Registrace

a ověření dodavatele

Předpoklady pro registraci dodavatele

Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:

    • doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního rejstříku nebo jiný relevantní dokument),
    • plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci naleznete zde,
    • elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro elektronický způsob ověření dodavatele).

Registrace a ověření dodavatele

Pokud jsou splněny všechny požadované předpoklady, lze provést proces registrace a ověření dodavatele, který probíhá ve třech fázích.