PFI_SERRALLERIA

Programes de formació i inserció

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s'adscriuen a diferents famílies professionals.

A l'Institut Quercus impartim el d' Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques, de la família "Fabricació mecànica" L'horari és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:40 h.

L'horari és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:40 h.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Per la preinscripció, la matrícula i qualsevol informació complementària, podeu informar-vos en el mateix Institut Quercus.

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica, així com per construir, muntar i reparar elements de serralleria i d’estructures metàl·liques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

GUIA INFORMATIVA


Guia PFI_CA.pdf

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Operacions bàsiques de fabricació
 • Soldadura i fusteria metàl·lica
 • Fusteria d’alumini i PVC
 • Equips, procediments i materials emprats en serralleria
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
QUERCUS díptic SERRALLERIA 03.pdf