Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Výdej humanitární pomoci v programu FEAD

Až 1,5 milionu lidí je v České republice ohroženo chudobou. Velká řada z nich se potýká s větší nebo menší mírou materiální deprivace, nedostatkem, který se mnohdy týká i základních materiálních potřeb, jako jsou oděvy, vybavení domácnosti, hygienické potřeby či potřeby péče o děti. Jindy nebo i současně jde o deprivaci potravinovou, stručně tedy nedostatek jídla, zejména jídla kvalitního a vyváženého, takže je ohroženo zdraví. Ohrožení chudobou spolu většinou nese i ohrožení sociálním vyloučením a spouští spirálu problémů, do nichž se dostávají nejen jednotlivci, ale i rodiny s dětmi, a které představují z dlouhodobého hlediska celospolečenská rizika.

Česká republika se společně s dalšími zeměmi EU zavázala k boji s chudobou a jejím cílem je snižování počtu lidí chudobou ohrožených. Jedním z nástrojů je i Operační program Potravinová a materiální pomoc a jeho specifické cíle (SC) II a III, které se týkají materiální a potravinové deprivace osob a domácností.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení svých problémů. Tedy k řešení příčin své obtížné životní situace a hmotného nedostatku zapříčiněného nezaměstnaností, nízkým vzděláním a právním povědomím, rodinnými a vztahovými problémy, vysokým zadlužením, obtížnou orientací po návratu z ústavní výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, psychickými nemocemi, závislostmi, neplacením alimentů a často kombinací uvedených příčin, které v důsledku znamenají chudobu.

Předmětem pomoci jsou potraviny jako těstoviny, čočka, cukr, těstoviny, konzervy, základní hygienické potřeby jako mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek, dětské plenky. Na základě dosavadních zkušeností je sortiment pomoci širší, například rodiny s dětmi dostanou kojeneckou výživu, dětské příkrmy a trvanlivé mléko. Nově je k dispozici toaletní papír, čisticí prostředky a hygienické potřeby pro ženy; nejnutnější ošacení jako ponožky, čepice, rukavice a vybrané domácí potřeby jako nádobí, prostředky na úklid, ručníky a utěrky.

Humanitární pomoc je vydávána od dubna 2018, od té doby až do listopadu 2018 bylo vydáno zboží v hodnotě cca 180 tisíc Kč. Výdej se koná zatím vždy ve čtvrtek od cca 9 hodin 1x za 14 dní v Klášteře Bosých karmelitánů, Hlaváčkovo náměstí, Slaný, po předchozí dohodě je možný též každou středu od cca 17:30 hodin. Humanitární pomoc je třeba si zarezervovat prostřednictvím terénních pracovnic odboru sociálních věcí Městského úřadu Slaný.