Historie de Kemmer

Dit gebied was een punt van de Oirschotse Heide, die doorliep tot aan Oirschot.

De Bloemendaal en Wintelresedijk verbonden Oirschot met Wintelre en

de Eindhovensedijk en Oirschotsedijk verbonden Oirschot met Eindhoven.

Rond 1960 van de vorige eeuw werd een snelweg aangelegd tussen Eindhoven en Oirschot, die deze oude verbindingen doorbrak.


1900 (ongeveer) Oudste woning in de Kemmer is Eindhovensedijk 30 waarin de markante Oirschotse stoelenmatter Simon van Loon woonde. Het huis is rond de tweede wereldoorlog afgebrand en herbouwd. Zo’n 20 jaar geleden gebeurde hetzelfde met de schuur.

1910-1923 Het Wilhelminakanaal wordt gegraven om Eindhoven en Tilburg met de Maas te verbinden. De gebieden de Hei, Moorland en de Kemmer worden door dit kanaal fysiek afgescheiden van de kern van Oirschot.

1954 Bouw woning Kemmer 2

1956 Bouw houten woning Eindhovensedijk 19

1961 Opening 2 x 2 baans snelweg tussen Eindhoven en Oirschot

1962 Renovatie Kempenweg

1965 Opening bosbad de Kemmer

1966 Opening 2 x 2 baans snelweg tussen Oirschot en Tilburg

1970 Bouw woning Bloemendaal 3

1972 Opening Prinses Irene Brigade brug over Wilhelminakanaal

1973 Bouw woning Bloemendaal 4

1982 Opening Sporthal de Kemmer

1987 Opening Camping Latour

1987 Bouw woning Bloemendaal 3a (nu Eindhovensedijk 32a)

1990 Bouw woning Eindhovensedijk 34

1991 Bouw woning Eindhovensedijk 19

2000 Renovatie woning Eindhovensedijk 36

2009 Opening Carpe Diem B&B Eindhovensedijk 34

2004 Opening Sint Odulphushoeve voor scouting

2005 Aanleg Atletiekbaan

2010 Aanleg derde baan A58 Noord door Rijkswaterstaat

2017 Bouw woning Bloemendaal 3a

2020 -2023 Aanleg derde baan A58 Zuid door RWS

Voetnoot : Menig bouwwerk heeft langer dan een jaar geduurd, toch hebben we er een jaartal aan toegekend. Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen dan houden wij ons aanbevolen. (zie contact info).