Parcs urbans

INTRODUCCIÓ

"Apostam per una Palma verda i rompem amb la dinàmica dels parcs de ciment"

ANTONI NOGUERA, BATLE DE PALMA

El batle ha dit que aquesta gran zona verda serà el pulmó de la ciutat i és un projecte que equipara Palma amb les grans ciutats europees que tenen al centre boscos similars.

El pressupost total de la Falca Verda, a càrrec de l'empresa adjudicatària Urbia, és de vuit-cent mil euros. Així com ha explicat Pere Soler, del Patronal Municipal de l'Habitatge Riba, es preveu la sembra de fins a 290 arbres joves d'espècies autòctones, mediterrànies i que no necessitin molt de manteniment. Entre elles, pins, alzines, roures, plàtans, oliveres, lledoners, freixes, pollancres i oms, entre altres. L'arquitecte també ha dit que s'utilitzarà aigua regenerada per al reg.