Hwb Dysgu ac Addysgu

Ysgol Morgan Llwyd

Cenhadaeth Ysgol Morgan Llwyd:

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gymuned falch, groesawgar sy’n angerddol dros allu pob unigolyn i gyflawni ei botensial a’i uchelgais, ac i ddatblygu i fod yn aelod hapus, hyderus, annibynnol a chyfrifol o’i gymdeithas.


Yma, mae pob unigolyn yn cyfrif. Dathlwn fod pob unigolyn yn unigryw a bod pawb yn cael eu hannog i ffynnu’n academaidd, yn greadigol ac yn bersonol mewn awyrgylch Cymraeg clòs, gofalgar a chefnogol. Does neb yn cael ei adael ar ôl.


“Ym mhob llafur mae elw”. Ym Morgan Llwyd, cydweithiwn tuag at, a chyd-ddathlwn, ragoriaeth a llwyddiannau pob aelod o’n cymuned.


Mae'r Hwb Dysgu/Addysgu yn cefnogi cenhadaeth

Ysgol Morgan Llwyd.

Dewiswch Gategori:

Disgyblion

Athrawon

Rhieni/Gofalwyr Parents/Carers

Calendr Digwyddiadau:

Staff yr Hwb Dysgu:

Pwy ydy Pwy?