Úprava NIPEZ kódů

Nastavení NIPEZ kódu

Po přihlášení na portálu FEN.cz otevřete po zvolení Vašeho jména nahoře na liště Detail dodavatele a následně zvolíte úplně dole na stránce tlačítko Upravit.


Stránka Detail dodavatele

Ke zvolení a přidání příslušného NIPEZ kódu stiskněte v sekci NIPEZ kódy tlačítko Přidat.

Detail dodavatele sekce NIPEZ kódy

Do nově otevřeného okna zadáte NIPEZ kód, který chcete přidat a stisknete Přidat.

Obrazovka vybízející k přidání NIPEZ kódu

Pro potvrzení přidaného NIPEZ kódu zvolíte na konci stránky tlačítko Uložit.

Stránka Detail dodavatele - uložení provedených změn