Voor- en naschoolse opvang

Opvang

Voorschoolse opvang

Elke morgen van 7.00 uur tot 08.00 uur.

Naschoolse opvang

Elke avond van 16.00 uur tot 18.30 uur

Op woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur.

Op woensdagmiddag wordt er voor alle basisscholen een gezamenlijke opvang 'Alles kids' georganiseerd in de Drongendreef 1, te Moerbeke. De kinderen die daarvan gebruik wensen te maken, worden met de schoolbus – onmiddellijk na schooltijd - gratis daarheen gebracht. U dient hiervoor wel vooraf te registreren en onze school te verwittigen.

De opvang bedraagt € 0,80 per begonnen halfuur. Voor de kinderen die uit de studie komen wordt opvang aangerekend vanaf 17.00 u.

Ouders of de persoon die het kind of kinderen afhaalt gevraagd om in een schrift het uur van afhalen te noteren, hun naam in te vullen en een handtekening of paraaf te plaatsen.

Zo zal de veiligheid van de kinderen verhoogd worden en worden eventuele discussies vermeden. De opvang wordt verrekend via de schoolrekening van uw kind en is fiscaal aftrekbaar.

In de loop van de maand april ontvangt u, wanneer alle rekeningen vereffend zijn, een fiscaal attest om bij uw belastings-aangifte te voegen.

Avondstudie

Voor de kinderen van het 2de t/m 6de leerjaar is er op maandag, dinsdag en donderdag de mogelijkheid om tussen 15.45 uur en 16.30 uur hun huiswerk te maken in een klas, onder toezicht van een leerkracht. Daarna gaan ze gewoon naar de naschoolse opvang, of mag uw kind naar huis. Er is geen rij-begeleiding na de avondstudie. De vergoeding voor de avondstudie bedraagt € 1,50.