LE7 · Infraestructura

Indicacions. LE7 · Infraestructura

Imatge: Canva Educació · disseny @sparklestroke

Indicacions

En aquest apartat es fa referència a aquelles actuacions relacionades amb l’equipament i infraestructures digitals del centre. Per exemple:

  • Disposa el centre dels recursos digitals necessaris per desenvolupar els projectes descrits a les línies d’actuació anteriors?

  • Disposa el centre d’un programa de BYOD (Bring Your Own Device, duu el teu propi dispositiu) per a la incorporació de les TD a l’aula?

  • Disposa el centre d’un sistema de control i administració centralitzats de dispositius en horari escolar? Hores de connexió, pàgines visitades, emmagatzement de perfils, comptes de correu públics per a l’alumnat, llibertat d’ús per part de les famílies del dispositiu fora d’horari escolar…

  • Té redactat el centre un protocol de traspàs de dispositius entre els centres adscrits?

  • Disposa el centre de llicències digitals per aplicacions concretes? Se n’ha fet un estudi previ de riscos?

  • Optimitza el centre els recursos disponibles per desenvolupar projectes d’incorporació de les TD en el dia a dia de l’aula?

  • En cas que l’alumnat disposi d’aparells digitals, existeix un pla de control sobre l’ús de les pantalles al centre?

  • Com gestiona el centre els dispositius proveïts per l’Administració Educativa per atendre l’alumnat vulnerable?

Possibles exemples. LE7 · Infraestructura

Models + Altra documentació

📝 Plantilla model taula de resum d'actuacions 👉 Còpia Model taula resum d'actuacions

📚 Descàrrega directa 👉 Còpia Exemple 1 LE7 | Exemple 2 LE7 | Exemple 3 LE7