IV Concurso De Ciencia

Luís Gustavo Rodríguez Taboada

Caricatura de Luis Gustavo feita por a súa compañeira María del Mar García Rodríguez

O IES Laxeiro (Lalín) convoca :

IV Concurso De Ciencia Luís Gustavo Rodríguez Taboada

Obxectivo

O obxectivo do concurso é promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares como nos espazos públicos concienciando á xuventude e comunidade educativa sobre os beneficios do aforro enerxético e a importancia de eficiencia enerxética en base á sostibilidade ambiental, económica e social.

ESTE ANO O CONCURSO SERÁ FOTOGRÁFICO E O TEMA:

EFICIENCIA E AFORRO ENERXÉTICO

O III Concurso de Ciencia "Luis Gustavo Rodríguez Taboada" recollerá os traballos ata o 30 de maio de 2023.


A resolución do xurado será coñecida na última semana de xuño de 2023.