โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามศักยภาพของผู้เรียน

แนวการปฏิบัติของนักเรียนในการมาโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

__________ . __________

แผนผังการดำเนินงาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน WTS CARE

__________ . __________

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

__________ . __________

ภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

__________ . __________

จัดส่งเอกสารประกอบการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมครูระดับชั้น ม.1-6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Back To School

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ

กลุ่ม A และ กลุ่ม B

ชมนิทรรศการ To Be Number One ณ อิมแพคเมืองทองธานี

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก

ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิม ม.6

ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิม ม.3

ปีการศึกษา 2564

การแข่งขัน To be number one teen dancercise thailand championship 2022

การแข่งขันเต้น UDO Asia Pacific ของทีม GDGM Thailand รุ่น under14

เอกสารดาวน์โหลด

__________ . __________

วิดีโอ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

__________ . __________


>> การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564


>> แนวทางการเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


>> แนวทางการโฮมรูม

แบบ SMALL BUBBLE CLASSROOM


>> การทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี


>> ทีวีสู่ห้องเรียน "ธรรมสวัสดี"