Ad-Olwg

Croeso i Ad-Olwg

Gwefan gydag adnoddau ac arfer dda 

ar gyfer astudio ac adolygu llwyddiannus

Our website full of resources and good practice for successful study and revision

Sut i gefnogi eich plentyn

How to support your child

Cist arfau o ddulliau astudio

Toolbox of study techniques

Dolenni i Ddeunyddiau Adolygu CBAC

Ar gyfer rhieni: 

Mae rhain ar gael yn Saesneg trwy newid yr iaith ar ben y dudalen ar dudalen gwefan CBAC.

Parents: 

These resources are available through the medium of English via the button at the top of the WJEC web page

Llyfryn TGAU.pdf

Canllawiau Arholiadau TGAU, UG a Lefel A.

Canllaw adolygu blwyddyn 7 ac 8.pdf

Canllaw adolygu blwyddyn 7, 8 a 9