innovaFP

Contacta amb nosaltres al correu innovafp@institutcallipolis.cat

Què és innovafp?

El programa InnovaFp per a la innovació i transferència del coneixement augmenta el vincle entre les entitats i empreseses del nostre entorn amb el nostre institut, per tal de donar resposta a projectes que impliquin nous abordatges de processos en els nostres camps d’estudi, obtenint beneficis a tres bandes:

- Per part de l’entitat o l’empresa, millora de la seva competitivitat i consecució de projectes difícilment assolibles per altres vies, que el dia a dia no ha permès tirar endavant.

- Per part del professorat, actualització dels coneixements i els procediments en els diferents àmbits, que després es poden aplicar a la docència.

- Per part de l’alumnat, millora de la seva capacitació i possibilitat d’aplicar els seus coneixements i habilitats en un context real, demostrant les seves competències, alhora que millora també la seva ocupabilitat futura.

A QUI VA DIRIGIT EL PROGRAMA INNOVAFP?

A qualsevol empresa, entitat, administració pública, autònom, emprenedor, etc. amb una idea innovadora que vulgui veure realitzada o una necessitat de transferència del coneixement, sempre en nivell adequat d'acord al projecte i a les competències del nostre alumnat.

ELS NOSTRES PROJECTES

Sanitat

Imatge Personal

Activitats esportives

Projectes multidisciplinars

En ells han participat alumnes i professors de les diferents famílies professionals de l'Institut de forma conjunta.