Často kladené otázky - FAQ

Vítejte v sekci často kladených otázek, tedy FAQ.

V této sekci najdete odpovědi na nejběžnější otázky, které dostáváme. Pokud zde svou odpověď nenajdete, můžete nás kontaktovat na zákaznickém chatu www.gpsdozor.cz nebo e-mailu podpora@gpsdozor.cz

  1. Jak přejmenuji vozidlo nebo změním ikonu vozidla?

Název vozidla změníte v sekci ,,Přehled Vozidel’’. Dále prosím klikněte na ikonu Menu (tři čárky) a vyberte ,,Upravit vozidlo’’. V této části je možné změnit název vozidla i jeho ikonu.

Detailnější návod najdete zde.

2. Jak nastavím tankování, velikost nádrže a formát importu?

Nastavení tankování slouží k výpočtu spotřeby paliva. Najdete jej v sekci ,,Administrace’’ a ,,Vozidla’’, kde vyberte konkrétní vozidlo a kliknete na ikonu ,,Upravit’’. Po otevření vyberete záložku ,,Tankování a spotřeba’’ a vyplníte informace:


Výpočet spotřeby - máte na výběr tři možnosti výpočtu, nejpřesnější spotřebu uvidíte po zadání ,,dvou tankování do plna’’. Pro tuto volbu je ovšem nutné natankovat vozidlo v následujícím období dvakrát do plna, a toto tankování také v systému označit.

Možnost ,,CAN bus’’ zvolíte, pokud je ve Vašem vozidle použita jednotka Premium CAN.

Poslední volbou je ,,Průměrná spotřeba’’. Zde bude systém vycházet z údajů, které zadáte z technického průkazu vozidla.


Dále prosím vyplňte následující kolonky:

Typ paliva - zvolte palivo Vašeho vozu

Jednotka objemu - není třeba měnit, výchozí jednotkou je litr

Objem nádrže - doplníte údaje z technického průkazu

ID Tankovacích karet - zadejte ID číslo Vaší tankovací karty (je možné přidat více karet)


Výběr prosím potvrďte uložením.


Detailnější návod najdete zde.

3. Jak přidám tachometr?

Stav tachometru lze přidat ke konkrétnímu vozidlu. Akci provedete v sekci ,,Přehled Vozidel’’, kde vyberete požadované auto a na jeho název kliknete. Otevře se Vám sekce Detail vozidla, v němž zvolíte záložku ,,Tachometr’’ a poté ,,+ Přidat tachometr’’


Data tachometru je možné přidat do systému zpětně, vždy je ale nutné zaznamenat datum a přesný čas, odpovídající stavu tachometru po skončení Vaší poslední jízdy. V případě, že vozidlo v mezidobí využije další řidič, nedojde ke zkreslení dat v systému.


PŘÍKLAD: Po ukončení jízdy v pátek večer si zaznamenáte, že ve 20 hodin ukazoval tachometr nájezd 20 000 km. I když pak záznam do systému provedete až v pondělí v 8 hodin, vložíte čas záznamu pátek 20 hodin.


Pokud máte GPS jednotku napojenou na CAN vozidla, není nutné hodnoty tachometru zadávat po každé jízdě. Doporučujeme je ale alespoň jednou za kalendářní měsíc do systému zadat ručně. Díky tomu je systém schopen validovat reálný nájezd vozidla. Data mohou být jinak zkreslena přirozenou odchylkou.


Všechny aktivity po zadání uložte.

Detailnější návod najdete zde.

4. Jak v systému vytvořím report? Jak nastavím automatické generování reportů?

Report vytvoříte v sekci Reporty v levém horním rohu. Šablony reportů jsou rozděleny podle typu. Zvolte vybraný typ reportu a poté klikněte na ,,Nová Šablonu’’ a ,,+’’. Dále vyberete typ reportu a nastavíte parametry.


Jde o název šablony, započtené dny nebo druhy jízd, které se budou zobrazovat. Filtrovat můžete i jednotlivá vozidla a řidiče, které v reportu chcete sledovat..


