Cwricwlwm Ysgol Garth Olwg's Curriculum


Gweledigaeth Ysgol Garth Olwg


Bydd Cwricwlwm Ysgol Garth Olwg yn meithrin arferion cadarnhaol a meddwl iach yn ein disgyblion, gan roi’r profiadau, y wybodaeth a’r sgiliau bywyd iddynt fod yn ddysgwyr sydd yn:

Meithrin Parch

Annog Uchelgais

Cydweithio fel un Gymuned

Hybu Bywyd Iach

Dathlu Cymreictod a Chymru

Dysgu am yr ardal leol


Ysgol Garth Olwg’s Curriculum will cultivate positive practice and healthy minds in our pupils, by giving them the experiences, information and life skills for them to be learners who:

Cultivate respect

Encourage aspiration

Collaborate as one Community

Encourage Healthy Lives

Celebrate Wales and being Welsh

Learn about the local area