Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan dat enkele malen per schooljaar samenkomt. De agenda van deze vergadering kan heel uiteenlopend zijn: Het kan gaan over geplande infrastructuurwerken, welzijn en veiligheid op school, het schoolreglement …

In de schoolraad zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders, het schoolteam als een afvaardiging van de lokale gemeenschap. De directie of een gemandateerde van het schoolbestuur sluiten ook aan.  • Voor de ouders: Wouter Van Vlaender (voorzitter) en Pieter De Landtsheer (secretaris)

  • Voor het personeel: Juf Caroline (K2) en Juf Isabelle (L5)

  • Voor de lokale gemeenschap: Els Podevyn en Marc Verwulgen

Heb je een vraag of een opmerking voor de schoolraad? Hieronder vind je de namen van de schoolraadleden. Aarzel niet om 1 van hen aan te spreken. Je kan ons natuurlijk ook via mail bereiken via schoolraad@depalster.net