Natuurparels in de Kemmer

Natuurparels

Flora

In natuurgebied de Kemmer komen zo’n 30 boomsoorten voor, waaronder; Inlandse eik, amerikaanse eik, zomer-en winter eik, beuk, paarde kastanje, tamme kastanje, meerdere den- en spar soorten, berk, lijsterbes, els, es, acacia, plataan, esdoorn, douglas, lariks, hulst, wilg, populier, linde, meidoorn, wilde appel, walnoot, vogelkers etc. U vindt er dus een brede selectie aan loofbomen en naaldbomen. De oudste bomen staan er al een eeuw.

De bodem bestaat overwegend uit geel zand met wat leem en een relatief zure bovenlaag van humus. Rhododendron, azalea, vlier, taxus, laurier, jeneverbes, krenteboom, brem, en hazelaar doen het hierop erg goed. Met name bij de bossen in particulier eigendom vindt u een evenwichtige verdeling in vegetatielagen dankzij lage begroeiing, middelhoge struiken en hoge bomen.

Fauna

Dankzij de gevarieerde natuur en de vele grote vijvers in de Kemmer, is er een rijke fauna aanwezig; Ree, vos, bunzing, steenmarter, wezel, eekhoorn, konijn, egel, hagedis, salamander, hazelworm, mol, kikker, pad, waterhoen, eend, reiger, uil, vleermuis, groene, bonte en zwarte specht, vlaamse gaai, buizerd, kraai, ekster, kauw, lijster, en vele kleinere vogelsoorten waaronder de ijsvogel. Uiteraard verplaatsen de meeste van deze dieren zich over een groter gebied, maar vele dieren hebben hun thuisbasis in de Kemmer.

Door het uitzonderlijk groot aantal vogelsoorten geniet een gedeelte van dit gebied sinds 1987 de status Vogelreservaat (dankzij Vogelbescherming Zeist).

In de vijvers komen de volgende vissoorten voor; karper, zeelt, brasem, snoek, baars, zonnebaars, hondsvis, ruisvoorn, blankvoorn en grondeling

Wij hebben voor u een aantal voorbeelden gefotografeerd van de flora en fauna in de Kemmer.