobně nedostaví do 18:30 hodin, předseda odchází!


ČTVRTEK 22. ŘÍJNA 2020

10. ročník akce VINIČNÍ USEDLOSZI PRAHY 5

28. POSEZENÍ V RESTAURACI LADRONKA V KOŠÍŘÍCH

START

od 16:00 do 18:00 hodin v salonku restaurace Ladronka v Košířích

SPOJENÍ

TRAM 9, 10, 15, 16 a BUS 123, 167 do zastávky Kavalírka

PĚŠÍ TRASA

v délce cca 10 km dle popisu zakoupeného na startu

POZNÁMKA

v 17 hodin bude prezentace života výskytu netopýrů v Praze

CÍL

od 17:30 do 20:00 hodin v salonu restaurace Ladronka v Košířích

(celou akci zajišťuje Rudolf KRAUSE)

PÁTEK 13. - NEDĚLE 15. LISTOPADU

TŘI PIVNÍ STOPY V BRNĚ

AKCE TYPU „REZ“

místo 49. Posledního puchýře podrobnosti u předsedy.

ÚTERÝ 17. LISTOPADU

108. PRAVIDELNÉ ÚTERNÍ POSEZENÍ S PŘEDSEDOU

V RESTAURACI U KARLA IV V NEKLANOVĚ ULICI

Začátek v 17:00 hodin

Pokud se nikdo osobně nedostaví do 18:30 hodin, předseda odchází!

NEDĚLE 22. LISTOPADU

5. ročník akce UCTĚNÍ PAMÁTKY CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

START

od 9:00 – do 11:30 hodin u výstupu z metra B stanice Křižíkova

(zajišťuje ing. Marta VOTAVOVÁ)

SPOJENÍ

METRO B stanice Křižíkova, TRAM 3, 8 zastávka Křižíkova

PĚŠÍ TRASA

cca 10 km dle popisu zakoupeného na startu

CÍL

od 11:30 do 17:00 hodin v sále restaurace Na Hrádku v Břevnově

zajišťují pořadatelé v kostýmech:

císař František Josef I. = Rudolf KRAUSE

císařovna Sissi = Hanka HUSPEKOVÁ

dobrý voják Švejk = Marek HIML

paní Müllerová = Lenka LITEROVÁ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Uvedené termíny jednotlivých akcí a výletů, které pořádá Klub přátel a milovníků výletů se mohou změnit, a to nejen z důvodu nepříznivého počasí. Proto je nutno si předem ověřit, zda nedošlo ke změně buďto pomocí e-mailu (rudolf.krause@seznam.cz), SMS nebo po telefonu (736 643 873) s předsedou KPMV. Zároveň tak tímto způsobem potvrdíte svoji účast.