Schoolreglement

Schoolreglement – Heilig Hart – Sint-Trudo

 Hier kunt u het volledige schoolreglement inkijken en desgewenst downloaden. Het schoolreglement bestaat uit twee brochures:

– de infobrochure met de onderwijswetgeving. Hierin staan een aantal reglementaire beschikkingen, door de wetgever opgelegd: o.m. over het inschrijven van leerlingen, de afwezigheden van leerlingen, onderwijs aan huis, ….

– de brochure schoolreglement is dan specifiek toegespits op onze school en haar vestigingsplaatsen. Daarin worden de afspraken besproken tussen de school enerzijds en de ouders en de leerlingen anderzijds.


2023 09 28 schoolreglement gewoon basisonderwijs.pdf
Hhart-Infobrochure-Onderwijsregelgeving-Bao-1.pdf