HAKOLA

Haapsalu Koolide KommunikatsiooniLabor

Klass +

Mis on HAKOLA?

Käesoleva projekti läbi luuakse Haapsalu Kutsehariduskeskuse ruumidesse Haapsalu kommunikatsioonilabor (HAKOLA) uuendusliku seadmepargiga, mis võimaldaks viia läbi eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte, kunstiainete, tehnoloogia ning informaatika tunde ning vajadusel neid omavahel või teiste õppeainetega lõimida terviklikeks õppepäevadeks.

Projekti üldeesmärgiks on õppijate suhtlussoskuste edendamine läbi uudsete digitehnoloogiate kasutamise.

Projektis osalevad koolid

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Läänemaa Ühisgümnaasium

Haapsalu Põhikool

Uuemõisa Lasteaed-Algkool

Projektimeeskond

Saima Mänd - projekti koordinaator, saima.mand@hkhk.edu.ee

Haapsalu Kutsehariduskeskus:

 • Ingrid Danilov - direktor

 • Aile Nõupuu - arendusdirektor

 • Marek Seil - IT-juht

 • Mario Metshein - õpetaja

 • Airi Aavik - projekti koordinaator

 • Ingrit Kera - projektijuht

Läänemaa Ühisgümnaasium:

 • Ain Iro - direktor

 • Ekaterina Mokhovikova - õpetaja

 • Jaana Maripuu - õpetaja

 • Renata Lukk - õpetaja

 • Rea Raus - õpetaja

 • Mall Vainola - projekti koordinaator

Haapsalu Põhikool:

 • Anne Mahoni - direktor

 • Aive Saadjärv - õppealajuhataja

 • Paula Marit Leiumaa - õpetaja

 • Mart Pett - IT juht

 • Kristi Karm - projekti koordinaator

Uuemõisa Lasteaed-Algkool:

 • Sirje Sinitskaja - haridustehnoloog

 • Moonika Nerman - haridustehnoloog

 • Rando Pajuste - IT juht

 • Maia Tohver - direktor, projekti koordinaator

kontakt