Estratègia Digital del Centre

L’estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i escola assoleixin la competència digital.

Per aconseguir-la actuem en tots els àmbits: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'impliquen i es transformen des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àrees:

 . Assoliment de la competència digital

 . Planificació estratègica i organització

 . Metodologies didàctiques i innovació

 . Inclusió digital i de gènere

 . Seguretat i protecció de dades

Per tal de conèixer la nostra EDC podeu consultar els apartats d’estratègia i cultura digital.

> Aquesta és una proposta d'esborrany pendent d'aprovació al Consell Escolar de Centre.