Wie zijn wij?

Laatste nieuws, klik hier.

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied. Wij proberen de natuurwaardes van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners en bezoekers in goede conditie blijft.

Het gebied de Kemmer ligt tussen de A58, de Kempenweg en de Eindhovensedijk.

Van de circa 60 hectare oppervlak is ongeveer 40 hectare bebost. Het gedeelte dat grenst aan de A58 maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en vormt een groenbuffer voor de Oirschotse burgers t.o.v. de A58.

Het gebied de Kemmer is relatief dun bevolkt met 10 huishoudens op percelen van gemiddeld enkele hectares. Daarnaast bevinden zich circa 50 bewoonde chalets op vakantiepark Latour. Verder wordt het gebied dankbaar gebruikt door sporters (tennis, atletiek, trimbaan, zwemmen, mountainbiken). Ook zijn de scouting en de kynologenclub hier actief. In de zomermaanden bezoeken recreanten dit gebied graag. In de Kemmer bevindt zich een Bed & Breakfast genaamd Carpe Diem, dat in 2014 de titel beste B&B van Nederland won.

Standpunten

Wij onderschrijven de Oirschotse missie; “ Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen waar de MENS zich thuis voelt”. Ook zijn wij een voorstander van een Eindhovensedijk als Groene Corridor, zolang die tenminste open blijft voor 2-richtingen auto verkeer. Bedrijven in het gebied moeten per vrachtwagen bereikbaar blijven. Als maximum snelheid op de Eindhovensedijk adviseren wij 50 km per uur met lokale aanpassingen tot 30 km/uur bij Koolmond en 60 km/uur buiten de bebouwde kom.

Wij respecteren de mening van de overgrote meerderheid van de Oirschotse bevolking om de oprit Koolmond en afrit Moorland gerenoveerd en veilig open te houden voor langzaam verkeer zowel als voor automobilisten.

Het sluipverkeer door de Kemmer en Moorland willen wij lokaal oplossen. Een randweg is dan overbodig waardoor 3 miljoen Euro bespaard wordt.

Indien het niet zou lukken om het sluipverkeer onder controle te krijgen, dan kiezen wij voor een randweg over Zwanenburg aan de Zuidkant van de A58.

De voordelen van randweg Zwanenburg t.o.v. randweg de Kemmer kunt u elders op deze website lezen in diverse van onze publicaties.


Externe invloeden

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht in 2030 circa 130.000 voertuigen per dag over de A58 bij Oirschot. Dat is een verdubbeling t.o.v. 2010. Dit intensieve verkeer veroorzaakt toenemende geluidsoverlast en schadelijke emissies voor een steeds groter aantal Oirschottenaren. We zijn met RWS in gesprek over een begroeid geluidsscherm dat de ambitie meegekregen heeft om het groenste en mooist bloeiende scherm van Nederland te worden.

Gemeente Oirschot wil aan de noordkant van de A58 een randweg aanleggen waarvoor circa 20.000 m2 bos gekapt zou moeten worden in de Kemmer. Deze plannen vragen eveneens om geluidsvoorzieningen en bos compensatie. Hierover zijn we met de gemeente in gesprek.

Andere aandachtspunten zijn; Motorcross Club Oirschot, helicopter vluchten door Defensie, intensieve veehouderij, en toenemende vliegbewegingen rondom Eindhoven Airport.