Garth Olwg

Yr Ysgol Hŷn

Mae sefydlu’r Ysgol Hŷn yn gyfnod cyffrous a dyma’r cyfle i ni roi addysg well fyth i’n dysgwyr. Mae ystod eang o gyfleoedd o fewn yr Ysgol Hŷn i roi cyfle i bob disgybl ffynnu, boed hyn drwy gyrsiau addysg uwch fel ‘Camu Mlaen’ Prifysgol Caerdydd i Ysgol Haf Coleg yr Iesu yn Rhydychen, a Phrifysgolion Harvard a Yale yn yr UD. Bydd ymyraethau ‘Hwb Seren’ hefyd yn ddatblygiad cyffrous i nifer o aelodau’r Ysgol Hŷn a bydd hwn yn arwain at gyfleoedd uwch-gwricwlaidd fel cyrsiau ‘MOOC.’ Darperir ein rhaglen Mentora a Chynnydd i bawb yn yr Ysgol Hŷn.


The formation of the Senior School affords us with an opportunity to provide an improved service for our students. We take our responsibility very seriously in preparing our students for higher education. We provide access to courses such as the Cardiff University ‘Step-up Scheme’ and summer schools at Jesus College, Oxford, Harvard and Yale Universities in the USA. The ‘Hwb Seren’ intervention program has already proved to be a success, enabling students to profit from courses such as the ‘MOOC’. Our Mentoring and support program is, of course, available to all members of the Senior school.


Pennaeth yr Ysgol Hŷn / Head of the Senior School:

Llŷr Evans - llyr.evans@gartholwg.cymru

Cofiwch ein Wythnos UCAS sy'n rhedeg o'r 7fed i'r 11eg o Fehefin - gwybodaeth is / Remember our UCAS week which runs from the 7th-11th of June - info below

Amserlen Wythnos UCAS 21.docx