Připravované akce

NEJBLIŽŠÍ AKCE A VÝLETY PRO ČLENY KPMV

Pokud žádný z účastníků nepotvrdí svoji účast na Klubové akci (tj. nejpozději 12 hodin před určeným začátkem) vedoucímu Klubové akce nebo Klubovému předsedovi, nekoná se ani její sraz. Výjimku mají pouze Klubové akce nepořádané Klubem přátel a milovníků výletů a pravidelná Klubová posezení s přáteli.

  • Klubové akce označené logem ☼ se nekonají za deště. Lze však předem telefonicky s účastníky dohodnout náhradní program.
  • Na Klubové akce označené „OBJ“ je nutná rezervace volných míst, nebo zaplacení požadované zálohy v daném termínu, která se nevrací. Lze však poslat náhradníka, který nemusí být evidován v Klubu přátel a milovníků výletů. Přednost však vždy mají členové KPMV.
  • Klubové akce konané v Olomouci se počítají mezi akce KPMV, pouze konají-li se za účasti člena Výboru KPMV.
  • Akce označené logem „REZ“ jsou určeny pouze pro pozvané členy v omezené míře.
  • Na místě srazu se čeká na opozdilce maximálně 21 minut, jen nenaruší-li to čas začátku veřejného programu nebo odjezd vlaku či autobusu.
  • Vedoucí klubové akce a výletu, musí do týdne předat písemný zápis, kde uvede jmenný seznam účastníků a stručný průběh celé akce nebo výletu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Uvedené termíny jednotlivých akcí a výletů, které pořádá Klub přátel a milovníků výletů se mohou změnit, a to nejen z důvodu nepříznivého počasí. Proto je nutno si předem ověřit, zda nedošlo ke změně buďto pomocí e-mailu (rudolf.krause@seznam.cz), SMS nebo po telefonu (736 643 873) s předsedou KPMV. Zároveň tak tímto způsobem potvrdíte svoji účast.