Připravované akce

NEJBLIŽŠÍ AKCE A VÝLETY PRO ČLENY KPMV

Pokud žádný z účastníků nepotvrdí svoji účast na Klubové akci (tj. nejpozději 12 hodin před určeným začátkem) vedoucímu Klubové akce nebo Klubovému předsedovi, nekoná se ani její sraz. Výjimku mají pouze Klubové akce nepořádané Klubem přátel a milovníků výletů a pravidelná Klubová posezení s přáteli.

 • Klubové akce označené logem ☼ se nekonají za deště. Lze však předem telefonicky s účastníky dohodnout náhradní program.
 • Na Klubové akce označené „OBJ“ je nutná rezervace volných míst, nebo zaplacení požadované zálohy v daném termínu, která se nevrací. Lze však poslat náhradníka, který nemusí být evidován v Klubu přátel a milovníků výletů. Přednost však vždy mají členové KPMV.
 • Klubové akce konané v Olomouci se počítají mezi akce KPMV, pouze konají-li se za účasti člena Výboru KPMV.
 • Akce označené logem „REZ“ jsou určeny pouze pro pozvané členy v omezené míře.
 • Na místě srazu se čeká na opozdilce maximálně 21 minut, jen nenaruší-li to čas začátku veřejného programu nebo odjezd vlaku či autobusu.
 • Vedoucí klubové akce a výletu, musí do týdne předat písemný zápis, kde uvede jmenný seznam účastníků a stručný průběh celé akce nebo výletu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Uvedené termíny jednotlivých akcí a výletů, které pořádá Klub přátel a milovníků výletů se mohou změnit, a to nejen z důvodu nepříznivého počasí. Proto je nutno si předem ověřit, zda nedošlo ke změně buďto pomocí e-mailu (rudolf.krause@seznam.cz), SMS nebo po telefonu (736 643 873) s předsedou KPMV. Zároveň tak tímto způsobem potvrdíte svoji účast.


sobota 10. 11. 2018

akce: 100. výročí narození herce Mirolava Horníčka

START od 11:00 do 13:00 hodin na ostrově Kampa před Werichovou vilou

(tu lze předem navštívit se slevou 50,- Kč po zaplacení startovného)

SPOJENÍ tram 12, 15, 20, 22 a 23 zast. Hellichova (pěšky přes Maltézské náměstí)

PĚŠÍ TRASA cca 8 km (Národní divadlo, divadlo ABC, pasáž Adria, pasáž Alfa, Karlovo náměstí

CÍL od 13:00 do 16:00 hodin v restauraci U Karla IV. v Neklanově ulici

POŘADATEL ing. Marta Votavová a Rudolf Krause, odbor KČT 101111 Klub přátel a milovníků výletů


úterý 13. 11. 2018

Pravidelné posezení s předsedou KPMV v restaurantu U Karla IV.

začátek v 17:00 hodin


sobota 17. 11. 2018

ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM DO SEMIL


neděle 25. 11. 2018

akce: Uctění památky císaře Františka Josefa I. (102. let od úmrtí = +21. 11. 1916)

SPOJENÍ: TRAM linky číslo 6, 12 nebo 17 Výstaviště Holešovice

SRAZ u pokladen před vchodem na Výstaviště Praha v Holešovicích

a) účastníci z řad turistů od 9:00 do 12:00 hodin

b) členky Klubu ŽAP od 11:30 do 12:00 hodin

VÝŠE STARTOVNÉHO:

pejskové a děti do 6 let = neplatí

členky Klubu ŽAP = 10,- Kč

mládež do 15 let = 20,- Kč

členové a aktivní účastníci KPMV = 30,- Kč

ostatní = 50,- Kč

SLEVOVÉ KUPÓNY PRAŽSKÉ PLYNÁRENKÉ A SLEVA ČLENŮ KČT NEPLATÍ

DÉLKA TRASY cca 14 km (pro členky Klubu ŽAP cca 2 km)

CÍL od 12:00 do 17:30 hodin v sále restaurace Na Hrádku

V ceně startovného je razítko IVV, pamětní list z rukou císaře, absolventská vizitka a sladkost pro děti od císařovny Sissi. Letos čeká na účastníky i překvapení. V cíli bude předán ze startovného sponzorský dar Klubu ŽAP ve výši 1 000,- Kč.


sobota 15. 12. 2018

Pražské hospůdky a minipivovárky

START 11:00 – 13:00 hodin v minipivovaru Beznoska – Prosek, Klíčovská ulice

SPOJENÍ BUS 151 do zastávky Klíčovská

PĚŠÍ TRASA v délce cca 13 nebo cca 16 km přes minipivovary:

Cobolis, U Bulovky, Kolčavka, U Supa, U Tří růží, U dvou koček, U medvídků, Národní

CÍL 14:00 – 18:00 hodin v restaurantu U Karla IV. v Neklanově ulici


PŘIPOMÍNKY / POZNÁMKY K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM

 • Pokud žádný z účastníků nepotvrdí svoji účast na klubové akci (výletu) nejpozději 12 hodin před určeným časem srazu vedoucímu klubové akce (výletu), nekoná se ani její sraz.
 • Pokud se na pravidelné posezení s přáteli nedostaví žádný z účastníků do 18:25 hodin, předseda uhradí škodu za konzumaci a odchází ke svému domovu.
 • Pravidelná posezení s přáteli se konají každé druhé úterý v měsíci již od 16:00 hodin.
 • Akce a výlety označené logem „REZ“ jsou určeny pouze pro některé členy KPMV.
 • Akce a výlety označené logem ☼ se nekonají za deště.
 • Na akce a výlety označené logem „OBJ“ je nutná rezervace volných míst, či zaplacení požadované (nevratné) zálohy s předstihem.