Ve třetím kroku nastavení je možné zvolit formát reportu, nastavení reportu.

V konečném souhrnu šablonu zkontrolujte a klikněte na ,,Uložit jako šablonu’.


Naplánování automatického generování reportu


Automatické odesílání reportu je možné nastavit kliknutím na tlačítko ,,Naplánovat’’

Vyberte období, za které chcete report zaslat, a také den a konkrétní čas, kdy má report přijít. Vložíte zvolený e-mail a nastavení uložíte.

Detailnější návod najdete zde.

5. Jak nahlásím problém s jednotkou?

Nahlásit problém s jednotkou nebo nefunkčnost systému můžete jednoduše. V části nastavení profilu zvolte možnost ,,Nahlásit problém’’.

Poté vyplníte kolegům z technického oddělení Vaše kontaktní údaje a ticket odešlete.


Naši pracovníci technické podpory problém prověří a ozvou se Vám zpět co nejdříve.

Detailnější návod najdete zde.

6. Jak vytvořím nového řidiče a nastavím dallas nebo RFID čip?

Nového uživatele vytvoříte v sekci ,,Nástroje’’ dále ,,Řidiči’’ a ,,Přidat řidiče’’

Zadáte jméno, příjmení řidiče a kód Dallas čipu nebo RFID karty (tento kód najdete většinou přímo na kartě nebo Vám ho poskytne dodavatel karty)


Pokud má uživatel vytvořený přístup do systému, do kolonky ,,Login’’ vyplňte jeho přihlašovací jméno. Čip se tak spáruje i s uživatelem systému.


Nastavení následně uložte.

Detailnější návod najdete zde.

7. Jak zobrazím aktuální polohu vozidla?

Polohou jednotlivých vozidel zobrazíte jednoduše kliknutím na ikonu terče.

Okamžitě uvidíte aktuální polohu jednotlivých vozidel mapě.

8. Jak změním soukromou jízdu na služební a naopak? Co znamená funkce skrývání soukromých jízd?

Změnu jízdy ze Služební na Soukromou a naopak lze provést v sekci ,, Kniha jízd’’ u vybraného vozidla. Vyberete konkrétní jízdu a kliknete na menu a ,,Upravit informace’’. V této sekci je možné upravit detaily jízdy. Změnu následně uložíte.


Systém obsahuje i funkci skrývání soukromých jízd. Soukromé jízdy řidičů tak vidí a upravuje jenom vlastník jízdy, tedy přiřazený řidič. Administrátor sleduje pouze délku a čas jízdy nebo datum. Lokalitu, ze které auto vyjelo a kam dorazilo, vidí pouze přiřazený řidič.

Stejně tak - upravovat tuto jízdu může pouze řidič, který tuto jízdu provedl.

Detailnější návod najdete zde.

9. Jak přiřadím řidiče ke konkrétní jízdě?

Řidiče přiřadíte ke konkrétní jízdě v sekci ,,Přehled Vozidel’’. U vozidla, k němuž chcete řidiče přiřadit, zvolíte ,,Kniha Jízd’’ a v kalendáři vyberete den, kdy k jízdě došlo. Vpravo u vybrané jízdy zvolíte možnost ,,Upravit informace’’. V této části můžete upravit typ jízdy, řidiče, účel jízdy nebo přidat i spolujezdce. Celou akci poté uložíte.


Pokud nechcete jízdy zpětně upravovat za všechny Vaše řidiče, je možné zřídit každému z nich omezený přístup do systému. Řidiči si poté mohou k jízdě přiřadit své jméno sami.

V sekci ,,Administrace’’ přidáte nového uživatele a nastavíte jeho oprávnění.

Celou akci poté uložte.

Detailnější návod najdete zde.

10. Jak mohu hromadně editovat jízdy?

U každého z vozidel lze hromadně upravit k typ jízdy, řidiče, účel jízdy nebo spolujezdce. Nemusíte tak s každou jízdou pracovat samostatně.

K této funkci se dostanete ze sekce ,,Přehled Vozidel’’, dále vyberete vozidlo, u kterého chcete hromadnou změnu provádět, a otevřete ,,Knihu jízd’’ zvoleného vozidla.


