WAL @BroEdern

Dysgu Digidol ar y wal

Croeso i Ardal Dysgu Digidol disgyblion Bro Edern

Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i adnoddau digidol niferus.

CYSYLLTIADAU defnyddiol

Cytundeb chromebooks DISGYBLION:

https://forms.gle/Yp1vdGRmeN6R8p7A7

Cytundeb chromebooks RHIENI
PARENTAL CHROMEBOOK CONTRACT:

https://forms.gle/ZTLLxTLZn7LvApsR6

Cytundeb DYSGU BYW DISGYBLION:

Cytundeb DYSGU BYW RHIENI
PARENTAL
ONLINE LEARNING CONTRACT:

https://forms.gle/iZvRqP69aS8ujCLA8

DYSGU BYW MEDI 2021

Online learning september 2021

Cliciwch yma i weld y drefn // Click here to see the arrangements

6 gwers bob dydd - dim sesiwn gofrestru // 6 lessons per day - no registration session

Dysgu Byw

Office 365 am ddim trwy Hwb

Office 365 for free through Hwb

CODAU GOOGLE CLASSROOM

CA3

CA4

CA5

Cadw'n iach

DYMA wefan AR GYFER PAWB yn eich teulu!

Gwefan Iechyd a Lles

Cliciwch y llun i agor gwefan Iechyd a Lles Bro Edern sy'n cynnwys sawl syniad gwahanol am sut i ymarfer eich corff.


Mae pawb yn mwynhau ymarfer mewn ffyrdd gwahanol, felly dewiswch beth sydd yn addas ar eich cyfer chi, ond cofiwch hefyd drio ymarferion newydd.

Teimlo’n bryderus? Angen gwybodaeth? Eisiau cyngor?

Wyt ti’n poeni am y sefyllfa ar hyn o bryd? Mae digonedd o gymorth cyfrinachol ar gael. Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth

Cadw Trefn

Click above for an English version of the video

Holiadur 'Fi fy hun'

CofrestrU

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9


Blwyddyn 10

Blwyddyn 11

6ed Dosbarth