Schoolbestuur

Schoolbestuur


De VZW Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden (KABOST) organiseert als schoolbestuur het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Op 1 september 2008 zijn de drie VZW’s die het katholiek basisonderwijs en buitengewoon onderwijs organiseerden in Sint-Truiden samengesmolten in één grote VZW: KABOST.

De VZW is samengesteld uit:

– Een algemene vergadering

– Een raad van bestuur

– Dagelijks bestuur

– Naast de raad van bestuur fungeren er nog 4 commissies:

o Een pedagogisch-didactische commissie

o Een financiële commissie

o Een bouwcommissie

o Een pastorale commissie

Deze commissies verlenen steun aan de scholen en bereiden de beslissingen van de Raad van Bestuur voor in verschillende domeinen.

Naast de organen van de VZW is er ook een directiecomité. Dat bestaat uit de verschillende directeurs van de zeven scholen. Het directiecomité wordt voorgezeten door Algemeen directeur Kristel Croes. 

Om de school plaatselijk ook te ondersteunen is er in elke school ook een Lokaal Ondersteuningsteam (LOT). De leden van het LOT worden aangeduid door de Raad van Bestuur en werkt als een plaatselijke antenne voor de school.

Voorzitter: Rosette Vandenborne
Ondervoorzitter: Ies Herrijgers
Penningmeester: Liliane Vanleeuw
Secretaris: Christiaan NIckmans

Dagelijks bestuur: 
Rosette Vandenborne, Flor Vanroye, Marc Saelens, Guy Desmet, Etienne Leers, Christiaan Nickmans, Ies Herrijgers, Luc Pirard
Commissies:
Pedagogische commissie: Ies Herrijgers, Guy Desmet, Flor Vanroye, Christine Renard, Kathleen Dignef, Filip Poukens
Financiële commissie: Liliane Vanleeu, Marc Saelens, Francis Boonen, Robert Gennez, Linda Benaets
Bouwcommissie: Luc Pirard, ANdré Crevits, Etienne Leers
Juridische commissie: Trudo Nagels-Coune, Rosette Vandenborne
Commissie Kabokkio: Ann Hombroux, Flor Vanroye, Filip Poukens, Christian Stivigny, Kahleen Dignef
Cel Preventie en Welzijn: Etienne Leers en Robert Genez

Samenstelling van het LOT van Basisschool H.Hart Sint-Trudo

M. Flor Vanroye, Kathleen Dignef