Na levé straně zakliknete všechny jízdy, které je potřeba upravit. Následně kliknete na ,,ikonu tužky’’, z menu vyberete typ informací, jež mají být změněny, ze seznamu vyberete správnou možnost.


Akci následně uložíte.

Detailnější návod najdete zde.

11. Jak založím novou pobočku a přiřadím vozidlo k pobočce?

Novou pobočku přidáte v sekci ,,Administrace’’, vyberete možnost ,,Pobočky’’

Zde zvolíte tlačítko ,,Přidat pobočku’’ a do kolonky napíšete požadovaný název pobočky. Pobočku lze kdykoliv přejmenovat.


Pote vytvořenou Pobočku uložíte kliknutím na tlačítko ,,Uložit’’.


Vozidlo k pobočce přiřadíte kliknutím na ikonu auta a výběrem požadované pobočky, kam chcete vozidlo zařadit. Celou akci je nutné opět uložit vpravo nahoře tlačítkem ,,Uložit’’.

Detailnější návod najdete zde.

12. Jak vytvořím novou oblast?

Novou oblasti vytvoříte v sekci ,,Nástroje’’, kterou najdete v horní liště menu. Zvolíte ,,Oblasti’’ a systém Vám ukáže všechny již nastavené oblasti. Pro přidání nové klikněte na ,,Přidat oblast’’ a zvolte název, typ oblasti a možnost zobrazení. Dále můžete zvolit barvu a popisek.


V zobrazené mapě poté vyberte tvar oblasti nebo ji ohraničte křivkou. Pokud dvakrát kliknete na levé tlačítko myši, zobrazí se Vám zvolený tvar oblasti přímo v mapě. Jednoduše ji poté můžete rozšířit nebo zúžit.


Oblast je nutné po nastavení parametrů uložit.


Pro kontrolu klikněte na ikonu terče. Zvolená oblast se ukáže přímo v mapě.

Detailnější návod najdete zde.

13. Jak vytvořím upozornění? Jaký typ upozornění je možné nastavit?

Spravovat upozornění je možné v sekci ,,Nástroje’’, kde zvolíte ,,Upozornění’’

Zde vidíte všechna upozornění, která máte na Vaší flotile nastavena. Lze je upravit nebo vytvořit nové.

Pro vytvoření nového upozornění klikněte na ,,Přidat upozornění’’m vyberete oblast Oblast, Rychlost, Senzory nebo Události.


Oblast

Opuštění nebo naopak vstup do oblasti či čas strávený v oblasti. Toto je možné nastavit pod volbou Oblast.

Rychlost

Nastavení upozornění při překročení rychlosti.

Senzory

Pokud máte na GPS jednotku napojené například senzory teploty, náklonu, je možné takto nastavit upozornění na změnu stavu.

Události

“Jednotka neposílá data” toto upozornění Vás informuje o nefunkčnosti jednotky.


Zaškrtněte prosím ,,Způsob odeslání upozornění na e-mail’’


V druhém kroku nastavení vyberte, pro která vozidla z Vaší flotily chcete upozornění nastavit.

Vozidla, jež zůstanou zaškrtnuta, budou zahrnuta do upozornění.


Detailnější návod najdete zde.

14. Jak dlouho trvá montáž?

Délka montáže se odvíjí od zvoleného typu jednotky. U jednotek Basic, Premium nebo Alarm trvá montáž přibližně hodinu. Montáž jednotky, umožňující stahování Tachografu, bude trvat zhruba dvě hodiny.


Čas montáže může prodloužit například napojování na zvolená čidla ve vozidle.


Pokud zvolíte možnost montáže na Vámi určeném místě, počítejte prosím s tím, že si technik bude účtovat dopravné. Jeho přibližnou částku najdete přímo v nabídce, kterou Vám náš obchodní zástupce připravil.

15. Jak funguje platba paušálu?

Fakturační období je šestiměsíční, tedy vždy na začátku ledna a července dostanete předem fakturu za využívaný paušál. Fakturu obdržíte na e-mail, který jste uvedli našemu obchodnímu zástupci, pokud se nedohodnete jinak.


První fakturu obdržíte na hardware, tedy montované jednotky + doplatek paušálu za období do konce šestiměsíčního fakturačního období. Pokud si tedy například službu objednáte v dubnu, s první fakturou zaplatíte také paušál za květen a červen.


Jestliže se rozhodnete službu ukončit v průběhu fakturačního období, ukončíme ji standardně ke konci daného měsíce. Předplacený paušál Vám vrátíme zpět na Váš účet formou dobropisu.

16. Porušuje montáž záruku na auto?

Pokud máte vozidlo v záruce, doporučujeme ověřit podmínky záruky s prodejcem.

17. Jak provedu restart GPS jednotky?

Pro restartování GPS jednotky v případě, že máte technické potíže, je nutné kontaktovat technickou podporu. Žádost o restart prosím zadejte přímo ve Vašem systému přes volbu ,,Nahlásit problém’’ pod ikonou uživatele. Uveďte prosím, o jakou společnost a vozidlo se jedná. Uvést můžete například SPZ vozidla. Klikněte na tlačítko ,,Odeslat’’


V současné době pracujeme na možnosti resetu zařízení přímo přes formulář nahlášení problému. V budoucnu tak budete moci resetovat zařízení jednoduše přímo ve Vašem systému.

Detailnější návod najdete zde.

18. Kam se jednotka do auta zapojuje/kam se montuje?

Záleží na typu objednané GPS jednotky. Pokud se jedná o zařízení s pevnou montáží do vozidla, vkládá se obvykle do prostoru palubní desky. Postup se může lišit dle typu vozidla.

Mobilní zařízení typu Lite se montuje do prostoru motoru.

19. Tacho formulář

Formulář pro napojení vašeho tachografu najdete právě ZDE.

Vyplněný formulář prosím zašlete svému obchodnímu zástupci nebo na podpora@gpsdozor.cz

20. Je možná montáž svépomocí, případně formou vlastního servisního střediska?

Ano. Montáž svépomocí nemá vliv na záruku zařízení, poskytneme Vám kompletní montážní manuál.

21. Je nutné se zavázat na určitou dobu? Kdy mohu službu vypovědět?

Služby GPS Dozor můžete využít bez závazků, pokud nemáte smluvně sjednáno jinak. Obchodní vztah se vždy řídí platnými Všeobecnými podmínkami, které najdete zde.


V prvním vyúčtování uhradíte cenu za GPS jednotky a montáž. V dalších měsících poté platíte jen sjednaný paušál.


Paušál fakturujeme na šest měsíců dopředu, nejde však o závazek. Výpovědní lhůta dle VOP je třicet dní. Pokud se rozhodnete naše služby dále nevyužívat, vrátíme Vám zbývající paušál, který u nás máte předplacený nad tuto třicetidenní lhůtu dobropisem.


V případě, že máte GPS jednotky za zvýhodněnou cenu v rámci smluvně sjednané doby a rozhodnete se přesto smlouvu vypovědět, je nutné doplatit zbývající měsíc, na něž byla tato smlouva sjednána.

22. Jak se aktivuje roaming ?

Roaming je možné aktivovat přes naši technickou podporu. Zašlete prosím žádost e-mailem na podpora@gpsdozor.cz. Uveďte prosím, pro jaké vozidlo a dobu, na níž chcete roaming zapnout. Minimální období roamingu jsou tři měsíce.

23. Proč platím paušál za vaši službu?

Paušál, který za služby GPS dozor platíte, je složen z více složek.

Ty zahrnují licence pro mapové podklady Google, pravidelný update Firmware a Software GPS zařízení, vývoj nové funkcionality portálu sledování vozidel, datové přenosy z jednotek, zákaznickou podporu či cloudové úložiště.

Jde o komplexní balíček služeb, který GPS Dozor svým zákazníkům poskytuje, a také je stále rozšiřuje, zlepšuje a vyvíjí.